inteligentní běh 2

inteligentní běh 2 - přípravné cviky pro zlepšení techniky běhu

Do běhu jsme použili další, hlubší, poznatky z několika světových pohybově – rehabilitačních systémů (Pilates Clinic Method, Spiraldynamik®, Dynamické neuromuskularní stabilizace podle Koláře aj.) a běžeckých konceptů a vytvořili jsme pro všechny běžecké nadšence další běžecký seminář, který navazuje na seminář Inteligentní běh. V tomto semináři se budeme dále věnovat cestě k dokonalé technice běhu, která je často náročná. Dovede Vás k ní důsledné pochopení zdánlivě jednoduchého přirozeného pohybu. Čekají Vás pohybové sekvence zaměřené na zdokonalení, takřka vybroušení běžecké techniky. Kromě toho nabydete i teoreticko - praktické vědomosti z oblasti fyziologie a kondičního tréninku, které navážeme na sestavovaní běžeckého tréninku. Ačkoliv se převážně věnujeme přípravným cvikům, které Vám umožní zdokonalení běžecké techniky, seminář je koncipován tak, aby metodicky navazoval na Inteligentní běh 1 a dál rozvíjel běžce hlavně po technické stránce. K tomu se naučíte pracovat s tím, jak zvyšovat svůj výkon, který jde ruku v ruce s technikou.

Věděli jste, že...

… bazilišek může po vodní hladině uběhnout až 2,5m

... autoři programu: Daniel Müller, Michal Elčkner, Zbyněk Petr

... školíme od roku 2018 a program stále zdokonalujeme


naučíte se

 • další přípravné cviky pro běh
 • pohybové sekvence zlepšující techniku běhu
 • odrazová cvičení
 • plánování intervalových tréninků a jak nastavovat intenzitu pohybu a vzdálenosti běžeckých tratí

doporučujeme znát

 • znalosti a dovednosti z kurzu inteligentní běh 1
 • v případě absence výše uvedených znalostí nemusí dojít k potřebnému pochopení učiva nebo cviků na tomto semináři

co s sebou

 • věci na běhání dle aktuálního počasí
 • psací potřeby
 • svačinu
 • ručník
 • běžeckou obuv na ven
 • začátek ve cvičebním centru (teoreticko-praktická průprava cca 2 hodiny) a následně přesun na praktickou část do venkovních prostor, kde bude seminář následně i ukončen


Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra