věděli jste, že...

... klasické jógové pozice nejsou pro většinu lidí "západního světa" vhodné kvůli špatnému držení těla

... autor programu: Daniel Müller,
Lenka Vokřínková, Ida Kršková

... školíme od roku 2012 a program stále zdokonalujeme

instruktor jógy

komu je kurz určen

Rekvalifikační kurz Instruktor jógy, akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, je určen hlavně pro budoucí instruktory skupinových lekcí jógy, kdy celá jejich práce bude zaměřena především na vedení lekcí skupinového charakteru. Dále tento kurz je určen pro instruktory, kteří se chtějí dále vzdělávat a zdokonalovat v oboru vedení jógových cvičení. Chtějí změnit nebo vylepšit své instruktorské znalosti a dovednosti, a kteří chtějí s lidmi pracovat opravdu zdravě a funkčně.

Na základě ukončení kurzu a po řádném splnění zkoušek spolu s ostáními předepsanými náležitostmi je možné dostat na základě obdrženého osvědčení o rekvalifikaci živnostenský list. Takto úspěšný absolvent může pracovat jako instruktor skupinových lekcí se zaměřením na jógu a to v jakémkoliv pohybovém nebo jógovém studiu.

Po úspěšném absolvování bude každý moci pracovat jako skupinový instruktor a bude umět pracovat se všemi základními skupinami klientů (od mládeže po seniory, s lidmi s omezením krevního oběhu, s lidmi s bolestmi zad, s lidmi s nadváhou atd.). Pro svoji práci bude umět využívat především jógové cvičební techniky, uvolňovací techniky a základní dýchací techniky. K pohybové aktivitě dokáže také poradit ohledně základů správné a zdravé výživy.

koncepce kurzu

Většinová klientela, která využívá služeb wellness, fitness center či jógových center, má problémy s pohybovým aparátem. Tento kurz je koncipován a stále zdokonalován podle moderních poznatků z oblasti jógy a fyzioterapie a připravuje profesionály, kteří s takovými lidmi budou umět pracovat. Dokáží jim sestavit a vést skupinovou lekci a tak zaujmout i klientelu, která individuální trénink nepreferuje, či je pro ni finančně nedostupný.

Obecné povědomí lidí o cvičení je takové, že cvičení jógy je jen pro mladé a flexibilní. My vám nabízíme vzdělávací program, který je hlavně o práci lidského těla s vlastní vahou a o cvičení s nejrůznějšími dopomocemi, kdy se cvičení stává opravdu funkční. Absolvent bude umět pracovat nejen s vlastní vahou těla v podobě jednotlivých asán, ale i s různými technikami dechu a relaxace pro zklidnění mysli.

Lektoři celé rekvalifikace mají za sebou dlouholetou praxi v trenérském a instruktorském oboru, ale samozřejmě i s pedagogickými zkušenostmi výuky nejen pohybových aktivit. Zároveň využívají nabyté poznatky od světových odborníků z Velké Británie, Austrálie, Německa, Švédska, Švýcarska, Spojených států Amerických, Francie, Holandska a také z České republiky.

skupinový trénink v praxi

Skupinový trénink je služba a každá služba by vždy měla být taková, aby byli lidé spokojeni a rádi se vraceli zpět. Proto je také během kurzu kladen důraz na instruktorskou profesionalitu a kvalitu poskytovaných tělovýchovných služeb, kterou naši absolventi budou nabízet. Jen tak si totiž instruktor může vybudovat dlouhodobou klientelu a být ve své práci úspěšný. Klientela skupinových instruktorů jógy dnešní doby nejsou jen flexibilní lidé, ale i lidé, kteří se chtějí cítit dobře. Chtějí odstranit bolesti zad nebo kloubů. Chtějí se bavit pohybem či si zlepšit výkonnost nebo zhubnout. Instruktory, kteří chtějí s takovými lidmi pracovat, my vzděláváme. A jsme na ně patřičně hrdi.

varianty kurzu

V tabulce naleznete 3 varianty kurzu. Více informací o jednotlivých formách naleznete na úvodní stránce rekvalifikací a certifikací.

  rekvalifikace   certifikace A      certifikace B      
teoretický základ ano     lze koupit samostatně
držení těla - axiální systém ano ano   lze koupit samostatně
držení těla - horní končetina ano ano   lze koupit samostatně
držení těla - dolní končetina ano ano   lze koupit samostatně
jóga základy ano ano ano lze koupit samostatně
jóga postura ano ano ano lze koupit samostatně
cena od 15.518 Kč 14.518 Kč 11.518 Kč  
termíny klikni zde klikni zde klikni zde  

podmínky kurzu

  • kurz je možné absolvovat pouze v uvedené posloupnosti
  • absence u rekvalifikace je max. 2 vyučovací dny.
  • neúčast nelze akceptovat ve dnech výuky anatomie, kineziologie, držení těla, jóga základy, jóga postura - základní jógové pozice zdravě, jóga postura - vedení lekcí. Nezúčastní-li se frekventant této výuky, nebude mu povoleno pokračovat v tomto kurzu a přesun zbývající výuky do dalšího turnusu bude zpoplatněn 50% kurzovného
  • v případě zájmu o téma je možná náhrada výuky za dny absence s dalším turnusem kurzu; zpoplatněno 990 Kč / den
  • dále si vyhrazujeme právo na 30dní pro opravu testů a záznamu z lekce či tréninku
  • prosíme zorganizujte si váš denní program tak, abyste na školení setrvali vždy až do úplného konce – je to v zájmu plynulého průběhu celého dne a především v zájmu vašich kolegů

Nutris®
SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka