Daniel Muller - Historie tělesného cvičení 4.díl

05. 01. 2012

Autor Daniel Muller napsal článek pro laickou veřejnost o historii tělesného cvičení. Jedná se o rozsáhlý seriál - tento díl pojednává o Švédském systému.

Švédský systém

Na přelomu 19. a 20. století se začíná formovat po kritických vyjádřeních k modelu cvičení nový systém cvičení aplikovaný na postupy ve výchově a vzdělávaní. Specifické místo v reformačním hnutí švédského systému tělovýchovy hraje i Dánsko. Kritika švédského systém dánským J. P. Lindhardtem, profesor fyziologie a teorie tělesných cvičení na univerzitě v Kodani a ředitele Státního tělocvičného ústavu, bere hlavně v úvahy nové poznatky z jiných oblastí, kde sport a tělesná výchova byla na vyšší úrovni. Ze systému se začala vytrácet klasická švédská cvičení, jako byl hrudní záklon a dechová cvičení. Právě J. P. Lindhart prokázal, že hrudní najatý záklon nepodporuje rozšíření hrudníku, jak tomu byli předchůdci přesvědčeni, ale právě naopak. Na základě poznatků zavrhl také uměle vyvolané hluboké dýchání po namáhavém cvičení. Vše z minulosti bylo víceméně nahrazováno kolektivní sporty a samotný pohyb v gymnastice se začal daleko více rytmizovat.

Georges Demény navazuje na tvůrce grafické a chronografické metody sledování pohybu J. E. Marey otázkami z fyziologie pohybu tělesné výchovy. Zatímco zpočátku Demény vítal zavádění švédské gymnastiky, po svých vědeckých výzkumech podrobil švédský systém ostré kritice, která přispěla k modernizaci švédského dogmatu. V roce 1903 se postavil za myšlenku boje proti tělovýchovné statice a analýze, proti umělým cvičením. Požadoval, aby tělesná výchova byla založena na pohybu a skladbě pohybů, které budou přirozené nikoli vyumělkované cvičení. Dynamičnost a syntéza práce měla být hlavní doménou tělesných cvičení. Snažil se především o harmonii, syntézu síly a krásy s podporou i ženských tělovýchovných cvičení.

Celý článek najdete na aerobics.cz

Autor článku: Mgr. Daniel Müller

Copyright: Využití textových nebo filmových materiálů a fotografií, které jsou zveřejněny na těchto webových stránkách, je možné pouze se souhlasem provozovatele webu www.iqpohyb.cz. Přejímání obsahu stránek je možné pouze se souhlasem a jasně viditelným uvedením zdroje na začátku každého přejatého materiálu. Pro schválení nás prosím kontaktujte.


Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra