Daniel Muller - Historie tělesného cvičení 5.díl

06. 01. 2012

Autor Daniel Muller napsal článek pro laickou veřejnost o historii tělesného cvičení. Jedná se o rozsáhlý seriál - tento díl pojednává o novodobém vývoji pohledu na tělesnou zdatnost.

Novodobý vývoj pohledu na tělesnou zdatnost

V meziválečném a poválečném období vznikaly školy tělovýchovného zaměření snad ve všech významných státech. Tyto školy vychovávaly především budoucí členy armády a další odborníky na tělesnou výchovu. V té době vznikly i výzkumné ústavy a vědecké instituce při vysokých školách zabývající se rozvojem tělovýchovných věd a aplikací poznatků z lékařských oborů. Rozvoj však nebyl koncepčně řízen a tak vše záviselo na potřebách státu se zájmen o zdatnost armády a na zájmu jednotlivých vědců. Československo v této době v oblasti tělovýchovy hodně zaostalo.

Průlom nastal až po válce, kdy na vývoj novodobých pohybových aktivit měl obrovský vliv americký lékař, spisovatel, sportovec, výzkumník v oblasti sportu Dr. Kenneth H. Cooper, kterého si jistě všichni pamatujeme ještě z dob tělesné výchovy na základní škole. Jeho běžecký test na atletických oválech popřípadě betonových hřištích u školy po dobu 12 minut musel splnit snad každý žák, který chtěl mít jedničku z TV. Pokud nedal požadovaný limit metru, tak se další týden při vhodném počasí běželo znovu. Jako dítě sportovní třídy jsme běhali snad každých 14dní. K tomu byla ještě příprava, kdy jako rozcvičení bylo pár koleček kolem garáží u školy. Připadalo nám, že je to nekonečné, ale mělo to svůj účel. Což chápu až teď, kdy zvyšování zdatnosti v aerobní aktivitě má podstatný vliv na lidský organismus. Právě ve své knize Aerobics (1968) definuje aerobik jako „… základní cvičení, na nichž by měl být postaven každý cvičební program. Tato cvičení vyžadují kyslík, nevzniká tak nežádoucí kyslíkový dluh, takže mohou být prováděna po dlouhou dobu. Ovlivňují tréninkový efekt a startují vznik všech těch nádherných změn ve vašem těle.“

Celý článek naleznete na aerobics.cz

Autor článku: Mgr. Daniel Müller

Copyright: Využití textových nebo filmových materiálů a fotografií, které jsou zveřejněny na těchto webových stránkách, je možné pouze se souhlasem provozovatele webu www.iqpohyb.cz. Přejímání obsahu stránek je možné pouze se souhlasem a jasně viditelným uvedením zdroje na začátku každého přejatého materiálu. Pro schválení nás prosím kontaktujte.


Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra