Pilates izolace

Pilates odhalí každého z nás, nikdo před ním neukryje žádnou slabinu, o které ví. Žádné maskování nikomu nepomůže. Pilates Clinic Method cvičení dokáže i odhalit věci, o kterých zatím ani cvičící neví a ani je netuší. Tím pádem Pilates Clinic Method, jako jeden ze systému moderní preventivní rehabilitace, může následně na daných slabinách a omezeních pracovat dokonaleji a rychleji než ostatní cvičební systémy. Může tak předcházet následným lékařským či fyzioterapeutickým zákrokům.

Většina z nás při jakémkoli cvičení upravuje automaticky své hybné stereotypy, své pohybové programy (pokud nejsou v dokonalém provedení) něčím, co by daný pohybový stereotyp obecně vůbec zapojit  neměl. Například pohyb v rameni. Každý z nás  zvedá paži přes předpažení do vzpažení. Avšak už málo kdo umí tento pohyb zvládnout bez pohybu páteře a hlavy. Buď se prohneme v páteři v oblasti hrudní a bederní směrem do lordózy nebo se nám hlava předsune vpřed. Celý systém pohybového stereotypu zvednutí paže v rameni není správně izolován například v důsledku celkové nepohyblivosti ramene a tak tělo musí vědomě nahradit pohyb ramene něčím jiným, aby dosáhlo požadovaného zadaní - zvednutí paže do vzpažení.

Proto je důležité pracovat nejen při cvičení Pilates Clinic Method s izolovanými pohyby v jednotlivých kloubních strukturách spolu s předchozími principy Pilates dle autora Joseph Hubertus Pilates. Teprve takový trénink svalové koordinace a souhry nám nejprve pomůže obnovit naše zapomenuté pohybové návyky v základních hybných jednotkách. Ty poté spojujeme dle instrukcí instruktora Pilates pro skupinové Pilates cvičení či osobního trenéra Pilates pro individuální Pilates trénink v souhru komplexního provedení celkových návyků - programů pohybové dovednosti. Zjednodušeně řečeno - nejprve se naučíme izolované jednotlivé písmenka, poté slabiky, slova a na nakonec budeme tvořit celé věty a souvětí. Bez jednotlivých písmenek, slabik bychom nemohli utvářet vůbec nic.

Vzdělávací stránkou techniky Pilates Clinic Method v principu izolace rozumíme naučení se vnímat a poslouchat naše tělo během vyrovnávacích prvků cvičení Pilates Clinic Mehtod. Začínáme se učit vnímat celkovou strukturou řízení centrálního nervového systému CNS, proti které získáme kontrolu nad pohybem každé svalové skupiny.Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra