seminář pilates matwork 1b

Pilates MODUL - 2

Základní principy a stavební kameny pilates jste ji již osvojili v prvním modulu a nyní na těchto dovednostech a znalostech budeme dále stavět, abychom ještě lépe pochopili systém těla pro dynamický i statický pohyb. Na úvodní cviky pre-pilates navážeme ve formě dalších cviků v jejich metodické řadě, tak, abychom neustále zlepšovali své a klientovo držení těla a tak docílili pružnosti a ladnosti těla, jak metoda pilates slibuje a umí. Modul obsahuje přibližně 500 modifikací a variant základních Pilates cviků pro běžnou populaci, které si osvojíte a neustálým opakováním zdokonalíte pro poslední část uceleného certifikačního programu Pilates Matwork 1.

Tento seminář je součástí specializovaného rekvalifikačního kurzu. Na semináři se proto scházejí frekventanti vícedenního i jednodenního školení, což díky různým dovednostem frekventantů často vede v zajímavé diskuse ohledně probíraného tématu, což je výhodné pro všechny zúčastněné.

Věděli jste, že...

… J. H. Pilates býval jako dítě neduživý a často nemocný?

... autor programu: Daniel Müller

... školíme od roku 2003 a program stále zdokonalujeme

termíny kurzu

datum konání lektor místo konání cena
29. 04. 2017 - 01. 05. 2017
09:30 - 18:00
Fallerová Martina
Špalková Alena
Praha 5 - Smíchov
6 499 Kč
29.4 modul 2 Fallerová 09:30 - 18:30
30.4 modul 2 Špalková 09:00 - 18:00
1.5 modul 2 Špalková 09:00 - 18:00

11. 08. 2017 - 13. 08. 2017
09:30 - 18:00
Fallerová Martina
Špalková Alena
Praha 5 - Smíchov
5 999 Kč při platbě do 12. 07. 2017
6 499 Kč po 12. 07. 2017
11.8 modul 2 Fallerová 09:30 - 18:30
12.8 modul 2 Špalková 09:00 - 18:00
13.8 modul 2 Špalková 09:00 - 18:00

01. 12. 2017 - 03. 12. 2017
09:00 - 18:00
Müller Daniel
Špalková Alena
Praha - Smíchov
5 999 Kč při platbě do 01. 11. 2017
6 499 Kč po 01. 11. 2017
1.12 modul 2 Müller
2.12 modul 2 Špalková
3.12 modul 2 Špalková


naučíte se

 

 • a rozšíříte si znalosti o hlubokém stabilizačním svalovém systému páteře
 • další pravidla a možnosti komunikace s klienty na lekci Pilates
 • anatomický a kinezilogický rozbor pozic se všemi možnými modifikacemi a variantami pro kyfotické, skoliotické a lordotické držení těla spolu s uvedením všech benefitů, vizualizací a úskalí potřebných pro výuku klientů
 • jak efektivně pozorovat klienty s následným odhalením chybného držení postury při pilates cvicích
 • správné metodické pokyny instruktora klientům
 • jak správně pracovat s tělem: nonverbální komunikace klienta a instruktora
 • jak efektivně pracovat s hlasem: nácvik verbální komunikace

doporučujeme znát

 • znalosti z kurzu pilates modul 1

co s sebou

 • věci na cvičení
 • psací potřeby
 • svačinu
 • ručník


SK Pohoda
Nutris
Aerobic
CK Lenka