seminář matwork 1 - zásobník cviků

pilates matwork - stupeň 1, modul zásobník cviků

Základní principy a stavební kameny Pilates jste si již osvojili v prvním modulu a nyní na těchto dovednostech a znalostech budeme dále stavět, abychom ještě lépe pochopili systém těla pro dynamický i statický pohyb. Na úvodní cviky Pre-Pilates navážeme ve formě dalších cviků v jejich metodické řadě, tak, abychom neustále zlepšovali své a klientovo držení těla a tak docílili pružnosti a ladnosti těla, jak metoda Pilates slibuje a umí. Modul obsahuje přibližně 500 modifikací a variant základních Pilates cviků pro běžnou populaci, které si osvojíte a neustálým opakováním zdokonalíte pro poslední část uceleného certifikačního programu Pilates Matwork 1.

Tento seminář je součástí specializovaného rekvalifikačního kurzu. Na semináři se proto scházejí frekventanti vícedenního i jednodenního školení, což díky různým dovednostem frekventantů často vede k zajímavé diskusi ohledně probíraného tématu, což je výhodné pro všechny zúčastněné.

Věděli jste, že...

... J. H. Pilates býval jako dítě neduživý a často nemocný?

... autor programu: Daniel Müller

... školíme od roku 2003 a program stále zdokonalujeme

termíny kurzu

datum konání lektor místo konání cena
13. 04. 2018 - 15. 04. 2018
09:00 - 18:00
Fallerová Martina
Špalková Alena
Praha 5
6 218 Kč při platbě do 14. 03. 2018
6 718 Kč po 14. 03. 2018
13.4. 9:30 - 18:30 modul 2 Fallerová
14.4. modul 2 Špalková
15.4. modul 2 Špalková

31. 08. 2018 - 02. 09. 2018
09:00 - 18:00
Fallerová Martina
Špalková Alena
Praha 5
6 218 Kč při platbě do 01. 08. 2018
6 718 Kč po 01. 08. 2018
31.8. 9:30 - 18:30 modul 2 Fallerová
1.9. modul 2 Špalková
2.9. modul 2 Špalková

30. 11. 2018 - 02. 12. 2018
09:00 - 18:00
Fallerová Martina
Špalková Alena
Praha 5
6 218 Kč při platbě do 31. 10. 2018
6 718 Kč po 31. 10. 2018
30.11. 9:30 - 18:30 modul 2 Fallerová
1.12. modul 2 Špalková
2.12. modul 2 Špalková


naučíte se

 • a rozšíříte si znalosti o hlubokém stabilizačním svalovém systému páteře
 • další pravidla a možnosti komunikace s klienty na lekci Pilates
 • anatomický a kineziologický rozbor pozic se všemi možnými modifikacemi a variantami pro kyfotické, skoliotické a lordotické držení těla spolu s uvedením všech benefitů, vizualizací a úskalí potřebných pro výuku klientů
 • jak efektivně pozorovat klienty s následným odhalením chybného držení postury při pilates cvicích
 • správné metodické pokyny instruktora klientům
 • jak správně pracovat s tělem: nonverbální komunikace klienta a instruktora
 • jak efektivně pracovat s hlasem: nácvik verbální komunikace

doporučujeme znát

 • znalosti z kurzu Pilates Matwork 1 modul 1

co s sebou

 • věci na cvičení
 • psací potřeby
 • svačinu
 • ručník

reference

"Kurz předčil ve všech směrech moje očekávání a překvapil mě svou náročností a profesionalitou. Po mnoha letech cvičení Pilates jsem žila v domnění, že o tomto cvičení něco vím. Přes bolestné zjištění, že jsem naprostým nováčkem v cizím světě, přiznání si této zdrcující skutečnosti a pokorným návratem na úplný začátek, jsem dospěla do bodu, kdy věřím, že toto Pilates je ta správná cesta. Dostala jsem spoustu nových informací, byla jsem donucena si je vyzkoušet, osahat, zdůvodnit a pochopit. Mnohokrát v průběhu kurzu jsem měla pocit, že se mi to nikdy nepodaří, ale puzzle začalo pomalu zapadat do sebe a i když chybí ještě spousta dílků a některé jsou snad trochu přeházené, doufám a věřím, že obrázek nakonec sestavím. A budu doplňovat nové dílky, protože konec tohoto kurzu je jen začátek. Všechno, co jsem dělala a měla splnit dává smysl a má svůj důvod. Všichni lektoři byli velice milí a vstřícní a lidé v kurzu přátelští a moc fajn." Simona Něměčková
SK Pohoda
Nutris
Aerobic
CK Lenka