věděli jste, že...

... je několik druhů cvičení pilates a my jsme ke zdravotní "větvi" přidali ještě několik rehabilitačních konceptů

... autor programu: Daniel Müller

... školíme od roku 2007 a program stále zdokonalujeme

instruktor pilates se státní ZK

Obecné informace o našich rekvalifikačních kurzech akreditovaných MŠMT naleznete zde.

informace o rekvalifikaci pro instruktory pilates

 • rekvalifikace pilates směřující k profesní kvalifikaci je akreditován MŠMT (číslo jednací MSMT-15702/2021-2, společnost IQ pohyb s.r.o., Zemské právo 1573/5a, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČ: 01401319)
 • podmínkou k získání živnostenského listu je absolvování rekvalifikačního kurzu a úspěšné složení státní zkoušky instruktor pilates, která je v ceně rekvalifikačního kurzu (IQ pohyb s.r.o. je autorizovaná osoba pro státní zkoušku pro obor Instruktor / instruktorka pilates)
 • rekvalifikace pilates se skládá z teoretické a praktické výukové části a samostatné domácí přípravy
 • rozsah prezenční výuky:
  • 82 vyučovacích hodin teorie
  • 83 hodin praxe
  • 55 vyučovacích hodin domácí výuky (patřící dle akreditace navíc k vyučovacím hodinám teorie)
  • 2x seminární práce
 • kurz pro instruktory pilates se zaměřuje na cvičení s vlastní vahou těla či různými dopomocemi v podobě jednotlivých pilates pozic, jejich metodických řad Pre-Pilates a technikami dechu k aktivaci bránice, nitrobřišního tlaku a ke zlepšení správného držení těla, lepší funkci středu těla a v neposlední řadě pro zdravá záda
 • výuka je koncipována podle standardů MŠMT a jejich zákonných právních norem, je stále zdokonalována o moderních Kreslicí plátno 112_118 dní 
  poznatky z oboru pilates i fyzioterapie
 • výuka je sestavena dle aktuálních potřeb nynější klientely – důraz je kladen na správný a zdravý pohyb, zlepšení práce hlubokého stabilizačního svalstva (střed těla) v kombinaci s povrchovými svalovými partiemi, správné kloubní rozsahy a to při práci s vlastní váhou těla či různými pilates pomůckami
 • možnost rozšíření kvalifikace, pokud už máte jinou rekvalifikaci
 • možná platba plně hrazená Úřadem práce s vratnou zálohou (po domluvě s kanceláří akademie@iqpohyb.cz)
 • účastníkům přes Úřad práce bude cena navýšena o 3 000 Kč a za vyplnění žádosti platí účastník poplatek 250Kč, který mu po schválení žádosti bude vrácen
 • NOVĚ:  dodání lékařského potvrzení podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013 Sb. (§ 7) - soubor ke stažení: potvrzeni_lekar

komu je rekvalifikace pro instruktory pilates určena

 • budoucím instruktorům pilates, kteří se chtějí věnovat vedení lekcí skupinového charakteru
 • stávajícím cvičitelům pilates ke zdokonalení či prohloubení informací v oboru vedení pilates cvičení s ohledem na zdravotní aspekty klienta a správné a zdravé držení těla díky perfektnímu pochopení kineziologie jednotlivých pozic a jejich účinku na pohybový aparát
 • zájemcům o naučení se pilates cvičení se zdravotními ohledy pro nynější potřeby pohybového aparátu

náplň rekvalifikace instruktor pilates 

TEORIE

 • základy: anatomie, fyziologie, kineziologie, první pomoc, výživa, vytrvalostní trénink, zvláštní skupiny, profesionalita a komunikace s klienty, právo a působení v oboru

PRAXE

 • držení těla: axiální systém (pánev, hlava, páteř), horní končetina (rameno, loket, ruka), dolní končetina (kyčel, koleno, noha)
 • cvičení na podložce s vlastním tělem dle standardů Pilates Clinic Method (základy, zásobník cviků, vedení lekce)
 • cvičení s pilates pomůckami (malý míč (Sball / overball), Magic Circle (odporový kruh), Foam Roller (pěnový válec)
 • principy zapojení hlubokého svalového stabilizačního systému (CORE) stabilizace a mobilizace středu těla
 • principy zapojení CORE (střed těla) v kombinaci s pilates pozicemi na podložce i s pomůckami
 • sestavení skupinové lekce pilates pro různé skupiny klientů a jejich specifické cíle
 • vedení skupinové lekce pilates
  rekvalifikace   certifikace A      certifikace B      
cena od 17.754 Kč 16.674 Kč 15.154 Kč účastníkům přes Úřad práce bude cena navýšena o 3000 Kč 
termíny klikni zde klikni zde klikni zde  

uplatnění absolventa rekvalifikace pilates

 • po úspěšném ukončení kurzu pro instruktory pilates dle splnění všech předepsaných náležitostí a platných právních norem lze pracovat na základě splnění státní zkoušky a získaného osvědčení o rekvalifikaci, které slouží k získání živnostenského listu, jako skupinový instruktor Pilates Clinic Method v jakémkoliv pohybovém studiu či fitness centru
 • absolvent najde uplatnění jako osobní trenér i jako cvičitel pilates skupinových lekcí, který do hloubky rozumí zdravotní stránce klientů a svou lekci umí přizpůsobit potřebám klientů tak, aby jim maximálně pomohl se správným držením těla a případnými bolestmi zad a pohybového aparátu
 • absolvent umí pracovat nejen s vlastní vahou těla, ale je schopen vést skupinovou lekci i s různými pilates pomůckami

výňatek ze smluvních podmínek rekvalifikace

 • způsobilost pohybového aparátu k vykonávání praktických cvičení - nově je potřeba dodat potvrzení od lékaře o zdravotné způsobilosti účastnit se profesní kvalifikace pilates (nejpozději v den začátku kurzu)
 • rekvalifikaci je možné absolvovat pouze v uvedené posloupnosti výuky – dle aktuálního termínu
 • absence u rekvalifikace jsou max. 2 vyučovací dny – neúčast lze akceptovat pouze ve dnech výuky: 1. pomoc, profesionalita a komunikace s klienty, výživa, vytrvalostní trénink a zvláštní skupiny (nezúčastní-li se frekventant ostatních povinných výukových dnů, nebude mu povoleno pokračovat v rekvalifikaci a přesun zbývající výuky do dalšího turnusu bude zpoplatněn 50% kurzovného)
 • v případě zájmu o téma z důvodu absence je možná náhrada výuky za dny absence s dalším turnusem rekvalifikace – zpoplatněno dle platného ceníku
 • v zájmu plynulého průběhu je nutné setrvat až do úplného konce každého výukového dne
 • podmínka pro udělení osvědčení pro získání živnostenského listu je dovršení 18 let (rekvalifikaci lze začít před dovršením 18 let, vždy však s písemným souhlasem zodpovědného zákonného zástupce – nutná konzultace s kanceláří) a dokončené středoškolské vzdělání s maturitou

lektoři

reference

Kurz předčil ve všech směrech moje očekávání a překvapil mě svou náročností a profesionalitou. Po mnoho let cvičení Pilates jsem žila v domění, že o tomto cvičení něco vím. Přes bolestné zjištění, že jsem naprostým nováčkem v cizím světě, přiznání si této zdrcující skutečnosti a pokorným návratem na úplný začátek, jsem dospěla do bodu, kdy věřím, že toto Pilates je ta správná cesta. Dostala jsem spoustu nových informací, byla jsem donucena si je vyzkoušet, osahat, zdůvodnit a pochopit. Mnohokrát v průběhu kurzu jsem měla pocit, že se mi to nikdy nepodaří, ale puzzle začaly pomalu zapadat do sebe a i když chybí ještě spousta dílků a některé jsou snad trochu přeházené, doufám a věřím, že obrázek nakonec sestavím. A budu doplňovat nové dílky, protože konec tohoto kurzu je jen začátek. Všechno, co jsem dělala a měla splnit dává smysl a má svůj důvod. Všichni lektoři byli velice milí a vstřícní a lidé v kurzu přátelští a moc fajn."
Simona Něměčková

„Skvělá parta, špičkový lektor, nové poznatky a vědomosti, spousta hodin a dní strávených studiem, psaním diplomové práce a tréninky s dobrovolníky, a nakonec Mikuláš. To vše se odehrálo v průběhu roku 2015, kdy jsem se dala do studia kurzu. Vůbec nelituji práce, energie a volného času, který šel do absolvování této náročné kvalifikace, protože mě to znovu posunulo neskutečně dále v mé práci s klienty. Během pár víkendů jsme probrali, jak by správně mělo fungovat lidské tělo při Pilates cvicích, jak mám jako trenér pomoci klientům tyto cviky správně provést a jakým způsobem využít různé cvičební pomůcky. Mezi jednotlivými víkendy jsme já i mé kolegyně měly za úkol pracovat s klienty a zkoušet na nich nové poznatky a zároveň zpracovávat rozsáhlou diplomku na námi vybrané téma. Připadala jsem si znovu jak na vysoké škole, co do počtu úkolů a studia i závěrečné obhajoby diplomové práce. Musím říct, že Dan měl celý koncept kurzu skvěle promyšlený a bez té vší těžké práce by to prostě nešlo a nové vědomosti by se rychle vytratily, pokud bychom nebyly donuceny je používat ihned v praxi. Byl to náročný rok, pro mě obzvlášť, protože jsem se do studia dala s ročním dítětem a všechny úkoly dělala během jeho spánku. Kolikrát jsem cítila, že testuji své vlastní limity, ale nakonec jsem dosáhla cíle. Danovi moc děkuji, že se nám věnoval, předával všechny své znalosti a zkušenosti a že měl s námi trpělivost. Těším se na další společné chvíle na budoucích školeních se všemi zúčastěnými. Bylo to prostě fajn a všem děkuju za skvělou atmosféru!"
Michaela Mojžíš

„Kurz byl pro mě zase zcela vyjímečný.  Dan, jakožto školitel, má velice zajímavý a vyjímečný způsob výuky, kdy jsem zjistila, že mi stačí se nahlas zeptat a vzápětí jsem schopná, tedy alespoň v určitých případech, si odpovědět sama. To, že je náročnější, než jiní školitelé, je zřejmě dobře, protože z nás chce vykřesat opravdu dobré instruktory PILATES. Ale hlavně mi ukázal cestu, kterou bych se chtěla v životě ubírat. Jinak si myslím, že tato škola IQ POHYB je zaměřena hlavně na funkční pohyb tak, aby klientům pomohl a ne spíše uškodil a školitelé chtějí, abychom tělo opravdu pochopili, hlavně jak funguje a ne jen našprtali. Pro mě osobně byl tento kurz nehorázně prospěšný a moc děkuji za příležitost se ho účastnit. Jsem ráda, že jsem ho mohla absolvovat a doufám, že zkouška bude ok."
Dita Sčerbaková


Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra