seminář balíček - kyfóza, lordóza

kyfotické a lordotické křivky páteře, držení těla - úroveň 2

Tento zvýhodněný balíček dvou seminářů vás provede veškerými křivkami lidské páteře a způsoby, jak s nimi pracovat.

Kyfóza neboli kyfotická křivka je našemu druhu dána již v samotné stavbě těla. S těmito křivkami se narodíme a pracujeme s nimi po celý život ve většině případů do jejich mobility, i když samozřejmě u obrácených kyfotických křivek do lordotických tvarů – plochá záda, pracujeme spíše do jejich stability a správných kyfotických zakřivení...více v Kyfotické křivky páteře

Lordóza neboli lordotická křivka není našemu druhu dána již ve stavbě těla, jako je tomu u kyfotických křivek. Lordotické zakřivení páteře si musíme po narození správně vybudovat svalovou koordinací, abychom měli správné zakřivení páteře ve stoji a tím tak měli funkční vzpřímené držení těla...více v Lordotické křivky páteře

 

Věděli jste, že...

... je třeba umět pracovat vždy se všemi křivkami a jejich vadami a ne jen s některými, protože se navzájem ovluvňují

... autor programu: Daniel Müller

... školíme od roku 2010 a program stále zdokonalujeme

termíny kurzu

datum konání lektor místo konání cena
02. 11. 2019 - 03. 11. 2019
09:00 - 17:30
Petr Zbyněk
Praha 5
4 629 Kč při platbě do 03. 10. 2019
4 809 Kč po 03. 10. 2019

naučíte se

Kyfotické křivky páteře: 

 • co je a co není správná funkce kyfotického zakřivení páteře v těle
 • počet kyfotických zakřivení v našem těle
 • efektivně pracovat se základními kyfotickými křivkami páteře (hrudní, oblast kosti křížové)
 • rozlišovat pohledem kyfotické křivky (kyfóza, hyperkyfóza, malá či žádná kyfóza, plochá – rovná záda)
 • rozlišovat pohledem přechody kyfotických křivek z pohledu hrudní oblasti, přechody kyfotických křivek z pohledu "flat back"
 • provádět základní dechová cvičení pro rozvinutí kyfotických křivek v hrudní oblasti
 • jak efektivně pracovat na odstranění hyperkyfózy
 • jak dokonale využít cvičení pro prohloubení malé či žádné kyfózy – plochá záda
 • jak správně pracovat se zásobníkem cviků pro uvolnění a mobilizaci svalů v kyfotických zakřiveních páteře

 Lordotické křivky páteře:

 • co je a není lordotické zakřivení páteře v těle
 • správně analyzovat funkci, význam a počet lordotických křivek v našem těle
 • efektivně pracovat se základními lordotickými křivkami páteře (krční, bederní)
 • rozlišovat pohledem lordotické křivky (lordóza, hyperlordóza, malá či žádná lordóza, přechody lordotických křivek z pohledu sway back)
 • jak efektivně cvičením odstranit hyperlordózu
 • jak správně metodicky postupovat u klientů s žádnou nebo nedostatečnou lordózou
 • jak dokonale využít zásobník cviků pro uvolnění a mobilizaci svalů u lordotických zakřivení páteře
 • jak dokonale využít zásobník cviků pro aktivaci a posílení svalů u lordotických zakřivení páteře

co s sebou

 • věci na cvičení
 • sportovní spodní prádlo
 • psací potřeby
 • svačinu
 • ručník


Nutris®
SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka