Pilates Clinic Method - součást IQ pohyb Akademie

PILATES INSTITUTE® UK London vychází jako všechny Pilates školy ze stejného konceptu kontrologie - Pilates, kde svými modifikacemi a různými variacemi skloubí tradiční přístup Pilates metody s novodobými moderními výzkumy lékařské rehabilitace, fyzioterapie a medicíny samotné v oblasti vývojové posturální ontogeneze.

PILATES INSTITUTE® UK London patří k předním vzdělávacím institucím na světě v oblasti Pilates metody a staví především na základních principech originální Pilates metody spolu s mnoholetými zkušenostmi jejího zakladatele Michaela Kinga, který praktikoval a vyučoval v dané době Pilates více než 20 let v USA, Anglii 
a mnoha dalších státech.

V roce 2007 se oficiálně PILATES INSTITUTE® za podpory společnosti Multitrax, vlastníka ochranné známky,
a společnosti FACE CZECH představuje i v České a Slovenské republice. Během uplynulých let již proběhla celá řada školení Pilates, ať již samotná certifikace prvního - Pilates Instruktor a druhého stupně - Pilates Osobní Trenér či další odborná, specializovaná Pilates vzdělávání spolu s inspiration day Pilates, sloužící především pro inspiraci všem instruktorům a osobním trenérům této excelentní metody.

ACADEMY PILATES INSTITUTE® si klade za cíl v České a Slovenské republice seznamovat stávající i budoucí instruktory a osobní trenéry Pilates metody nejen s 34 klasickými Pilates cviky, ale především s možností uplatnění jejich modifikací a variant určené pro běžnou praxi skupinových i individuálních lekcí určené i klientům se zdravotními omezeními.

Systém vzdělávání v ACADEMY PILATES INSTITUTE®  ČR a SK

Systém vzdělávání Pilates v Academy Pilates Institute® (více v odkaze) poskytuje budoucím i stávajícím absolventům programů nepřeberné možnosti Pilates vzdělávání ať již v podobě certifikace - Pilates Institute® Matwork - level I. - Pilates Instruktor a Pilates Institute® Matwork - level II. - Pilates Osobní Trenér, nebo
v klasické podobě specializovaných, odborných seminářů - Pilates speciál či Pilates Inspiration Day.

Seznamy INSTRUKTORŮ A OSOBNÍCH TRENÉRŮ PILATES INSTITUTE®

pilates_institute_logoACADEMY PILATES INSTITUTE® ČR a SK dbá nejvyšší míry profesionality u svých absolventů programů - Instruktor Pilates, Pilates Osobní Trenér. Proto při výuce jednotlivých certifikací je kladen důraz nejen na samotné cvičení ale také na řádné vzdělání v oblasti anatomie, fyziologie a kineziologie pohybového aparátu.

Precizně vytvořené programy preventivního cvičení Pilates Institute® již aplikuje řada vyškolených instruktorů a osobních trenérů Pilates i z řad rehabilitačních lékařů
a magistrů fyzioterapie.
Využití funkčně - zdravotního cvičení Pilates v oborech zabývající se pohybem člověka je obrovské, už jen pro svoji jednoduchost, účinnost a návaznost na fyzioterapeutické postupy třeba i po skončení léčby. Například MUDr. Sylvia Musilová aplikovala zodpovědný výběr sestavy u pacienta s velkým výhřezem ploténky, který se nakonec vyhnul samotné operaci.

Všichni, kteří předávají získané znalosti a zkušenosti ze vzdělávacích programů Pilates Institute® se neustále vzdělávají v oboru (viz profily absolventů). Jen tak mohou přinášet všem klientům metodu Pilates spolu s nejmodernějšími poznatky rehabilitačního lékařství, které pomáhají i v boji proti inkontinenci, bolesti zad, páteře, kloubů a podobně.Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra