Pohybovým specialistou se stává na 2 roky trenér či instruktor individuálních nebo skupinových lekcí po splnění následujících podmínek:

 • dokončený absolvent naší rekvalifikace + do 1 roku po ukončení kurzu zkouškou následné absolvování 50hod (vyučovacích á 45min) vzdělávání u IQ pohyb Akademie ve formě odborných seminářů, certifikace, kongresů a inspirací (kongres a inspirace maximálně polovina z celkového výčtu)
 • absolvent jakéhokoliv rekvalifikačního kurzu v pohybovém oboru (s dotací 150 odučených hodin), který dosáhne během 2 let 100 hodin (vyučovacích á 45min) vzdělávání ve formě odborných seminářů, certifikace, kongresů a inspirací, z toho 60% u IQ pohyb Akademie (kongres a inspirace maximálně polovina z celkového výčtu)
 • po 2x dosažení certifikátu Pohybový specialista – pro další dvouleté cykly stačí absolvovat za 2 roky pouze 50 hodin (vyučovacích á 45min) vzdělávání, z toho 80% u IQ pohyb Akademie (kongres a inspirace maximálně polovina z celkového výčtu)

 Výhody IQ pohyb-ového specialisty:

 • certifikát pohybového specialisty platný 2 roky
 • samostatná sekce v absolventech na webovém portálu CVIQ.cz
 • 100,- Kč sleva na školení (včetně zvýhodněné ceny při včasném zaplacení)
 • 50% sleva na školení  - „re-fresh“ seminář (účast na již absolvovaném semináři), za přepdokladu, že kurz není obsazen
 • 1x triko Pohybový specialista
 • 100,- Kč sleva na individuální konzultace u lektorů IQ pohyb Akademie
 • možnost prezentace vlastních článků a videí na webovém portálu CVIQ.cz
 • volitelné: představení Specialisty, interview se Specialistou, prezentace úspěchů vlastní práce, představení vlastních akcí pro veřejnost na webovém portálu CVIQ.cz
 • po podepsání „pravidel“ používání loga IQ Pohybový specialista (vizitky, letáky, web, vlastní marketing apod.)
 • v absolventském profilu kromě veškeré certifikace navíc:
  • plný kontakt – webové stránky, emailová adresa, telefonní číslo, fotka
  • konkrétní místo – centrum cvičení
  • rozvrh cvičení


SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka