Pilates CORE

Centrum těla, centrum síly neboli "Power House", jak používal samotný autor Joseph Hubertus Pilates, představoval v oné době v západním světě tělesné kultury revoluční myšlenku kontroly těla z jednoho místa. Sám tvůrce Pilates cvičení dbal na precizní aktivaci centra síly - Power House, ze kterého vycházelo vše. Ať již síla při statické výdrži v Pilates pozicích či rozvíjení celkové flexibility - ohebnosti těla tak i dokonce dynamická síla potřebná pro náročnější Pilates cviky z třeba z repertoáru komplexní série 34 Pilates cviků podložky

Pilates však oproti dnešní době neměl tolik možností aplikovaného lékařského a fyzioterapeutického výzkumu tak jako my. Proto v posledních několika desítkách let došlo ke změně pojetí jeho svalové stability a síly z Power House na dnešní CORE. Princip síly a centra těla je zachováno, jen dnešní lékaři a fyzioterapeuti malinko poupravili skladbu svalů v centru síly na základě mnoha nezávislých výzkumu v oblasti medicíny a sportu.

Pro autora metody Pilates bylo hlavním motorem síly vycházejícího z Power House:

  • břicho
  • kyčelní klouby
  • bederní oblast zad
  • hýžďové svaly

Naproti tomu je dnešní pojetí CORE - hluboký svalový stabilizační systém páteře malinko odlišné ve struktuře jednotlivých svalů:

  • m. transverus abdominis (příčný břišní sval)
  • diaphragma (bránice)
  • mm. multifidi (svaly podél páteře)
  • diaphragma pelvis (pánevní dno)

Avšak myšlenka cvičení Pilates je neustále zachována. Váš střed je váš „domeček síly“. Každé cvičení vychází a je kontrolováno ze středu těla jeho samotnou aktivací, ať již přes bránici, pánevní dno nebo u pokročilých Pilates nadšenců přes příčný sval břišní.

Pro správný nácvik zapojení CORE nejlépe vyhledejte fyzioterapeuta, instruktora Pilates pro skupinové Pilates cvičení či osobního trenéra Pilates pro individuální Pilates trénink, který vám vše velice rád vysvětlí a objasní, aby nedošlo třeba k nežádoucím účinkům poruchu s močovým měchýřem - inkontinence.Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra