zkouška Pilates – státní zkouška

Státní zkouška Instruktor PILATES (dále jen ZKOUŠKA)

V naší Akademii máte skvělou možnost dělat zkoušky přímo u našich lektorů v řádném termínu kurzu a zároveň je taková zkouška zahrnuta v ceně rekvalifikačního kurzu instruktor pilates - autorizovaná osoba IQ pohyb s.r.o. se svými zástupci autorizované osoby Danielem Müllerem a Zbyňkem Petrem patří mezi těch pár státních komisařů, kteří v České republice mohou zkoušet standardy cvičení pilates podle Národní soustavy kvalifikací.

Zkouška z rekvalifikačního kurzu Instruktor PILATES (dále jen ZKOUŠKA)

Státní zkouška potvrzující odbornou kvalifikaci dle národní soustavy kvalifikací skládají frekventanti rekvalifikačních a certifikačních kurzů (dále jen kurzu) dle zákona 179/2006 Sb a vyhlášky 110/2012. Rekvalifikační obor PILATES, jakožto i ZKOUŠKA, je řádně schválena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a společnost IQ pohyb s.r.o. má veškeré pravomoci jako autorizovaná osoba udělovat STÁTNÍ OSVĚDČENÍ – VYSVĚDČENÍ oboru PILATES. ZKOUŠKA z daného oboru kurzu se koná cca do 2 měsíců po ukončení výukového cyklu a je rozdělena do dvou částí – ŘÁDNÝ (MIMOŘÁDNÝ) a DOPLŇKOVÝ termín. Oba termíny jsou řádně zapsány v harmonogramu kurzu. Účastník ZKOUŠKY se musí účastnit povinně obou dvou částí. 

Řádný termín ZKOUŠKY

Pro každého frekventanta je platný předepsaný termín ZKOUŠKY dle data v rozvrhu kurzu v řádném termínu po splnění všech náležitostí předepsaných kurzem. Frekventant se prokazuje platným občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti, kde je taktéž uvedeno místo a datum narození.

Mimořádný termín ZKOUŠKY

Ke ZKOUŠCE se frekventant přihlásí (je pro něj platný další jiný termín dle jeho výběru dle rozvrhu zkoušek v mimořádném termínu) po splnění všech náležitostí předepsaných kurzem. Účastník mimořádného termínu ZKOUŠKY se musí řádně přihlásit a uhradit poplatek (je připsán řádně na účet společnosti) minimálně 7 dní před začátkem mimořádného termínu ZKOUŠKY. Nedodržení podmínky přihlášení je cena o 100 % (slovy: sto procent) navýšena, bude-li možnost z kapacitních důvodů účastníka přizvat k mimořádnému termínu ZKOUŠKY. Frekventant se prokazuje platným občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti, kde je taktéž uvedeno místo a datum narození.

Doplňkový termín ZKOUŠKY

V doplňkovém termínu ZKOUŠKY se vykonává ZKOUŠKA jen z jednotlivých částí, které účastník ZKOUŠKY řádně nesplnil v řádném termínu ZKOUŠKY. Účastník doplňkové ZKOUŠKY se musí řádně přihlásit a uhradit poplatek (je připsán řádně na učet společnosti) minimálně 7 dní před začátkem doplňkového termínu ZKOUŠKY. Nedodržení podmínky přihlášení je cena o 100 % (slovy: sto procent) navýšena, bude-li možnost z kapacitních důvodů účastníka přizvat k doplňkovému termínu ZKOUŠKY. Frekventant se prokazuje platným občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti, kde je taktéž uvedeno místo a datum narození.  NEUČASTNÍ – LI SE FREKVENTANT PŘEDEPSANÉHO DOPLŇKOVÉHO TERMÍNU K ŘÁDNÉMU TERMÍNU ZKOUŠKY, MUSÍ VYKONAT CELOU ZKOUŠKU ZNOVA.   

Podmínky pro přizvání ke ZKOUŠCE:

 • PORTFOLIO: dodání doma vyplněných pracovních listů do data uvedeného v rozvrhu kurzu dle jednotlivých částí:
  • teoretická část: odpovědi vyplnit samostatně co „nejjasnější“ formou a poté fyzicky poslat na adresu:
   IQ pohyb Akademie, Nádražní 740/56, 150 00 Praha 5
  • praktická část: tréninky / lekce sestavit samostatně s co nejpodrobnějším popisem dle zadání a ostatních specifik (úvodní, hlavní a závěrečná část; 1 trénink / lekce na 1 stranu A4) a poté poslat elektronicky naskenované na email zkouskapilates@iqpohyb.cz viz níže s předmětem a názvem souboru dle formátu: rok_obor_portfoliopraxe_příjmení_jméno
 • SEMINÁRNÍ PRÁCE: Frekventant kurzu odevzdává dvě seminární práce do data uvedeného v rozvrhu kurzu. A to elektronicky na email zkouskapilates@iqpohyb.cz s názvem souboru dle formátu: rok_obor_seminárka_příjmení_jméno. Následně seminární práce dodává fyzicky v následujícím výukovém bloku.


ZKOUŠKA

 • PÍSEMNÝ TEST – TEORIE 
  • test otevřených i uzavřených otázek z teoretických témat
   Není-li označeno jinak, je vždy jen jedna odpověď správná.
   Poznámka: pokud frekventant absolvuje pouze certifikaci A, nebo certifikaci B, pak nepíše tento obecný teoretický test.
 • PÍSEMNÝ TEST – PRAXE
  • test ze sestavování skupinové lekce – podrobná příprava na
  • dané téma
 • ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ
  • ukázka vedení cvičení – pomůcky i bez pomůcek
  • ukázka vysvětlení teoretického základu daného tématu klientovi
  • diagnostikování pohybového aparátu
  • ukázka resuscitace spolu s vysvětlením poskytování první pomoci
 • VIDEO
  • Natočena jedna skupinová lekce s minimálním počtem 4 klientů (ve formátu: .avi nebo.mov nebo .mp4, maximálně na 2 části) v délce 55–60 minut spolu s vlastním hodnocením natočené lekce v rozsahu minimálně 5 stran dle formátu viz níže bude doručena do data uvedeného v rozvrhu dle následujících specifik:
   • elektronicky přes www.uschovna.cz na adresu zkouskapilates@iqpohyb.cz s předmětem a názvem souboru dle formátu: rok_obor_video_příjmení_jméno
   • a současně fyzicky na podepsaném DVD nebo podepsaném USB disku na adresu kanceláře:
    IQ pohyb, Nádražní 740/56, Praha 5, 15000.
  • IQ pohyb Akademie si vyhrazuje na opravu natočeného videa 30 dní od dodání videa na adresu.
  • Na videu nesmí být jako klienti jiní frekventanti z kurzu ani jiný pohybový profesionál z oboru.
  • Dále účastníci natáčení souhlasí s natáčením ukázkové lekce zvednutím ruky na začátku natáčení po výzvě se zněním: „Souhlasím s natáčením lekce, která bude použita pro součást státní zkoušky a rekvalifikačního kurzu IQ pohyb Akademie.“

Hospitační listy

Dodání (na adresu kanceláře: IQ pohyb, Nádražní 740/56, Praha 5, 150 00)

 • 20 vyplněných hospitačních listů ze skupinových lekcí do data uvedeného v rozvrhu kurzu dle specifik hospitačního listu, kdy účast na hospitaci u jednoho instruktora je možná pouze dvakrát.
  • 20% hospitací (tzn. 4 lekce) je možné absolvovat ve formě tzv. online nebo ukázkových lekcí z výběru na našem informačně-vzdělávacím webu Cviq.cz, se zaměřením dle oboru
 • 10 dotazníků od klientů ze skupinových lekcí, které frekventant vedl, a to do data uvedeného v rozvrhu kurzu, kdy z jedné skupinové lekce Pilates mohou být odevzdány maximálně dva 2 dotazníky od klientů.

Ukončení kurzu na základě splnění všech podmínek

Pro úspěšné zakončení kurzu je třeba splnit všechny výše uvedené body. V případě kurzu placené úřadem práce je třeba všechny výše uvedené podmínky ZKOUŠKY stihnout do předepsaného data ZKOUŠKY dané rekvalifikace.

Na základě ukončení kurzu a řádném splnění všech bodů ZKOUŠKY kurzu spolu s ostatními předepsanými náležitostmi je možné získat na základě obdrženého STÁTNÍHO OSVĚDČENÍ O VYKONANÉ ZKOUŠCE živnostenský list.

Náhled do neuznaných testů je možný maximálně do 5 pracovních dnů po odeslání výsledků z kanceláře Akademie na váš kontaktní email uvedený v přihlášce kurzu.

Formát hodnocení natočené lekce / tréninku:

 • Velikost písma volte 12, řádkování 1,15, levý okraj 1 cm, pravý okraj 4 cm.
 • Úvodní část – popis lekce, kdo jsou klienti, jakou mají zkušenost se cvičením, případná omezení. V jednoduché formě popis lekce (cviky, systém lekce, metoda apod.). Cca 0,5 – 1,5 stránky.
 • Hlavní část – detailní popis lekce. Popis toho, co vidíte jako chybné (u svého výkonu i u svých klientů), případně co chcete vyzdvihnout, že se povedlo. U chyb dále popsat přesně, proč to není dobře a následně napsat, jak by to mělo být správně. Případně jak byste klienty opravili, jak byste změnili cvik nebo jakou jinou variantu byste udělali, aby klient pohyb zvládl správně. Vždy napište název cviku / části lekce a pod to v časech zmiňujte vaše postřehy. Cca 4 – 5 stránek.

Příklad: 

ROZCVIČENÍ:
00:40 – nervozita pracuje, motá se mi jazyk, působí to legračně, zároveň neprofesionálně.
01:07 – trojbodovou rovinu chodidla navádět od vnější hrany paty, přes malíkovou hranu, až po zavinutí palcového kloubu do země. Je to jednodušší a přesnější navádění, než co jsem předvedla.
01:23 – vytahovat se za ušima do stropu není úplně dobrá vizualizace, lepší by bylo dát vizualizaci anténky nebo čudlů nad ušima, za které se pak táhne nahoru.
03:00 – u navádění k rozhýbání pánve stojím celou dobu v záklonu, může to ovlivnit klienty i má záda. Myslím si, že rozhýbání pánve bylo navedeno i tak dobře. Měla jsem ještě připomenout vytažení páteře, aby klienti neměli tendenci se hrbit a také by to napomohlo k lepší aktivaci břicha.
04:12 – před protažením karpálních tunelů je ještě dobré se zarolovat, protože se v rolování aktivuje lopatka, která pak u protažení karpálního tunelu pracuje funkčněji a lépe navádí práci horní končetiny.

PODPOR NA PŘEDLOKTÍCH:
9:03 – vůbec jsem si nevšimla, že dva klienti mají hlavu v záklonu a koukají na mě, co mají dělat. Tohle musím vidět plus jsem vůbec nezmínila, že pohled je dolů mezi předloktí.
9:59 – tady se mi podařilo srovnat klientovu pánev přes správný dotyk, jupí!

 • Závěrečná část – zhodnocení videa, zhodnocení vlastního výkonu, zpětná vazba, doporučení na případná zlepšení apod. Cca 0,5 – 1 stránka. 

termíny zkoušek

  řádný  mimořádný doplňkový
instruktor pilates viz. rozvrh termín zde termín zde

ceník od 1. 1. 2023

2 973 Kč státní zkouška rekvalifikačního programu (PILATES)
v rámci rekvalifikačního kurzu IQ pohyb academy je zkouška v ceně kurzovného rekvalifikace
1 303 Kč

státní zkouška rekvalifikačního programu (PILATES)
v rámci bývalých absolventů rekvalifikačního kurzu pilates v IQ pohyb academy a mimořádný termín (PILATES)

 
Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra