seminář pánevní dno

pánevní dno - držení těla úroveň 2

Svaly pánevního dna jsou často označovány za ty nejdůležitější při aktivaci hlubokého svalového stabilizačního systému. Problémem pánevního dna je však skutečnost, že bývá často málo aktivní, nebo naopak je přeaktivováno a nemůže tedy být oním impulzním centrem pro stabilizaci našeho těla. Také se často stává, že některá vlákna jsou hyperaktivní a jiná naopak ochablá a tím mohou nastat určité problémy například v podobě neúspěšného početí, inkontinence, změny nitrobřišního tlaku v dutině břišní, poklesu dělohy ve vyšším věku žen, či u mužů v podobě problémů s prostatou. Díky správnému cvičení a aktivitě pánevního dna můžeme nejen uvedené problémy odstranit, ale také jim předcházet.

Věděli jste, že...

... lidé neumí pánevní dno správně nejen aktivovat, ale ani relaxovat

... autor programu: Daniel Müller

... školíme od roku 2012 a program stále zdokonalujeme

termíny kurzu

datum konání lektor místo konání cena
07. 10. 2023
09:00 - 17:30
Špalková Alena
Praha
2 723 Kč při platbě do 07. 09. 2023
2 973 Kč po 07. 09. 2023

naučíte se

 • vnímat pánevní dno, jako jeden z hlavních stabilizačních svalů (stavba, funkce, význam)
 • chápat pánevní dno a cyklus aktivity (stah, uvolnění, pánevní vlna a práce svalů v oblasti malé pánve, typy cvičení, pánevní dno a nitrobřišní tlak, správná vizualizace)
 • využití technik cvičení dle různých cvičebních konceptů pro odstranění špatných návyků v aktivitě pánevního dna
 • využití aktivace pánevní oblasti pro uvolnění zadních a předních svalových řetězců
 • nácvik správné stabilizace pánve
 • nácvik správného cyklu pánevní vlny
 • relaxaci pánevních svalů pro správnou aktivitu celého těla
 • jak využít dostupné pomůcky pro správné cvičení v boji proti inkontinenci

doporučujeme znát

co s sebou

 • věci na cvičení
 • psací potřeby
 • svačinu
 • ručník

video

 

reference

,,Organizace školení byla perfektní, ani chvíli jsem se nenudila. Vše teoretické bylo okamžitě doplněno praktickou ukázkou, takže jsem si ani nemusela nic psát, to se nedá zapomenout :-)
Dan je skvělý lektor, kéž je takových víc. Vysvětlil, dal do souvislostí, ukázal, nechal prožít a ještě jsme se dost zasmáli. Tento seminář mi dal odpovědi na to, proč má tolik lidí problémy od chodidel až po hlavu. Rozbořil některé staré představy a já je ráda nahradila novými poznatky z této oblasti. Využiji to u sebe, své rodiny i svých cvičenců. Při odchodu na nádraží mi pánev doslova "plavala". Děkuji. Vřele doporučuji všem, kteří pracují v oblasti cvičení, aby se konečně lidé dozvěděli, jak to s pánevním dnem je, jak si neubližovat a jak se můžeme velmi mýlit, i když si myslíme, že děláme to nejlepší." Lenka Lukášková
Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra