IQ pohybový specialista

IQ pohybovým specialistou se stává na 2 roky trenér či instruktor individuálních nebo skupinových lekcí po splnění následujících podmínek:

 • absolvent naší rekvalifikace + 2 roky po závěrečné zkoušce, během kterých absolvuje 80hod (vyučovacích á 45min) vzdělávání u IQ pohyb Akademie ve formě odborných seminářů, certifikace, kongresů a inspirací (kongres a inspirace maximálně polovina z celkového výčtu)
 • absolvent jakéhokoliv rekvalifikačního kurzu v pohybovém oboru (s dotací 150 odučených hodin), který dosáhne během 2 let od závěrečné zkoušky 120 hodin (vyučovacích á 45min) vzdělávání ve formě odborných seminářů, certifikace, kongresů a inspirací, z toho 80% u IQ pohyb Akademie (kongres a inspirace maximálně polovina z celkového výčtu)
 • 1. obnovení certifikátu = během 2 let absolvování 100hod (vyučovacích á 45min) vzdělávání ve formě odborných seminářů, certifikace, kongresů a inspirací, z toho 60% u IQ pohyb Akademie (kongres a inspirace maximálně polovina z celkového výčtu). 
 • další obnovování certifikátu = pro další dvouleté cykly stačí absolvovat za 2 roky 50 hodin (vyučovacích á 45min) vzdělávání, z toho 80% u IQ pohyb Akademie (kongres a inspirace maximálně polovina z celkového výčtu)
 • o IQ pohybového specialistu je třeba si zažádat v kanceláři IQ pohyb Akademie a doložit potřebné certifikáty. Stejně tak o jeho prodloužení.

 Výhody IQ pohybového specialisty:

 • certifikát pohybového specialisty platný 2 roky
 • samostatná sekce v absolventech na webovém portálu CVIQ.cz
 • 100,- Kč sleva na školení (včetně zvýhodněné ceny při včasném zaplacení)
 • 50% sleva na školení  - „re-fresh“ seminář (účast na již absolvovaném semináři), za přepdokladu, že kurz není obsazen a podmínky viz níže
 • 1x triko IQ pohybový specialista
 • 100,- Kč sleva na individuální konzultace u lektorů IQ pohyb Akademie
 • možnost prezentace vlastních článků a videí na webovém portálu CVIQ.cz
 • volitelné: představení Specialisty, interview se Specialistou, prezentace úspěchů vlastní práce, představení vlastních akcí pro veřejnost na webovém portálu CVIQ.cz
 • po podepsání „pravidel“ používání loga IQ Pohybový specialista (vizitky, letáky, web, vlastní marketing apod.)
 • v absolventském profilu kromě veškeré certifikace navíc:
  • plný kontakt – webové stránky, emailová adresa, telefonní číslo, fotka
  • konkrétní místo – centrum cvičení
  • rozvrh cvičení

Pravidla pro účast na „re-fresh“ semináři:

 • sleva na seminář 50%, kterou si odečtete z ceny semináře
 • během výuky není pro re-fresh frekventanty možnost pokládat dotazy nad rámec výuky
 • během výuky re-fresh frekventanti neodpovídají na dotazy školitele
 • místo v sále pro re-fresh frekventanty je v "zadních řadách"
 • 14 dní předem potvrzuje IQ pohyb Akademie místo, respektujte prosím, že noví frekventanti pro daný seminář mají přednostNutris®
SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka