1. úroveň

Náplní 1.úrovně seminářů zaměřených na držení těla jsou základy funkční anatomie. Výuka se zaměřuje na pochopení těchto základů a jednotlivé souvislosti mezi nimi, a to jak v určitých tělesných segmentech, tak i v celém těle jako ve jednom funkčním celku. 

Po absolvování těchto seminářů doporučujeme veškeré získané znalosti a dovednosti nejprve aplikovat do praxe a poté své vědomosti dále rozvíjet na našich dalších seminářích.


Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra