seminář matwork 1 - zásobník cviků

pilates clinic method - matwork 1: zásobník cviků; cviky s pomůckami; analýza provedení

Základní principy a stavební kameny pilates jste si již osvojili v prvním modulu a nyní na těchto dovednostech a znalostech budeme dále stavět, abychom ještě lépe pochopili systém těla pro dynamický i statický pohyb. Na úvodní cviky Pre-Pilates navážeme ve formě dalších cviků v jejich metodické řadě, tak, abychom neustále zlepšovali své a klientovo držení těla a tak docílili pružnosti a ladnosti těla, jak metoda Pilates Clinic Method slibuje a umí. Kurz obsahuje přibližně 500 modifikací a variant základních pilates cviků pro běžnou populaci, které si osvojíte a neustálým opakováním zdokonalíte.

Tento seminář je součástí specializovaného rekvalifikačního kurzu instruktor pilates. Na semináři se proto scházejí frekventanti rekvalifikace a účastníci tohoto školení, což díky různým dovednostem frekventantů často vede k zajímavé diskusi ohledně probíraného tématu, což je výhodné pro všechny zúčastněné.

Věděli jste, že...

... J. H. Pilates býval jako dítě neduživý a často nemocný?

... autor programu: Daniel Müller

... školíme od roku 2003 a program stále zdokonalujeme

termíny kurzu

datum konání lektor místo konání cena
16. 06. 2023 - 18. 06. 2023
11:30 - 18:00
Štillerová Kateřina
Praha 5
6 933 Kč při platbě do 17. 05. 2023
7 223 Kč po 17. 05. 2023
16.6. 11:30 - 20:30 Štillerová
17.8. 9:00 - 18:00 Štillerová
18.8. 9:00 - 18:00 Štillerová


naučíte se

 • rozšíříte si znalosti o hlubokém stabilizačním svalovém systému páteře
 • další pravidla a možnosti komunikace s klienty na lekci Pilates Clinic Method
 • anatomický a kineziologický rozbor pozic se všemi možnými modifikacemi a variantami pro kyfotické, skoliotické a lordotické držení těla spolu s uvedením všech benefitů, vizualizací a úskalí potřebných pro výuku klientů
 • jak efektivně pozorovat klienty s následným odhalením chybného držení postury při pilates cvicích
 • správné metodické pokyny instruktora klientům
 • jak správně pracovat s tělem: nonverbální komunikace klienta a instruktora
 • jak efektivně pracovat s hlasem: nácvik verbální komunikace

doporučujeme znát

 • základy anatomie pohybového aparátu
 • znalosti z kurzu matwork 1 - základy
 • v případě absence výše uvedených znalostí nemusí dojít k potřebnému pochopení učiva nebo cviků na tomto semináři

co s sebou

 • věci na cvičení
 • psací potřeby
 • svačinu
 • ručník

reference

"Kurz předčil ve všech směrech moje očekávání a překvapil mě svou náročností a profesionalitou. Po mnoha letech cvičení Pilates jsem žila v domnění, že o tomto cvičení něco vím. Přes bolestné zjištění, že jsem naprostým nováčkem v cizím světě, přiznání si této zdrcující skutečnosti a pokorným návratem na úplný začátek, jsem dospěla do bodu, kdy věřím, že toto Pilates je ta správná cesta. Dostala jsem spoustu nových informací, byla jsem donucena si je vyzkoušet, osahat, zdůvodnit a pochopit. Mnohokrát v průběhu kurzu jsem měla pocit, že se mi to nikdy nepodaří, ale puzzle začalo pomalu zapadat do sebe a i když chybí ještě spousta dílků a některé jsou snad trochu přeházené, doufám a věřím, že obrázek nakonec sestavím. A budu doplňovat nové dílky, protože konec tohoto kurzu je jen začátek. Všechno, co jsem dělala a měla splnit dává smysl a má svůj důvod. Všichni lektoři byli velice milí a vstřícní a lidé v kurzu přátelští a moc fajn." Simona Něměčková
Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra