seminář páteř - lordotické křivky

lordotické křivky páteře - držení těla úroveň 2

Lordóza neboli lordotická křivka není našemu druhu dána již ve stavbě těla, jako je tomu u kyfotických křivek. Lordotické zakřivení páteře si musíme po narození správně vybudovat svalovou koordinací, abychom měli správné zakřivení páteře ve stoji a tím tak měli funkční vzpřímené správné držení těla. Nebudeme-li mít pevně vybudovanou svalovou strukturu středu těla a krčních segmentů, dochází pak v dospělosti k častým bolestem v daných partiích lordotických křivek. Nejčastějšími problémy v dolních partiích páteře jsou problémy se sakroiliakálním skloubením (SI skloubení), či samotná nespecifická bolest beder či „bolest v kříži“. V horní části páteře mohou vznikat třeba problémy s držením hlavy a bolesti krční páteře či problémy s oblastí hrudního koše. Proto je nedílnou součástí každodenního rutinního cvičení podpora svalového korzetu našeho středu těla v daných oblastech taková, abychom předcházeli daným problémům a eliminovali bolesti páteře a s nimi i bolesti zad obecně.

Seminář také můžete absolvovat jako balíček v cenově výhodné variantě spolu se seminářem kyfóza.

Věděli jste, že...

... velký vliv na bederní lordózu mají svaly dolních končetin

... autor programu: Daniel Müller

... školíme od roku 2010 a program stále zdokonalujeme


naučíte se

 • co je a není lordotické zakřivení páteře v těle
 • správně analyzovat funkci a význam, její počet v našem těle
 • efektivně pracovat se základními lordotickými křivkami páteře (krční lordóza, bederní lordóza)
 • rozlišovat pohledem lordotické křivky (lordóza, hyperlordóza, malá či žádná lordóza)
 • jak efektivně cvičením odstranit hyperlordózu
 • jak správně metodicky postupovat u klientů, co mají prohloubení malé či žádné u lordózy
 • jak dokonale využít zásobník cviků pro uvolnění a mobilizaci svalů v lordotických zakřivení páteře
 • jak dokonale využít zásobník cviků pro aktivaci a posílení svalů v lordotických zakřivení páteře
 • a budete umět cviky na bederní páteř
 • a budete umět cviky na krční páteř

doporučujeme znát

co s sebou

 • věci na cvičení
 • psací potřeby
 • svačinu
 • ručník

video

reference

,,Zase další dílek do mé praxe. Celý den jsme byli nuceni pracovat aktivně a pořád se do problematiky lordotických křivek zapojovat. Což je mnohem účinnější než jen poslouchat. Díky tomu druhý den vím, že jsem schopen v praxi nabité poznatky aplikovat. Velmi přínosná je pro mě od Sylvie anatomie, kterou velmi dobře dokáže vysvětlit. Těším se na další setkání na jiném školení." David Bárta
Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra