seminář 3D fitness trénink

Tento seminář se zaměřuje na stabilitu a mobilitu axiálního systému těla při posilovacím a kondičním tréninku. Většina trenérů se při takových typech tréninku soustředí na správné držení těla s dostatečnou stabilizací páteře, což správně považují za vhodnou metodu ke snížení rizika zranění pohybového aparátu a k podpoře držení těla. Nicméně pro lidské tělo je důležitá i správná mobilita – flexibilita či rozsah – a správná vůle jednotlivých kloubních ploch. Nepohyblivostí páteře spolu s pánví, hrudníkem a hlavou či ramenních a kyčelních kloubů se touto neustálou fixací při posilovacím tréninku může v budoucnu rapidně projevit sníženou pohyblivostí těchto částí těla. Proto je velice důležité pracovat nejen se stabilitou jednotlivých segmentů, ale na druhou stranu i s její mobilitou. Vhodná kombinace stability a mobility při posilování klasickým způsobem v posilovně či s vlastní vahou a pomůckami je totiž to nejdůležitější pro váš či klientův trénink. A to nejen na rozvíjení zmíněných dovedností, ale i na zlepšení jakéhokoliv sportovního tréninku.

Věděli jste, že...

... jako jedni z mála rozvíjíme přímo v posilovacím tréninku i mobilitu páteře

... autoři programu: Zbyněk Petr, Daniel Müller

... školíme od roku 2014 a program stále zdokonalujeme


naučíte se

  • a rozšíříte si základní znalosti CORE teorie o přesně definované pojmy stabilita, mobilita, stabilizace a mobilizace
  • a doplníte si teorii stability a mobility o prvky aktivní mobilizace a stabilizace pro celé tělo při posilovacím tréninku
  • jak efektivně pracovat při cvičení v rámci komplexní teorie stability a mobility osového systému
  • jak správně kombinovat různá posilovací cvičení s odlišným typem stability a mobility osového systému
  • sestavování 3D tréninku v rámci stabilizačních a aktivně mobilizačních technik

doporučujeme znát

co s sebou

  • věci na cvičení
  • psací potřeby
  • svačinu
  • ručník
  • sálovou obuv


Nutris®
SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka