seminář páteř - kyfotické křivky

kyfotické křivky páteře - držení těla úroveň 2

Kyfóza neboli kyfotická křivka je našemu druhu dána již ve stavbě těla. S těmito křivkami se narodíme a pracujeme s nimi po celý život. Ve většině případů do jejich mobility při správné opoře, i když samozřejmě u obrácených kyfotických křivek do lordotických tvarů – např. plochá záda, pracujeme spíše do jejich stability a správných kyfotických zakřivení. Vždy nás tato křivka dostihne v každodenní činnosti, budeme-li se choulit v nějaké stresové situaci nebo jen tak relaxovat, neboť hlavní dominantní kyfotickou křivkou je náš hrudní koš. Právě on má za následek mnohé nedokonalosti ve správném držení těla, bolesti mezi lopatkami či bolesti lopatky a jejího okolí. Člověk v souvislosti s hrudním košem může cítit i bolest žebra nebo nesnesitelné bolesti hlavy v podobě migrény. Správně pohyblivá kyfotická křivka eliminuje bolest hrudní páteře a jejího okolí a je základem pro dokonalý pohyb páteře v průběhu veškeré lokomoce.

Seminář také můžete absolvovat jako balíček v cenově výhodné variantě spolu se seminářem lordóza 

Věděli jste, že...

... ať je hrudní páteř v hyperkyfóze, nebo je plochá, vždy je problém zároveň v přechodu s krční páteří

... autor programu: Daniel Müller

... školíme od roku 2010 a program stále zdokonalujeme

termíny kurzu

datum konání lektor místo konání cena
16. 06. 2024
09:00 - 17:30
Petr Zbyněk
Praha 5
3 184 Kč

naučíte se

 • co je a co není správná funkce kyfotického zakřivení páteře v těle
 • počet kyfotických zakřivení v našem těle
 • jak funguje hrudní koš
 • efektivně pracovat se základními kyfotickými křivkami páteře (hrudní, oblast kosti křížové)
 • rozlišovat pohledem kyfotické křivky (kyfóza, hyperkyfóza, malá či žádná kyfóza, plochá – rovná záda)
 • rozlišovat pohledem přechody kyfotických křivek z pohledu hrudní oblasti
 • provádět základní dechová cvičení pro rozvinutí kyfotických křivek v hrudní oblasti
 • provádět základní dechová cvičení pro napřímení kyfotických křivek v hrudní oblasti
 • jak efektivně pracovat na odstranění hyperkyfózy
 • jak dokonale využít cvičení pro prohloubení malé či žádné kyfózy – plochá záda
 • jak správně pracovat se zásobníkem cviků pro uvolnění a mobilizaci svalů v kyfotických zakřiveních páteře
 • jak vzniká bolest mezi lopatkami, respektive bolest hrudní páteře a jejího okolí 

doporučujeme znát

co s sebou

 • věci na cvičení
 • psací potřeby
 • svačinu
 • ručník

video

reference

,,Vynikající školení, skvělá parta lidí, velmi rychle uběhl čas a byl konec. Lektor opět nezklamal. Maximálně připravený, předal tolik informací, ohledně kyfotiků či oploštělých, že budu ráda, když si z nich aspoň něco do budoucna zapamatuji a využiji v praxi. Ještě že mám své poznámky a obrázky - ty mi poradí. Školení mi přineslo velké množství nových informací, velká zjištění. To samé platí pro oploštěná záda. Jsem za to moc ráda, neb mám klienty ve skupinovkách s oběma těmito problémy a aspoň jim budu moci něčím pomoci - ulevit..." Silvie Hapalová
Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra