seminář balíček - senioři 1, 2

balíček - senioři 1, 2

Aktivita dnešních seniorů stoupá a s ní stoupá výrazně i zájem této věkové skupiny o pohyb. O pohyb, který jim pomůže zvládat denní činnosti a po kterém se budou cítit dobře. A počty seniorů budou díky všeobecnému stárnutí populace dál stoupat. Tato skupina má pro jakékoli druhy cvičení svá specifika – a právě na zdůraznění těchto specifik je náš kurz zaměřený  v teoretické části, v praktické se na ně plynule navazuje. Cvičební část je sestavena z prvků vycházejících z Feldenkraisovy® metody, z metody Spiraldynamik®, systému cvičení Tai-chi, Jógy i jiných. Během cvičení se zaměříme na techniky, které mají právě ve vyšším věku výrazný pozitivní efekt, jako je třeba vnímání svého těla, rovnováha, vědomé provádění pohybu, vizualizační cvičení apod. Provedeme též jednoduché mobilizační sestavy pro klouby a páteř, cviky ke zlepšení postury, cviky k jednoduchým změnám pohybových stereotypů. To vše dopodrobna, abyste byli v budoucnosti schopni dát perfektní službu této stále se rozšiřující části klientely.

Detailnější informace naleznete u jednotlivých seminářů senioři 1 a senioři 2.

Věděli jste, že...

... v Evropě celkově populace stárne a zároveň přibývá i větší procento lidí s některou civilizační chorobou

... školíme od roku 2017 a program stále zdokonalujeme


naučíte se

Senioři 1:

 • základy, proč a jakým způsobem může vhodná forma cvičení prospívat seniorům
 • základy, jak minimalizovat a eventuálně zasáhnout při náhlých zdravotních komplikacích, které mohou při cvičení seniorů nastat
 • nejčastější zdravotní komplikace seniorů při cvičení i po cvičení
 • základní specifika sestavování a vedení cvičební jednotky pro seniory
 • základy cvičení na neurofyziologickém podkladě (vizualizace, rovnováha, procvičování hemisfér, oční cvičení, vnímání svého těla, dýchání)
 • základy využití dostupných pomůcek při cvičení se seniory

Senioři 2:

 • o změnách pohybového aparátu v procesu stárnutí
 • proč a jakým způsobem může vhodná forma cvičení prospívat seniorům
 • jak minimalizovat a eventuálně zasáhnout při náhlých zdravotních komplikacích, které mohou při cvičení seniorů nastat
 • nejčastější zdravotní komplikace seniorů při cvičení i po cvičení
 • specifika sestavování a vedení cvičební jednotky pro seniory
 • cvičení na neurofyziologickém podkladě (vizualizace, rovnováha, procvičování hemisfér, oční cvičení, vnímání svého těla, dýchání)
 • využití dostupných pomůcek při cvičení se seniory
 • základy ergonomie v běžných činnostech

doporučujeme znát

 • základy anatomie pohybového aparátu

co s sebou

 • věci na cvičení
 • psací potřeby
 • svačinu
 • ručník

reference

Dle jednotlivých seminářů.
Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra