uzavřené kurzy

cvičení uzavřené kurzyDáváte-li přednost uzavřenému a ucelenému skupinovému cvičení, neváhejte vyzkoušet naše uzavřené kurzy. 10 - 22  lekcí 1 krát týdně dle předem daného harmonogramu. Z naší šíroké nabídky si tak vyberete cvičení, které je pro vás vhodné a které máte rádi. 

 výhody uzavřených kurzů  

 • pravidelný čas na cvičení
 • váš oblíbený instruktor
 • stejný počet lidí ve skupině - stejný kolektiv
 • viditelný progres na vašem těle - metodický růst zlepšení naučení se správnému pohybu
 • žádná nutná rezervace jako v otevřené skupinové lekci

termíny uzavřených kurzů - SPOUŠTÍME PRODEJ KURZŮ NA ROK 2022

 • kurzy od 31.1.2022 do 30.6.2022
 • prodej spuštěn (přednost mají stávající účastníci kurzů)
 • pro velký zájem vás můžeme zařadit na seznam náhradníků (pište na centrum@iqpohyb.cz)
 • V PŘÍPADĚ ZNOVUUZAVŘENÍ CENTRA Z DŮVODU PROTICOVIDOVÝCH OPATŘENÍ BUDOU KURZY POKRAČOVAT ONLINE
pondělí  21 lekcí 31.1.-30.6.2022 18:15 zdravá záda clinic Daniel Müller 4 422,- 0/25
úterý 22 lekcí 31.1.-30.6.2022 18:15 jóga clinic Daniel Müller 4 662,- 0/25
  22 lekcí 31.1.-30.6.2022 19:15 zdravá záda clinic Daniel Müller 4 662,- 0/25
středa 22 lekcí 31.1.-30.6.2022 17:15 pilates springboard Roman Valenta 6 912,-

0/6

čtvrtek 22 lekcí 31.1.-30.6.2022 17:15 pánevní dno Alena Špalková 4 152,- 0/25
  22 lekcí 31.1.-30.6.2022 18:15 zdravé chodidlo-gizmo Daniel Müller

5 762,-

0/27

  22 lekcí 31.1.-30.6.2022 19:15 pilates spine corrector pokročilí Daniel Müller

5 762,-

0/18


typy uzavřených kurzů

cvičení na spine correctoru uzavřené kurzy

zdravá záda clinic, zdravé chodidlo (gizmo)

Tyto lekce jsou vedeny pomalým tempem a zaměřují se na zdravotní aspekty těla. Během lekce se využívají různé pomůcky.

pilates clinic začátečníci

Lekce pilates jsou zaměřeny na techniku cvičení, dýchání a posílení celého těla. Během lekce se využívají různé pomůcky.  

pilates spine corrector 

Lekce se speciální pomůckou z řady pilates apparatus se zaměřují na posílení svalstva břicha a celkové zlepšení pohyblivosti.

pilates springboard

cvičení jógy uzavřené kurzy

Lekce se speciální pomůckou z řady pilates appartus slouží k posílení svalstva celého těla a zároveň i zlepšení kloubní pohyblivosti.

jóga clinic

Lekce jógy jsou zdravotně zaměřené jógy, které vám pomohou při rozvoji vaší pohyblivosti a vnitřní relaxace (podložka, pomůcky)  

pánevní dno

Lekce pánevního dna vycházejí z principů cvičení pilates a zdravotní tělesné výchovy. Učí se práce s pánevním dnem, jak jeho aktivaci, tak i relaxace. Během lekce se používají nejrůznější pomůcky.


pravidla rezervací uzavřených kurzů

 • náhrady za promeškané lekce nejsou možné
 • garance místa na základě platby pro stávající účastníky do data upřesněného centrem se včasným předstihem
 • změna lektora vyhrazena
 • nelze platit kartou Multisport!
 • permanentka uzavřeného kurzu je nepřenosná

 

 Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra