Pilates Clinic Method

Pilates je jeden z nově objevených systémů cvičením, který nyní řadíme do skupiny body & mind spolu s jógou, chi-toningem a dalšími druhy cvičení. Za celou dobu své historie Pilates metoda prošla vývojem jak přímo samotným autorem Joseph Hubertus Pilates tak i poté jeho neoficiálními žáky. Přímá definice Pilates metody je založena na základních principech, které sám autor již použil v roce 1934 při vydání prvního díla: Return to Life Through Contrology.

Pilates Clinic Method = Pilates + Pilates Institute + Dynamická Neuromuskulární Stabilizace + Spiraldynamik

Mnoho lidí zkouší Pilates metodu, neboť trpí bolestmi zad v důsledku vadného držení těla. Současné pojetí cvičení Pilates metody však nemusí přinést požadované výsledky běžné populaci, neboť na rozdíl od klasického vedení Pilates metody trenér - klient (ang. one to one) nedochází ve skupinách k přesnému individuálnímu nastavení držení těla a následnému odstranění případných bolestivostí zad, páteře a kloubů.

Z dlouholeté zkušenosti vedení lekcí skupinového charakteru vyplývaly požadavky na změnu v metodice a didaktice Pilates metody nejen z od samotných trenérů ale i z řad klientů, kterým původní systém dělal při cvičení potíže. Představme si klienta s vadným držením tělači s výhřezem ploténky, který cvičí základní sestavu původních 34 cviků matwork a odchází z hodiny bez bolestivosti zad.

Bohužel tato situace nikdy nenastala a nikdy ani nenastane, vždy totiž po lekci skupinového tréninku Pilates budou lidé s vadným držením těla trpět více či méně opakovatelnými bolestmi zad, páteře a kloubů. Proto se na základě fyzioterapeutického výzkumu aplikovaného na Pilates metodu vytvořil ucelený cvičební komplex PILATES CLINIC METHOD, který zohledńuje individuální možnosti každého klienta i ve skupinových lekcích a vznikla z konceptu Pilates Institute® rozšířením o další fyzioterapeutické koncepty Dynamická Neuromuskulární Stabilizace a Spiraldynamik®.

Cvičební systém Pilates Clinic Method, jako jedna z cest preventivního cvičení, nám může pomoci vyplnit mezeru prevence u běžné populace i s malými drobnými zdravotními problémy a zabránit tak následným lékařským operativním či fyzioterapeutickým zákrokům plynoucí z vadného držení těla.

Tvůrcem konceptu Pilates Clinic Method, je Daniel Muller, který především zohledňuje individuální možnosti jednotlivých variant vadného držení těla při cvičení základních Pilates cviků. Toto novodobé pojetí zdravotního cvičení v systému modifikací a variant základních Pilates cviků je šetrnější, dokonalejší a především méně rizikovější než klasické taneční pojetí aplikované pro běžnou populaci.

Pilates Institute®

Tvůrcem konceptu Pilates Institute® nyní Pilates Michael King, je Michael King, který jako první zohlednil individuální možnosti jednotlivých variant vadného držení těla při cvičení základních Pilates cviků. Toto novodobé pojetí zdravotního cvičení v systému modifikací a variant základních Pilates 34 cviků je šetrnější, dokonalejší a především méně rizikovější než klasické taneční pojetí aplikované pro běžnou populaci.

PILATES INSTITUTE® byl založen v roce 1999,kdy její zakladatel Michael King, Direktor of PILATES INSTITUTE® praktikoval a vyučoval Pilates více než 27 let v USA, Anglii a mnoha dalších státech. Na základě svých zkušeností s Pilates metodou, fyzioterapeutického výzkumu a zkušeností z výuky skupinových i individuálních fitness aktivit vytvořil ucelený koncept PILATES INSTITUTE FACULTY.

Impulsem nového konceptu bylo zavedení metody Pilates do fitness průmyslu, kde Michael King  již řadu let působil jako lektor a novátor řady fitness programů. Na základě onoho zavedení metody Pilates mezi běžnou populaci - nikoli tanečníky, baletní sólisty či sportovce - musely nastat změny i metodiky a didaktiky výuky této skvělé metody Pilates, aby se zabránilo po fyzioterapeutické stránce nežádoucímu poškození pánve či páteře u běžné populace viz také úvod do pilates.

Cvičební systém Pilates Michael King, jako jedna z cest preventivního cvičení, nám může pomoci vyplnit mezeru prevence u běžné populace i s malými drobnými zdravotními problémy a zabránit tak následným lékařským operativním či fyzioterapeutickým zákrokům plynoucí z vadného držení těla.

Od roku 2000 se Pilates Michal King snaží vzdělávat a připravovat budoucí lektory a instruktory Pilates metody nejen ve Velké Británii, ale také ve více jak dvaceti pěti zemí světa. Spojením klasického pojetí Pilates metody a novodobého fyzioterapeutického výzkumu o CORE udává směr spolu s dalšími světově uznávanými školami v oblasti Pilates metodiky a didaktiky. Od roku 2007 se PILATES INSTITUTE® představuje i v České republice a na Slovensku. V roce 2011 dochází k rozšíření této metody o další fyzioterapeutické koncepty a představuje se jako Pilates Clinic Method.

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace

Spiraldynamik

 Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra