věděli jste, že...

... zdravotní tělesná výchova by měla být součástí dětí školního věku kvůli přílišnému sezení ve škole

... autor programu: Daniel Müller, Zbyněk Petr

... školíme od roku 2012 a program stále zdokonalujeme

instruktor zdravotní TV

Obecné informace o našich rekvalifikačních kurzech akreditovaných MŠMT naleznete zde.

informace o rekvalifikaci pro instruktory Zdravotní tělesné výchovy

 • rekvalifikační kurz pro cvičitele zdravotního cvičení "Instruktor zdravotní tělesné výchovy" je akreditován MŠMT (číslo jednací MSMT-15705/2021-2, společnost IQ pohyb academy s.r.o., Zemské právo 1573/5a, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČ: 01893220) pro pracovní činnost "Instruktor zdravotní tělesné výchovy" a slouží k získání živnostenského listu: poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti zdravotní tělesné výchovy
 • skládá se z teoretické a praktické výukové části, samostatné domácí přípravy a závěrečné zkoušky
 • rozsah prezenční výuky:
  • 67 vyučovacích hodin teorie
  • 78 hodin praxe
  • 55 vyučovacích hodin domácí výuky (patřící dle akreditace navíc k vyučovacím hodinám teorie)
 • zaměřuje se hlavně na zdravotní stav klienta; správné držení těla, celkové zdravotně-funkční posílení těla, odstranění svalových dysbalancí a příčin bolesti
 • výuka kurzu ZTV je koncipována podle standardů MŠMT a jejich zákonných právních norem, je stále zdokonalována o moderních poznatky nejen z oblasti zdravotní tělesné výchovy, ale i fyzioterapie, rehabilitace či sportovního lékařství
 • výuka je sestavena dle aktuálních zdravotních potřeb nynější klientely – důraz je kladen na správný pohyb, zlepšení práce hlubokého Kreslicí plátno 112_116 dní 
  stabilizačního svalstva (střed těla) v kombinaci s povrchovými svalovými partiemi, na správné kloubní rozsahy a to při práci s vlastní váhou těla či s různými pomůckami a to vše vedoucí ke správnemu držení těla bez bolesti
 • možnost rozšíření kvalifikace, pokud už máte jinou rekvalifikaci
 • možná platba plně hrazená Úřadem práce s vratnou zálohou (po domluvě s kanceláří akademie@iqpohyb.cz)
 • účastníkům přes Úřad práce bude cena navýšena o 3 000 Kč a za vyplnění žádosti platí účastník poplatek 250Kč, který mu po schválení žádosti bude vrácen

komu je rekvalifikace instruktor ZTV určena

 • budoucím cvičitelům ZTV, kteří se chtějí v rámci osobních tréninků a skupinových lekcí opravdu do hloubky věnovat zdravotnímu cvičení s eliminací jakýchkoliv bolestí těla, a to nejen ve fitness centrech, ale i v pohybových studiích a případně ve venkovních podmínkách a chtějí přispívat ke zlepšení zdravého životního stylu populace
 • stávajícím trenérům či instruktorům nejen z oboru zdravotní tělesné výchovy ke zdokonalení či prohloubení informací o technice cvičení, fungování těla a zdravotních aspektech kineziologicky správně vedeného pohybu
 •  všem zájemcům o cvičení, kteří by si chtěli vybudovat bezbolestné a správné držení těla, mít zdravá záda a pevný střed těla a případně odstranit své vadné pohybové stereotypy, včetně častých bolestí pohybového aparátu

náplň rekvalifikace pro instruktory ZTV

TEORIE

 • základy: anatomie, fyziologie, kineziologie, první pomoc, výživa, vytrvalostní trénink, zvláštní skupiny, profesionalita a komunikace s klienty, právo a působení v oboru

PRAXE

 • držení těla: axiální systém (pánev, hlava, páteř), horní končetina (rameno, loket, ruka), dolní končetina (kyčel, koleno, noha)
 • cvičení s váhou vlastního těla
 • cvičení s fitness pomůckami (balanční podložka BOSU® Balance Trainer, velké a malé míče, expander)
 • principy zapojení hlubokého svalového stabilizačního systému (CORE) podle SM systému (systém stability a mobility) pro střed těla
 • principy zapojení CORE a středu těla v kombinaci se zdravotním cvičením nejen pro zdravá záda
 • sestavení zdravotně zaměřené skupinové lekce a individuálního tréninku pro různé skupiny klientů a jejich specifické cíle směřující ke správnému držení těla
 • vedení skupinové lekce a individuálního tréninku v pozici cvičitele ZTV
  rekvalifikace   certifikace A   certifikace B      
cena od 14.704 Kč 13.264 Kč 11.824 Kč účastníkům přes Úřad práce bude cena navýšena o 3 000 Kč
termíny klikni zde klikni zde klikni zde
 

uplatnění absolventa rekvalifikace pro instruktory ZTV

 • po úspěšném ukončení rekvalifikačního kurzu pro cvičitele ZTV dle splnění všech předepsaných náležitostí a platných právních norem lze pracovat jako osobní trenér či skupinový instruktor zdravotní tělesné výchovy v pohybovém centru, posilovně či venkovním sportovišti na základě získaného osvědčení o rekvalifikaci, které slouží k získání živnostenského listu
 • absolvent najde uplatnění jako osobní trenér či skupinový instruktor, který do hloubky rozumí zdravotní stránce klienta a dovede s ní efektivně pracovat pro správné a zdravé držení těla
 • absolvent umí pracovat jak s tělem samostatně, tak i s různými fitness pomůckami, a tak není vázán na určité cvičební centrum, ale dokáže vést cvičení v nejrůznějších podmínkách 

výňatek ze smluvních podmínek rekvalifikace

 • způsobilost pohybového aparátu k vykonávání praktických cvičení
 • rekvalifikaci je možné absolvovat pouze v uvedené posloupnosti výuky – dle aktuálního termínu
 • absence u rekvalifikace jsou max. 2 vyučovací dny – neúčast lze akceptovat pouze ve dnech výuky: 1. pomoc, profesionalita a komunikace s klienty, výživa, vytrvalostní trénink a zvláštní skupiny (nezúčastní-li se frekventant ostatních povinných výukových dnů, nebude mu povoleno pokračovat v rekvalifikaci a přesun zbývající výuky do dalšího turnusu bude zpoplatněn 50% kurzovného)
 • v případě zájmu o téma z důvodu absence je možná náhrada výuky za dny absence s dalším turnusem rekvalifikace – zpoplatněno dle platného ceníku
 • v zájmu plynulého průběhu je nutné setrvat až do úplného konce každého výukového dne
 • podmínka pro udělení osvědčení pro získání živnostenského listu je dovršení 18 let (rekvalifikaci lze začít před dovršením 18 let, vždy však s písemným souhlasem zodpovědného zákonného zástupce – nutná konzultace s kanceláří) a dokončené středoškolské vzdělání s maturitou

lektoři

reference

„Organizace byla výborná, vždy když byla nějaká změna v programu (které nebyly nijak výrazné), tak mi přišla zpráva s dostatečným předstihem a já s tím mohl počítat. Nikdy jsem nepřišel na školení s tím, že bych nevěděl, co si s sebou vzít a co mě ten den čeká. Znalosti, které jsem získal během jednoho dne navazovaly na školení, které následovaly další dny, takže jsem neměl nikdy pocit, že jsem někde chyběl, nebo že jsem se musel někde něco sám doučovat a zjišťovat. Lektorský tým je vynikající. Všichni školitelé jsou v předávání informací maximálně přesní a co je pro mě důležité je, že všichni zastávají stejné principy. Nepamatuji si, že by někdy tvrdili něco opačného a navzájem se tyto informace vylučovaly. Jsou velice přátelští a zároveň si umějí zachovat svoji autoritu. Dokázali mě pobízet ke studování a přemýšlení, nebylo to jen bezduché "cpaní" informací do hlavy, ale i učení jak myslet a dát si vše dohromady. Díky kurzu jsem měl možnost poznat spoustu nových zajímavých lidí, se kterými se budu dále potkávat. I když to bude znít jako klišé, tak mi těch několik měsíců otevřelo oči; v tom, co chci opravdu dělat a co je pro mě a mé budoucí klienty prioritou. Získal jsem spoustu znalostí a zkušeností, ale také jsem zjistil, že tady to nekončí a čeká mě dlouhá cesta. Za to všechno bych chtěl poděkovat celému týmu IQ pohybu, děkuji za to co děláte a že jste!"
Černoch Josef

„Absolvovala rekvalifikační kurz Zdravotní tělesné výchovy v IQ pohybu v Praze. První část kurzu byla věnována teorii. Opět jsem se potila v lavici, když nás zkušení školitelé zkoušeli a opět jsem se přesvedčila, že zvládlá základní anatomie je jen začátek všeho a jen to minimum každého instruktora. Profesionální tým byl k nám ve svých zásadách a pokynech nekompromisní, avšak to vypovídá jen o tom, že to s námi myslel vážně, ve snaze předat nám, co nejvíce ze svých znalostí a zkušeností. Druhá část se týkala praxe. Na tuto část jsem se velmi těšila a opravdu mě nezklamala! Získala jsem spoustu nových informací,právě v návaznosti na předcházející teorii. Vše nám pomalu , ale jistě zapadlo do sebe. Byla jsem nadšená!
Zcela upřímně mohu říct, že tento kurz bych doporučila všem, kdo pracuje s klienty v jakemkoli oboru Fitness."
Zuzana Dvořáková

„Rozložení na 5 prodloužených víkendů bylo pro mě naprosto vyhovující a i rozestupy mezi jednotlivými víkendy byly tak akorát. Tématicky jsem taktéž byla spokojená - důsledné probrání anatomie, výživy, první pomoci a další teorie v první třetině. V druhé třetině probrání principů axiálního napřímení, horní a dolní končetiny. V poslední pak praxe při cvičení a vedení tréninku. Každý den byl velmi nabitý informacemi a zážitky. Rozhodně mi to nepřišlo ani dlouhé ani únavné. Naopak, pro mě velmi nabíjející a naplňující. Lektorský tým je skvělá a sehraná banda. Je to z nich cítit a to je skvělé. Obdivuji odbornost každého lektora, jakým způsobem nám to vše předávají - s nadšením, srozumitelně, trpělivě, prakticky, detailně... Každý má svůj osobitý projev a od každého jsem se dozvěděla vždycky něco dalšího a nového, nebo to, co už jsem od někoho slyšela, mi ten druhý řekl jinak a to mi pomohlo k dalšímu pochopení. Je proto skvělé, když je tým složen z několika výborných lektorů. Kurz naprosto naplnil má očekávání. Úplou náhodou jsem si na internetu našla IQ pohyb Akademii a jsem nadmíru spokojená. Naučila jsem se pracovat s tělem tak, jak už jsem po tom dlouhou dobu toužila a přemýšlela. Ale nevěděla jsem jak. Všechno mi to dává smysl, konečně začínám rozumět tomu, jak to všechno funguje a jsem za to moc vděčná. Vždy jsem toužila pracovat s lidmi, s dětmi. Třeba jsem chtěla učit matematiku a tělocvik a v IQ pohybu se mi to vše spojilo dohromady. Když člověk přijme, že každý pohyb má své zákonistoti, je to pak najednou tak jednoduché. Jen, než se na to někdy přijde, je to velká makačka na tělo i na mozek. A to mám na tom ráda. Je to prostě "IQ pohyb". Tento kurz je pro mě začátkem opravdu nového života. Ve 31 letech jsem se dostala k tomu, co chci v životě dělat, učit pohyb a pomáhat lidem. A rozhodně jsem nečekala, že start bude tak raketový a okamžitě naplňující... Máte můj velký obdiv a úctu k Vaší práci.
Trávníčková Vendula


Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra