věděli jste, že...

... klasické jógové pozice nejsou pro většinu lidí "západního světa" vhodné kvůli špatnému držení těla

... autor programu: Daniel Müller,
Lenka Vokřínková, Ida Kršková

... školíme od roku 2012 a program stále zdokonalujeme

instruktor jógy se zdravotními aspekty cvičení

Obecné informace o našich rekvalifikačních kurzech akreditovaných MŠMT naleznete zde.

informace o rekvalifikaci Instruktor jógy

 • rekvalifikační kurz "Instruktor jógy se zdravotními aspekty cvičení“ je akreditován MŠMT (číslo jednací MSMT-15704/2021-2, společnost IQ pohyb business s.r.o., Zemské právo 1573/5a, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČ: 27771661) pro pracovní činnost "Instruktor jógy" a slouží k získání živnostenského listu: poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti jógy
 • skládá se z teoretické a praktické výukové části, samostatné domácí přípravy a závěrečné zkoušky
 • rozsah prezenční výuky:
  • 82 vyučovacích hodin teorie 
  • 83 hodin praxe
  • 55 vyučovacích hodin domácí výuky (patřící dle akreditace navíc k vyučovacím hodinám teorie)
  • 1x seminární práce
 • bere ohled na zdravotní stav klienta; práce s vlastní vahou těla v podobě jednotlivých ásan za účelem zvyšování síly a flexibility, práce s dechem a uvolnění mysli v podobě relaxace  
 • výuka kurzu pro instruktory jógy je koncipována podle standardů MŠMT a jejich zákonných právních norem, je stále zdokonalována o moderních poznatky z oboru jógy i fyzioterapie
 • výuka je sestavena dle aktuálních potřeb nynější klientely – důraz je kladen na správný pohyb, zlepšení práce hlubokého Kreslicí plátno 112_118 dní 
  stabilizačního svalstva (střed těla) v kombinaci s povrchovými svalovými partiemi, správné kloubní rozsahy a to vše v nejrůznějších jógových pozicích vedoucí ke správnému držení těla bez bolestí 
 • možnost rozšíření kvalifikace, pokud už máte jinou rekvalifikaci
 • možná platba plně hrazená Úřadem práce s vratnou zálohou (po domluvě s kanceláří akademie@iqpohyb.cz)
 • účastníkům přes Úřad práce bude cena navýšena o 3 000 Kč a za vyplnění žádosti platí účastník poplatek 250Kč, který mu po schválení žádosti bude vrácen

komu je rekvalifikace Instruktor jógy určena

 • budoucím instruktorům jógy, kteří se chtějí věnovat vedení lekcí skupinového charakteru
 • stávajícím instruktorům jógy ke zdokonalení či prohloubení informací v oboru vedení jógových cvičení s ohledem na zdravotní aspekty držení těla klienta díky perfektnímu pochopení kineziologie jednotlivých ásan a jejich účinku na pohybový aparát, střed těla a zdravá záda
 • všem jógovým nadšencům, kteří se chtějí naučit cvičit jógu tak, aby všechny pozice byly maximálně prospěšné pro správné držení těla

náplň rekvalifikace Instruktor jógy

TEORIE

 • základy: anatomie, fyziologie, kineziologie, první pomoc, výživa, vytrvalostní trénink, zvláštní skupiny, profesionalita a komunikace s klienty, právo a působení v oboru

PRAXE

 • držení těla: axiální systém (pánev, hlava, páteř), horní končetina (rameno, loket, ruka), dolní končetina (kyčel, koleno, noha)
 • rozdělení praktického jógového cvičení do tří prolínajících se částí (základy, postura ásan, zdravotní modifikace základních ásan) a to dle standardů Yoga Clinic Method
 • dechová a relaxační cvičení
 • cvičení s jógovými pomůckami (malý a velký jóga blok, deka)
 • principy zapojení hlubokého svalového stabilizačního systému (CORE) podle SM systému (systém stability a mobility) pro střed těla
 • principy zapojení CORE v kombinaci se jógovými pozicemi
 • sestavení skupinové lekce jógy pro různé skupiny klientů
 • vedení skupinové lekce jógy
  rekvalifikace   certifikace A certifikace B      
cena od 15.684 Kč 14.614 Kč 12.904 Kč účastníkům přes Úřad práce bude cena navýšena o 3 000 Kč 
termíny klikni zde klikni zde klikni zde  

uplatnění absolventa rekvalifikace Instruktor jógy

 • po úspěšném ukončení rekvalifikace dle splnění všech předepsaných náležitostí a platných právních norem lze pracovat jako skupinový instruktor jógy v jakémkoliv jógovém nebo jiném pohybovém studiu či fitness centru na základě získaného osvědčení o rekvalifikaci, které slouží k získání živnostenského listu
 • absolvent najde uplatnění i jako cvičitel jógy, který do hloubky rozumí zdravotní stránce klientů a svou lekci umí přizpůsobit potřebám klientů a nynější klientely obecně, která klade důraz na relaxaci, správné držení těla a zdravá záda
 • absolvent umí pracovat nejen s vlastní vahou těla, ale je schopen vést skupinovou lekci i s různými jógovými pomůckami 

výňatek ze smluvních podmínek rekvalifikace

 • způsobilost pohybového aparátu k vykonávání praktických cvičení
 • rekvalifikaci je možné absolvovat pouze v uvedené posloupnosti výuky – dle aktuálního termínu
 • absence u rekvalifikace jsou max. 2 vyučovací dny – neúčast lze akceptovat pouze ve dnech výuky: 1. pomoc, profesionalita a komunikace s klienty, výživa, vytrvalostní trénink a zvláštní skupiny (nezúčastní-li se frekventant ostatních povinných výukových dnů, nebude mu povoleno pokračovat v rekvalifikaci a přesun zbývající výuky do dalšího turnusu bude zpoplatněn 50% kurzovného)
 • v případě zájmu o téma z důvodu absence je možná náhrada výuky za dny absence s dalším turnusem rekvalifikace – zpoplatněno dle platného ceníku
 • v zájmu plynulého průběhu je nutné setrvat až do úplného konce každého výukového dne
 • podmínka pro udělení osvědčení pro získání živnostenského listu je dovršení 18 let (rekvalifikaci lze začít před dovršením 18 let, vždy však s písemným souhlasem zodpovědného zákonného zástupce – nutná konzultace s kanceláří) a dokončené středoškolské vzdělání s maturitou

lektoři

reference

„Rekvalifikační kurz byl pro mě velkou ispirací a nakopnutím do nové práce. Organizace školení byla výborná, vše klapalo a díky pozitivní energii v celém studiu jsme, myslím všichni zvládli i mnohahodinové sezení na přednáškách. Můj obdiv má skvělá Sylva Musilová "vysvětlila" anatomii i laikovi. Přístup Dana k józe i ke cvičení byl pro mě nový. Změnil můj  pohled na cvičení, velice mě inspiroval. Po skončení kurzu a "uležení" si nabitých informací jsem naladěna do práce na sobě a hlavně plna chuti cvičit, cvičit... Určitě se do IQ akademie brzo vrátím na některý z jarních seminářů nebo inspirací. Mějte se fajn a těším se na nová setkání."
Eva Nedomová

Na rekvalifikační kurz jógy mě přivedla kombinace bolesti těla a mých sympatií k východním kulturám. Západní svět “objevil“ a představil jógu jako umění gumové akrobacie a obchod s trendy legínama. IQ pohyb jí povyšuje zpět k cestě ke zdraví. Jejím vrcholným dílem je pro mě stabilita a síla ve  vzpřímeném stoji, v pohybu a schopnost správně dýchat. Energie projevu školitelů ze mě vyhnala lenost a znovu probudila touhu po poznání a disciplínu. Dostala jsem základy anatomie provázané v souvislostech s pohybem a fyziologií těla. Naučila jsem se rozeznávat konstruktivní a destruktivní bolest a s postupným uvolňováním konečně začínám chápat „co mi je“. A především mám funkční návod „co s tím“. Ráda čtu a hledám informace na internetu, ale zatím mě žádná kniha ani video nepřesvědčilo tolik, a s takovým účinkem, jako tento výcvik. Je to především vlastní zkušenost a výsledky práce s tělem, kterými mě systém v IQ tak nadchnul.
Florentina Mášová


Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra