hybridní výuka

Seznamte se s novinkou ve fitness oboru, s tak zvaným hybridním vzděláváním. Jde o kombinaci online vzdělávání, tedy odkudkoliv přes počítač či mobilní zařízení spolu s prezenční výukou pod taktovkou našich školitelů.

Učit pohyb přes počítač je velice složité a my nejsme 100% přesvědčeni, že to jde stejně kvalitní cestou jako při osobním setkání. Nicméně doba „Covidová“ nás přinutila o tomto popřemýšlet, protože se nám množily dotazy a přání o vzdělávání. Nechtěli jsme klesnout v našich standardech a začít učit pohyb přes obrazovku. A tak jsme vymysleli novou formu vzdělávání – natočili jsme pro vás teoretické videopřednášky na různá témata, ke kterým jsme následně začali nabízet půldenní seminář, který bude na teorii navazovat a bude se věnovat pouze praxi a případným dotazům k teorii (podmínka účasti pouze na praktické části semináře je zakoupení a osvojení si teorie z videopřednášky).

Diplomy tak dostanete 2 – jeden za zhlédnutí videopřednášky (kterou máte k dispozici po celou dobu licence – viz informace přímo u přednášky, takže se k různým částem můžete libovolně vracet a pouštět si je opakovaně pro lepší pochopení) a druhý po absolvování praktické části. Na tu se můžete přihlásit dle dostupných termínů v našem kalendáři (nebo přímo přes termíny v popisu semináře) a celou problematiku daného tématu tak zvládnout kompletně, tedy perfektní pochopení teoretické části s návazností na praktické cvičení a pohyb. Nejprve je tedy třeba si koupit a zhlédnout (a naučit se) téma videopřednášky a teprve následně se přihlásit na seminář praxe se stejným tématem (tato přihláška je ověřována, zda žadatel má diplom z videopřednášky).

Nyní máte možnost využít tohoto systému, při kterém si teorii můžete opakovat stále dokola (v daném časovém horizontu dle zakoupené licence) a osobně strávíte méně času přímo na semináři, u následujících kurzů:

Níže se můžete podívat, jak taková videopřednáška vypadá. Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra