seminář matwork 1 - základy

Pilates matwork - stupeň 1, modul základy

Metoda Pilates je jeden ze systémů cvičení, které propojují mysl, tělo a ducha. Systém Pilates vymyslel na začátku minulého století Joseph Hubertus Pilates a impulsem vzniku konceptu byl trénink sportovců, především boxerů, později vojáků a policistů nebo tanečníků. Cílem bylo obnovit zdravé a správné držení těla a vytvořit nové pohybové návyky, které umožní volný pohyb bez nadměrného svalového napětí. A to platí dodnes. Ovšem některé postupy dnes již nepraktikujeme v podobě klasického Pilates, za to jsme obohatili Pilates o celou řadu nejnovějších trendů posturální ontogeneze z pohledu lékařské rehabilitace a fyzioterapie tak, aby současný klient i se zdravotním omezením měl díky cvičení Pilates dokonalé držení těla bez bolesti zad.

Tento seminář je součástí specializovaného rekvalifikačního kurzu. Na semináři se proto scházejí frekventanti vícedenního i jednodenního školení, což díky různým dovednostem frekventantů často vede v zajímavé diskuse ohledně probíraného tématu, což je výhodné pro všechny zúčastněné.

Věděli jste, že...

... systém cvičení pilates vznikl už začátkem 20. století?

... autor programu: Daniel Müller

... školíme od roku 2003 a program stále zdokonalujeme

termíny kurzu

datum konání lektor místo konání cena
22. 03. 2019 - 24. 03. 2019
09:00 - 18:00
Müller Daniel
Praha 5
6 369 Kč při platbě do 20. 02. 2019
6 729 Kč po 20. 02. 2019
26. 07. 2019 - 28. 07. 2019
09:00 - 18:00
Müller Daniel
Praha 5
6 369 Kč při platbě do 26. 06. 2019
6 729 Kč po 26. 06. 2019
01. 11. 2019 - 03. 11. 2019
09:00 - 18:00
Müller Daniel
Praha 5
6 369 Kč při platbě do 02. 10. 2019
6 729 Kč po 02. 10. 2019

naučíte se

 • jak správně zaujmout neutrální postavení páteře a pánve jako základ celého cvičení
 • základy hlubokého stabilizačního systému páteře
 • anatomický a funkční rozbor svalů středu těla - bránice, pánevní dno, příčný sval břišní, mm. multifidi
 • základní principy Pilates metody, které budete aplikovat nejen do cvičení
 • a prakticky si vyzkoušíte nácvik základních principů Pilates metody
 • jak efektivně a správně technicky navést klienty do základních poloh při cvičení Pilates - pozice lehu na zádech, na břiše, na všech čtyřech a pozice v sedě a ve stoji
 • metodický a didaktický postup aktivace lopatek přes dolní fixátory
 • techniky zdravotního cvičení Pilates
 • základy a principy práce s vadným držením těla - rozbor v jednotlivých pozicích
 • jak správně pozorovat klienty a jak provést jejich opravy za pomoci nonverbální i verbální komunikace

doporučujeme znát

co s sebou

 • věci na cvičení
 • psací potřeby
 • svačinu
 • ručník

reference

"Kurz Pilates Matwork 1 Modul 1, pod vedením Mgr. Daniela Müllera byl velice přínosný pro mou práci. Uvědomila jsem si mnoho dalších souvislostí, které se týkají pohybu a lidského těla. Vzdělávání v IQ pohybu mi vyhovuje. Líbí se mi, že nedostávám protichůdné informace a veškerá tvrzení jsou vždy logicky vysvětlena. Vzdělávání v IQ ACADEMY je velmi obohacující. Děkuji" Martina Dvořáková
SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka