seminář matwork 1 - vedení lekce - nyní schováno

pilates clinic method - matwork1: vedení lekce

Tato část rekvalifikace se zaměřuje především na Class Management. Tj. řazení cvičebních prvků Pilates do funkčních celků dle jednotlivých cílů zaměření dané lekce. Takovéto lekce jsou pro klienty po stránce funkčně vyvážené a zdravotně zcela bezpečné. Nedochází díky cvičením k určitým svalovým dysbalancím či k přetěžování určitých svalových skupin. Právě naopak se takovýchto lekcí mohou účastnit i lidé se zdravotními omezeními a to nejen v držení těla jako takovém, ale i s různými vertebrogenními obtížemi v podobě výhřezu ploténky apod.

Tento seminář je součástí specializovaného rekvalifikačního kurzu instruktor pilates. Na semináři se proto scházejí frekventanti rekvalifikace a tohoto školení, což díky různým dovednostem frekventantů často vede k zajímavé diskusi ohledně probíraného tématu, což je výhodné pro všechny zúčastněné.

Věděli jste, že...

... postupem doby vymyslel autor metody pro práci na Pilates strojích cca 550 různých cviků?

... autor programu: Daniel Müller

... školíme od roku 2003 a program stále zdokonalujeme


naučíte se

 • metodický rozbor cueingu výuky základních pozic z druhé seminární práce
 • a zdokonalíte se v prohloubení znalostí anatomických a kineziologických poznatků u probraných pilates cviků
 • a rozšíříte si všechny cviky ještě o další varianty provedení cviků pilates pro nedokonalé (kyfotické, skoliotické a lordotické) a správné držení těla
 • základům systému řazení cviků do lekce dle metodiky Pilates Clinic Method, aby nedošlo k přetěžování svalových skupin předních a zadních řetězců v návaznosti na práci s hlubokým stabilizačním svalovým systémem páteře
 • základní pravidla platící pro instruktory ve vedení lekce Pilates Clinic Method
 • sestavovat lekce dle systému Pilates Clinic Method s různými cíli při odstraňování vadného držení těla či jiných specifických problémů běžné klientely
 • správně prakticky používat pravidlo Flow jako prostředek pro tvorbu tréninkového plánu lekce Pilates Clinic Method s pilates cviky a přechodovými pozicemi - Class Management
 • jak sestavovat plány s krátkodobými a dlouhodobými cíli

doporučujeme znát

 • základy anatomie pohybového aparátu
 • znalosti z kurzu matwork 1 - zásobník cviků
 • v případě absence výše uvedených znalostí nemusí dojít k potřebnému pochopení učiva nebo cviků na tomto semináři

co s sebou

 • věci na cvičení
 • psací potřeby (2 barevné papíry a volné A4 papíry)
 • svačinu
 • ručník

reference

"MATWORK I, MODUL III, byl pro mne zase zcela výjimečný.  Dan, jakožto školitel, má velice zajímavý a výjimečný způsob výuky, kdy jsem zjistila, že mi stačí se nahlas zeptat a vzápětí jsem schopna, tedy alespoň v určitých případech, si odpovědět sama. To, že je náročnější, než jiní školitelé, je zřejmě dobře, protože z nás chce vykřesat opravdu dobré instruktory PILATES CLINIC. Ale hlavně mi ukázal cestu, kterou bych se chtěla v životě ubírat. Jinak si myslím, že tato škola IQ POHYB je zaměřena hlavně na funkční pohyb tak, aby klientům pomohl a ne spíše uškodil a školitelé chtějí, abychom tělo opravdu pochopili, hlavně jak funguje a ne jen našprtali. Pro mne osobně byl tento kurz nehorázně prospěšný a moc děkuji za příležitost se ho účastnit. Jsem ráda, že jsem ho mohla absolvovat a doufám, že zkouška bude ok." Dita Ščerbaková
Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra