seminář páteř - skolióza

Držení těla - SKOLIÓZA PÁTEŘE

Skolióza je stranové vychýlení páteře – trojrozměrná deformita s posunem obratle v rovině frontální, sagitální a transverzální, tj. změna postavení obratle kolem 3 os. Z definice pak vychází, že skolióza je stav neměnný co se týká struktury, avšak pozor – nikoli neměnný do jeho funkčnosti. A právě o funkčnost nám jde především, neboť kostěná struktura je řízená tou svalovou, která dokáže změnit a vylepšit i strukturu kostěnou, není-li příliš pozdě. Pro funkčnost skoliózy, tady samotného pohybu, však není nikdy pozdě, neboť zmírnit bolesti u klientů je prvotní předpoklad jejich úspěchu v samotném boji s držením těla. Pomoci klientovi rotovat bez bolesti zad, či zmírnit bolesti v podobě blokád sakroiliakálního skloubení, je základem naší práce ve výuce pohybu.

Věděli jste, že...

… skolióza není pouze vybočení páteře do strany, ale i rotace obratlů

... autoři programu: Daniel Müller, Sylvia Musilová

... školíme od roku 2010 a program stále zdokonalujeme

termíny kurzu

datum konání lektor místo konání cena
10. 06. 2017
09:00 - 17:30
Musilová Sylvia
Praha 5 - Smíchov
2 199 Kč při platbě do 11. 05. 2017
2 399 Kč po 11. 05. 2017

naučíte se

 • co je a není skoliotické zakřivení páteře v těle
 • dělení skoliózy n strukturální a funkční, idiopatickou, neuromuskulární, kongenitální atd.
 • rozbor konvexního a konkávního zakřivení pohledem
 • rozlišovat pohledem jednotlivé skoliotické křivky
 • a osvojíte si základní dechová cvičení u skoliotických klientů
 • využívat vhodných cvičení pro zlepšení držení těla u skoliotických klientů
 • jak správně aplikovat zásobník cviků pro uvolnění a mobilizaci svalů v jednotlivých částech skoliotického zakřivení páteře
 • jak správně aplikovat zásobník cviků pro aktivaci a posílení svalů v jednotlivých částech skoliotického zakřivení páteře

doporučujeme znát

co s sebou

 • věci na cvičení
 • psací potřeby
 • svačinu
 • ručník

reference

"Organizace byla dobrá, čas i náplň dle mého očekávání. Silva Musilová se držela osnovy, jenž si připravila, mluvila jasně, pokud použila odborný výraz někomu nesrozumitelný, tak jej doplnila a vysvětlila. I přes to, že skolióza bylo mé téma seminární práce pro jiné školení, ujasnila jsem si směry tahů a rotací, jenž v praxi s klienty často potřebuji. Něco je naučit se teorii z knížek, ale druhá věc je - probrat to s odborníkem a vyzkoušet na vlastní kůži.

Velké plus byla paní, jenž má skoliózu, jako model. Mohli jsme hned posoudit i podle jejich pocitů, jak na ni daná pozice působí. Pro mne by bylo velikým přínosem při každém, i když teoretickém školení části těla a ukázkou cviků, tak i jedna hodina, abychom si v kuse zacvičili, vedeni vyučujícím lektorem - dát všechny cviky dohromady. To jsem už zažila u Silvy na Kineziologické vývojovce a moc se mi to líbilo. Těším se na příště, je třeba se stále zdokonalovat a oprašovat informace, vše se vyvíjí a to nás posouvá dál." Hana Toufarová
SK Pohoda
Nutris
Aerobic
CK Lenka