seminář reformer 1

pilates clinic method - reformer 1: program fundamental

Pilates Reformer je jedna z nejpopulárnějších pomůcek / strojů využívaných pro cvičení pilates. Tato pohyblivá plošina – vozík, ve spojení s pružinami, vám umožňuje maximálně zefektivnit trénink, a to jak pro mobilitu a flexibilitu, tak pro posilování středu těla i povrchových svalů. Díky pružinám, které vytvářejí svůj odpor postupně, vaše svalstvo dostává potřebnou sílu a délku v tahu, což je pro lidské tělo zcela ideální. Cvičení na Reformeru má však mnoho dalších benefitů – posílení svalů CORE, zlepšení držení těla, správné dýchací návyky, lepší stabilitu atd. 

Kurz je určen pro absolventy Pilates Clinic Method IQ pohyb.

Věděli jste, že...

... za pomoci Reformeru můžete zlepšit svoji techniku provádění cviků, a tak zvýšit efektivitu celého cvičení

... autor programu: Daniel Müller

... školíme od roku 2014 a program stále zdokonalujeme


naučíte se

 • zásady cvičení na stroji Pilates Reformer
 • cviky v polohách vleže, vsedě, vestoje, vkleče, na boku
 • jak správně zapojit systém CORE při cvičení na tomto pilates stroji
 • integrovat cviky z Pilates Matwork 1 a 2 do cvičení na Pilates Reformeru
 • efektivně a správně nastavit Pilates Reformer pro práci s pružinami jako variabilním odporem pro klienta
 • jak správně zaujmout neutrální postavení páteře a pánve ve všech základních cvicích na Reformeru
 • využití Reformeru v nastavení pro cviky sloužící k posílení CORE a hlubokého stabilizačního systému páteře v kombinaci s periferiemi
 • jak efektivně a správně technicky navést klienty do základních poloh pro cvičení na Reformeru – pozice v lehu na zádech, na břiše, vzporu klečmo a pozice v sedě a ve stoji
 • metodický a didaktický postup práce s pružinami a jejich odporem v různých kombinacích
 • techniky zdravotního cvičení Pilates Clinic Method na Reformeru
 • pracovat s širokým zásobníkem cviků pro jednotlivá zdravotní omezení klienta
 • jak správně pozorovat klienty a jak provést jejich opravy za pomoci nonverbální i verbální komunikace při cvičení na Reformeru
 • součástí programu je i praktické vedení části tréninkového programu osobního vedení klienta s následným rozborem nonverbální i verbální komunikace

doporučujeme znát

 • základy anatomie pohybového aparátu
 • znalosti z rekvalifikačního kurzu instruktor pilates
 • v případě absence výše uvedených znalostí nemusí dojít k potřebnému pochopení učiva nebo cviků na tomto semináři

co s sebou

 • věci na cvičení
 • psací potřeby
 • svačinu
 • ručník


Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra