věděli jste, že...

... zdravotní tělesná výchova by měla být součástí dětí školního věku kvůli přílišnému sezení ve škole

... autor programu: Daniel Müller, Zbyněk Petr

... školíme od roku 2012 a program stále zdokonalujeme

instruktor zdravotní TV

komu je kurz určen

Rekvalifikační kurz Instruktor zdravotní TV, akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, je určen hlavně pro budoucí osobní trenéry a instruktory skupinových lekcí, kdy celá jejich práce bude zaměřena především na zdravotní stav klienta. Dále tento kurz je určen pro trenéry a instruktory, kteří se chtějí dále vzdělávat a zdokonalovat v oboru zdravotní tělesné výchovy. Chtějí změnit nebo vylepšit své trenérské a instruktorské znalosti a dovednosti a kteří chtějí s lidmi pracovat opravdu zdravě a funkčně.

Na základě ukončení kurzu a po řádném splnění zkoušek spolu s ostatními předepsanými náležitostmi je možné dostat na základě obdrženého osvědčení o rekvalifikaci živnostenský list. Takto úspěšný absolvent může pracovat jako osobní trenér či instruktor skupinových lekcí se zaměřením na zdravotní tělesnou výchovu ve fitness centru nebo jiném pohybovém studiu.

Po úspěšném absolvování bude každý moci pracovat jako osobní trenér i skupinový instruktor se všemi základními skupinami klientů (od mládeže po seniory, s lidmi s omezením krevního oběhu, s lidmi s bolestmi zad, s lidmi s nadváhou atd.). Pro svoji práci bude umět využívat nejen základní cviky zaměřené na CORE systém s vlastním tělem, ale i fitness pomůcky, jako jsou velké a malé míče, balanční podložka BOSU® Balance Trainer a Theraband – gumový expander. K pohybové aktivitě dokáže také poradit ohledně základů správné a zdravé výživy.

koncepce kurzu

Většinová klientela, která využívá služeb wellness a fitness center, má problémy s pohybovým aparátem. Tento kurz je koncipován a stále zdokonalován podle moderních poznatků z oblasti fitness a fyzioterapie a připravuje profesionály, kteří s takovými lidmi budou umět pracovat. Dokáží jim sestavit a vést individuální osobní trénink. Mimo to ale budou schopni nabídnout i skupinové lekce a tak zaujmout klientelu, která individuální trénink nepreferuje, či je pro ni finančně nedostupný.

Obecné povědomí lidí o cvičení je takové, že cvičení se rovná posilovna. My vám nabízíme vzdělávací program, který je hlavně o práci lidského těla s vlastní vahou a o cvičení s nejrůznějšími pomůckami, kdy se cvičení stává opravdu funkční. Absolvent bude umět pracovat nejen s vlastní vahou těla ale i s fitness pomůckami. S takovými pomůckami a s praxí týkající se práce s držením těla (s celým tělem i s jednotlivými částmi) a procvičováním CORE systému dokáže sestavit individuální trénink i skupinovou lekci. Ke své praxi nebude potřebovat žádné klasické posilovací stroje, které nejsou součástí tohoto kurzu. 

Lektoři celé rekvalifikace mají za sebou dlouholetou praxi v trenérském a instruktorském oboru, ale samozřejmě i s pedagogickými zkušenostmi výuky nejen pohybových aktivit. Zároveň využívají nabyté poznatky od světových odborníků z Velké Británie, Austrálie, Německa, Švédska, Švýcarska, Spojených států Amerických, Francie Holandska a také z České republiky.

osobní i skupinový trénink v praxi

Osobní a skupinový trénink je služba a každá služba by vždy měla být taková, aby byli lidé spokojeni a rádi se vraceli zpět. Proto je také během kurzu kladen důraz na trenérskou a instruktorskou profesionalitu a kvalitu poskytovaných tělovýchovných služeb, kterou naši absolventi budou nabízet. Jen tak si totiž trenér a instruktor může vybudovat dlouhodobou klientelu a být ve své práci úspěšný. Klientela osobních trenérů a skupinových instruktorů dnešní doby nejsou kulturisté, ale lidé, kteří se chtějí cítit dobře. Chtějí odstranit bolesti zad nebo kloubů. Chtějí se bavit pohybem či si zlepšit výkonnost nebo zhubnout. Trenéry a instruktory, kteří chtějí s takovými lidmi pracovat, my vzděláváme. A jsme na ně patřičně hrdi.

varianty kurzu

V tabulce naleznete 3 varianty kurzu. Více informací o jednotlivých formách naleznete na úvodní stránce rekvalifikací a certifikací.

  rekvalifikace   certifikace A      certifikace B        
teoretický základ ano     lze koupit samostatně  
držení těla - axiální systém ano ano   lze koupit samostatně  
držení těla - horní končetina ano ano   lze koupit samostatně  
držení těla - dolní končetina ano ano   lze koupit samostatně  
BOSU® core 1 ano ano ano lze koupit samostatně  
expander ano ano ano lze koupit samostatně  
velke & malé míče 1 ano ano ano lze koupit samostatně  
core cviky ano ano ano lze koupit samostatně  
sestavování a vedení lekcí a tréninků ano ano ano    
zkouška ano ano ano    
cena od 13.599 Kč 12.699 Kč 10.899 Kč    
termíny klikni zde klikni zde klikni zde
   

podmínky kurzu

  • kurz je možné absolvovat pouze v uvedené posloupnosti
  • absence u rekvalifikace je max. 2 vyučovací dny
  • neúčast nelze akceptovat ve dnech výuky anatomie, kineziologie, držení těla, sestavování a vedení lekcí a tréninků. Nezúčastní-li se frekventant této výuky, nebude mu povoleno pokračovat v tomto kurzu a přesun zbývající výuky do dalšího turnusu bude zpoplatněn 50% kurzovného
  • v případě zájmu o téma je možná náhrada výuky za dny absence s dalším turnusem kurzu; zpoplatněno 990 Kč / den
  • dále si vyhrazujeme právo na 30dní pro opravu testů a záznamu z lekce či tréninku
  • prosíme zorganizujte si váš denní program tak, abyste na školení setrvali vždy až do úplného konce – je to v zájmu plynulého průběhu celého dne a především v zájmu vašich kolegů

Nutris®
SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka