seminář páteř - rotační principy

rotační principy páteře, držení těla - úroveň 2

Rotace páteře je nejčastějším, avšak zato nejsložitějším pohybem našeho těla. Skládá se ze všech jednodušších pohybů jako je flexe, extenze, lateroflexe. Bez rotace páteře bychom nemohli ani chodit, ani běhat. Na druhou stranu je tato četná funkce páteře opomíjena v samotné výuce pohybu, neboť rotovat umí každý. Bohužel každodenní rutinou se rotace může při jakékoli nečinnosti některých segmentů zvrhnout a způsobit nemalé potíže, například v držení těla či obyčejném dýchání. Výuka je proto zaměřena na rotační a proti rotační pohyby páteře v jednotlivých segmentech dle jednotlivých rotačních os, aby došlo k co nejefektivnějšímu odstranění nedokonalého pohybu rotace páteře.

Věděli jste, že...

... rotace páteře je ve svém správném provedení nejtěžší pohyb pro lidskou páteř

... autor programu: Daniel Müller

... školíme od roku 2012 a program stále zdokonalujeme

termíny kurzu

datum konání lektor místo konání cena
18. 10. 2019
11:00 - 19:30
Müller Daniel
Praha 5
2 439 Kč při platbě do 18. 09. 2019
2 619 Kč po 18. 09. 2019

naučíte se

 • jak správně provádět rotace páteře bez zdravotního rizika
 • jak funguje jeden z nejdůležitějších procesů v pohybu těla
 • a osvojíte si rotace a cyklus kontrakcí svalů v rotaci (stah svalů v rotaci, uvolnění svalů v rotaci, rotace segmentů, typy rotací, správná vizualizace rotací)
 • využívat technik rotačních cvičení pro odstranění špatných pohybových návyků
 • využití rotace pro uvolnění zadních, předních a především šikmých diagonálních svalových řetězců
 • provádět správné rotace u sebe i u svých klientů
 • nácvik správných cyklů protichůdných rotací v těle
 • relaxovat svaly celého těla při rotaci
 • jak efektivně a správně využít dekompresní a kompresní tlak při rotaci páteře

doporučujeme znát

co s sebou

 • věci na cvičení
 • psací potřeby
 • svačinu
 • ručník

reference

"Opět skvělý seminář, kde byla řada upravených prvků... které se často prezentují v praxi.. naprosto skvěle rozebrány veškeré pozice rotace těla se skvělou kulisou humoru a vtipu. :-D
Jako vždy příjemná atmosféra IQ pohybu s úžasným zázemím celého kolektivu.. velmi si cením vaší práce, která je opravdu přínosná pro kohokoliv." Petra Skyvová
Nutris®
SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka