seminář páteř - lordotické křivky

Držení těla - LORDOTICKÉ KŘIVKY PÁTEŘE

Lordóza neboli lordotická křivka není našemu tělu dána v naší stavbě těla, jako je tomu u kyfotických křivek. Lordotické zakřivení páteře si musíme po narození správně vybudovat svalovou koordinací, abychom měli správné zakřivení páteře ve stoji a tím tak měli funkční  vzpřímené držení těla. Nebudeme-li mít pevně vybudovanou svalovou strukturu středu těla a krčních segmentů, dochází pak v dospělosti k častým bolestem v daných partiích lordotických křivek. Nejčastějšími problémy v dolních partiích páteře jsou problémy se sakroiliakálním skloubením, či samotná nespecifická bolest beder či „bolest v kříži“. V horní části páteře mohou vznikat třeba problémy s držením hlavy a krční páteře či problémy s oblastí hrudního koše. Proto je nedílnou součástí každodenního rutinního cvičení podpora svalového korzetu našeho středu těla v daných oblastech taková, abychom předcházeli daným problémům a bolestem páteře.

Věděli jste, že...

… velký vliv na bederní lordózu mají svaly dolních končetin

... autor programu: Daniel Müller

... školíme od roku 2010 a program stále zdokonalujeme

termíny kurzu

datum konání lektor místo konání cena
23. 09. 2017
09:00 - 17:30
Petr Zbyněk
Praha 5 - Smíchov
2 199 Kč při platbě do 24. 08. 2017
2 399 Kč po 24. 08. 2017

naučíte se

 • co je a není lordotické zakřivení páteře v těle
 • správně analyzovat funkci a význam, její počet v našem těle
 • efektivně pracovat se základními lordotickými křivkami páteře (krční, bederní)
 • rozlišovat pohledem lordotické křivky (lordóza, hyperlordóza, malá či žádná lordóza, přechody lordotických křivek z pohledu sway back)
 • jak efektivně cvičením odstranit hyperlordózu
 • jak správně metodicky postupovat u klientů, co mají prohloubení malé či žádné u lordózy
 • jak dokonale využít zásobník cviků pro uvolnění a mobilizaci svalů v lordotických zakřivení páteře
 • jak dokonale využít zásobník cviků pro aktivaci a posílení svalů v lordotických zakřivení páteře

doporučujeme znát

co s sebou

 • věci na cvičení
 • psací potřeby
 • svačinu
 • ručník

reference

"Zase další dílek do mé praxe. Celý den jsme byli nuceni pracovat aktivně a pořád se do problematiky lordotických křivek zapojovat. Což je mnohem účinnější než jen poslouchat. Díky tomu druhý den vím, že jsem schopen v praxi nabité poznatky aplikovat. Velmi přínosná je pro mě od Sylvie anatomie, kterou velmi dobře dokáže vysvětlit. Těším se na další setkání na jiném školení." David Bárta
SK Pohoda
Nutris
Aerobic
CK Lenka