IQ certifikovaný pohybový specialista

IQ certifikovaným pohybovým specialistou (dále jen Specialistou) se stává na 2 roky osobní trenér, instruktor skupinových lekcí či fyzioterapeut po splnění následujících podmínek:

 • je absolventem alespoň jedné z našich rekvalifikací a současně má absolvováno 80 hod (vyučovacích á 45min) vzdělávání u IQ pohyb Akademie ve formě odborných seminářů, certifikací, kongresů a inspirací (kongresů a inspirací maximálně polovina z celkového výčtu), a to během 2 následujících let po závěrečné rekvalifikační zkoušce (tedy minimálně 2 roky od zkoušky)
 • o udělení certifikátu IQ pohybového specialistu je třeba si zažádat v kanceláři IQ pohyb Akademie na email: akademie@iqpohyb.cz a doložit potřebné vzdělání. Stejně tak o jeho prodloužení.

První obnovení certifikátu

 • je možné po 2 letech, během kterých Specialista absolvuje 100 hod (vyučovacích á 45min) vzdělávání ve formě odborných seminářů, certifikací, kongresů a inspirací, z toho 60% u IQ pohyb Akademie (kongresů a inspirací maximálně polovina z celkového výčtu). 

Další obnovení certifikátu

 • pro další dvouleté cykly (tzn. během dalších 2 let) stačí absolvovat 50 hodin (vyučovacích á 45min) vzdělávání, z toho 80% u IQ pohyb Akademie (kongresů a inspirací maximálně polovina z celkového výčtu).

Přerušení platnosti v období jaro 2020 - podzim 2021

 • Protože v této době nebylo možné se kvůli vládním omezením plnohodnotně vzdělávat (období restrikcí kvůli onemocnění COVID-19), prodlužujeme platnost certifikátu "pohybový specialista" o 18 měsíců (lze zažádat o aktualizovaný certifikát v naší kanceláři).

Výhody a podmínky užívání titulu certifikovaný pohybový specialista:

 Výhody:

 • prestižní ocenění
 • certifikát s pečetí pohybového specialisty platný 2 roky
 • samostatná sekce v absolventech na webovém portálu CVIQ.cz
 • každý Specialista získává 50% slevu na školení „re-fresh“ seminář (účast na již absolvovaném semináři), za předpokladu, že kurz není obsazen a podmínky viz níže
 • Specialista dále obdrží 1x triko IQ pohybový specialista při obdržení certifikátu i při každém jeho obnovení
 • možnost prezentace vlastních článků na webovém portálu CVIQ.cz - za každý napsaný článek 100,- Kč sleva na školení (včetně zvýhodněné ceny při včasném zaplacení, slevu nelze uplatnit na semináře SPI speciál). Slevy se mohou sčítat, na jeden seminář můžete tedy získat slevu např. 500,- při zveřejnění 5 článků 
 • volitelné: představení Specialisty, interview se Specialistou, prezentace úspěchů vlastní práce, představení vlastních akcí pro veřejnost na webovém portálu CVIQ.cz
 • v absolventském profilu kromě veškeré certifikace navíc uveden:
  • rozvrh cvičení
  • platný kontakt – webové stránky, emailová adresa, telefonní číslo, fotka

Pravidla:

 • pravidlo vzájemného odkazování: každý Specialista po udělení tohoto titulu obdrží tzv. "pečeť" (logo) Specialisty, kterou si následně umístí na své webové, případně facebookové stránky. Tato pečeť bude odkazovat na web cviq.cz (úvodní stranu).
 • pro sdílení video obsahu Specialisty, musí video obsahovat:
  • vaše logo
  • náš úvodní slide s pečetí
  • video
  • náš závěrečný slide, že jste součástí projektu cviqu
 • převzetím certifikačního diplomu Specialista souhlasí s dodržováním pravidel ohledně re-fresh kurzů, slev a užívání loga - pečeti na svých marketingových produktech (vizitky, letáky, web - vzájemné propojení/odkazování, vlastní marketing apod.).
 • v absolventském profilu mít uvedené konkrétní místo – centrum cvičení
 • pravidla a povinnosti pro účast na „re-fresh“ semináři:
  • sleva na seminář 50%, kterou si odečtete z celkové ceny semináře
  • během výuky není pro re-fresh frekventanty možnost pokládat dotazy nad rámec výuky
  • během výuky re-fresh frekventanti neodpovídají na dotazy školitele (nechávají prostor novým frekventantům a dávají jim přednost v odpovídání na otázky)
  • místo v sále pro re-fresh frekventanty je v "zadních řadách"
  • 14 dní předem potvrzuje IQ pohyb Akademie místo, respektujte prosím, že noví frekventanti pro daný seminář mají přednost
 • pravidla psaní článků:
  • název
  • odsazené odstavce
  • diakritika
  • pravopisná správnost
  • věcnost, srozumitelnost
  • obsah alespoň 1 obrázuk či fotky
  • krátký popis cca 5 vět

 Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra