IQ pohybový specialista

IQ pohybovým specialistou se stává na 2 roky trenér či instruktor individuálních nebo skupinových lekcí po splnění následujících podmínek:

 • Absolvent naší rekvalifikace + 2 roky po závěrečné zkoušce, během kterých absolvuje 80hod (vyučovacích á 45min) vzdělávání u IQ pohyb Akademie ve formě odborných seminářů, certifikace, kongresů a inspirací (kongres a inspirace maximálně polovina z celkového výčtu).
 • 1. obnovení certifikátu = během 2 let absolvování 100hod (vyučovacích á 45min) vzdělávání ve formě odborných seminářů, certifikace, kongresů a inspirací, z toho 60% u IQ pohyb Akademie (kongres a inspirace maximálně polovina z celkového výčtu). 
 • Další obnovování certifikátu = pro další dvouleté cykly stačí absolvovat za 2 roky 50 hodin (vyučovacích á 45min) vzdělávání, z toho 80% u IQ pohyb Akademie (kongres a inspirace maximálně polovina z celkového výčtu).
 • Pravidlo vzájemného odkazování: každý IQ pohybový specialista po udělení tohoto titulu obdrží tzv. "Pečeť" (logo) pohybového specialisty, kterou si následně umístí na své webové, případně facebookové stránky. Tato pečeť bude odkazovat na web cviq.cz (úvodní stranu).
 • O IQ pohybového specialistu je třeba si zažádat v kanceláři IQ pohyb Akademie - na email: anna@ipohyb.cz a doložit potřebné certifikáty. Stejně tak o jeho prodloužení.

 Výhody IQ pohybového specialisty:

 • certifikát pohybového specialisty platný 2 roky
 • samostatná sekce v absolventech na webovém portálu CVIQ.cz
 • 50% sleva na školení  - „re-fresh“ seminář (účast na již absolvovaném semináři), za přepdokladu, že kurz není obsazen a podmínky viz níže
 • 1x triko IQ pohybový specialista
 • možnost prezentace vlastních článků a videí na webovém portálu CVIQ.cz - za každý napsaný článek či natočené video 100,- Kč sleva na školení (včetně zvýhodněné ceny při včasném zaplacení, slevu nelze uplatnit na semináře SPI - speciál). Slevy se mohou sčítat, na jeden seminář můžete tedy získat slevu např. až 500,- při zveřejnění 5 článků. 
 • volitelné: představení Specialisty, interview se Specialistou, prezentace úspěchů vlastní práce, představení vlastních akcí pro veřejnost na webovém portálu CVIQ.cz
 • převzetím certifikačního diplomu Specialista souhlasí s dodržováním pravidel ohledně re-fresh kurzů, slev a užívání loga - pečeti na svých marketingových produktech (vizitky, letáky, web - vzájemné propojení/odkazování, vlastní marketing apod.).
 • v absolventském profilu kromě veškeré certifikace navíc:
  • plný kontakt – webové stránky, emailová adresa, telefonní číslo, fotka
  • konkrétní místo – centrum cvičení
  • rozvrh cvičení

Pravidla pro účast na „re-fresh“ semináři:

 • sleva na seminář 50%, kterou si odečtete z ceny semináře
 • během výuky není pro re-fresh frekventanty možnost pokládat dotazy nad rámec výuky
 • během výuky re-fresh frekventanti neodpovídají na dotazy školitele
 • místo v sále pro re-fresh frekventanty je v "zadních řadách"
 • 14 dní předem potvrzuje IQ pohyb Akademie místo, respektujte prosím, že noví frekventanti pro daný seminář mají přednost

 Nutris®
SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka