balíček - FLOWIN® core, body

Detailnější informace naleznete u jednotlivých seminářů flowin® core a flowin® body.

Termíny balíčku jsou přesně dány a nedají se kombinovat s jinými termíny. Při neabsolvování celého balíčku v daných termínech (z jakéhokoliv důvodu) se cena upraví dle jednolitých seminářů (může tak vzniknout nedoplatek, který je třeba dorovnat, případně přeplatek, který je dobropisován a vrácen). 

Věděli jste, že...

tyto kurzy na sebe přímo navazují a doporučujeme je absolvovat společně v návaznosti na sebe a to za zvýhodněnou cenu

... autoři programu: Daniel Müller, Zbyněk Petr
Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra