seminář reformer 1

pilates clinic method - reformer 1: program fundamental

Pilates Reformer je jedna z nejpopulárnějších pomůcek využívaných pro cvičení pilates. Tato pohyblivá plošina, ve spojení s pružinami, Vám umožňuje maximálně zefektivnit Váš trénink. Díky pružinám, které vytvářejí svůj odpor postupně, vaše svalstvo dostává potřebnou sílu a délku v tahu, což je pro Vaše tělo zcela ideální. Cvičení na Reformeru má však mnoho dalších benefitů - posílení svalů CORE, zlepšení držení těla, správné dýchací návyky, lepší flexibilitu i stabilitu...

Další termín tohoto semináře plánujeme v příštím roce.

Věděli jste, že...

... za pomoci Reformeru můžete zlepšit svoji techniku provádění cviků, a tak zvýšit efektivitu celého cvičení

... autor programu: Daniel Müller

... školíme od roku 2014 a program stále zdokonalujeme


naučíte se

 • zásady cvičení na stroji Pilates Reformer
 • cviky v polohách vleže, vsedě, vestoje, vkleče
 • jak správně zapojit systém CORE při cvičení na těchto strojích
 • integrovat cviky z Pilates Matwork 1 a 2 do cvičení na těchto strojích
 • efektivně a správně nastavit Pilates Reformer pro práci s pružinami jako variabilním odporem pro klienta
 • jak správně zaujmout neutrální postavení páteře a pánve ve všech základních cvicích na Reformeru
 • využití Reformeru v nastavení pro cviky sloužící k posílení hlubokého stabilizačního systému páteře v kombinaci s periferiemi
 • jak efektivně a správně technicky navést klienty do základních poloh pro cvičení na Reformeru – pozice lehu na zádech, na břiše, vzporu klečmo a pozice v sedě a ve stoji
 • metodický a didaktický postup práce s pružinami pro aktivaci lopatek přes dolní fixátory
 • techniky zdravotního cvičení Pilates Clinic Method na Reformeru
 • pracovat s širokým zásobníkem cviků pro jednotlivá zdravotní omezení klienta
 • jak správně pozorovat klienty a jak provést jejich opravy za pomoci nonverbální i verbální komunikace při cvičení na Reformeru
 • součástí programu je i praktické vedení části tréninkového programu osobního vedení klienta s následným rozborem nonverbální i verbální komunikace

doporučujeme znát

 • základy anatomie pohybového aparátu
 • znalosti z rekvalifikačního kurzu instruktor pilates
 • v případě absence výše uvedených znalostí nemusí dojít k potřebnému pochopení učiva nebo cviků na tomto semináři

co s sebou

 • věci na cvičení
 • psací potřeby
 • svačinu
 • ručník


Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra