seminář páteř - lordotické křivky

lordotické křivky páteře, držení těla - úroveň 2

Lordóza neboli lordotická křivka není našemu druhu dána již ve stavbě těla, jako je tomu u kyfotických křivek. Lordotické zakřivení páteře si musíme po narození správně vybudovat svalovou koordinací, abychom měli správné zakřivení páteře ve stoji a tím tak měli funkční vzpřímené držení těla. Nebudeme-li mít pevně vybudovanou svalovou strukturu středu těla a krčních segmentů, dochází pak v dospělosti k častým bolestem v daných partiích lordotických křivek. Nejčastějšími problémy v dolních partiích páteře jsou problémy se sakroiliakálním skloubením, či samotná nespecifická bolest beder či „bolest v kříži“. V horní části páteře mohou vznikat třeba problémy s držením hlavy a krční páteře či problémy s oblastí hrudního koše. Proto je nedílnou součástí každodenního rutinního cvičení podpora svalového korzetu našeho středu těla v daných oblastech taková, abychom předcházeli daným problémům a bolestem páteře.

Seminář je součástí zvýhodněného balíčku kyfóza, lordóza.

Věděli jste, že...

... velký vliv na bederní lordózu mají svaly dolních končetin

... autor programu: Daniel Müller

... školíme od roku 2010 a program stále zdokonalujeme

termíny kurzu

datum konání lektor místo konání cena
02. 11. 2019
09:00 - 17:30
Petr Zbyněk
Praha 5
2 439 Kč při platbě do 03. 10. 2019
2 619 Kč po 03. 10. 2019

naučíte se

 • co je a není lordotické zakřivení páteře v těle
 • správně analyzovat funkci a význam, její počet v našem těle
 • efektivně pracovat se základními lordotickými křivkami páteře (krční, bederní)
 • rozlišovat pohledem lordotické křivky (lordóza, hyperlordóza, malá či žádná lordóza, přechody lordotických křivek z pohledu sway back)
 • jak efektivně cvičením odstranit hyperlordózu
 • jak správně metodicky postupovat u klientů, co mají prohloubení malé či žádné u lordózy
 • jak dokonale využít zásobník cviků pro uvolnění a mobilizaci svalů v lordotických zakřivení páteře
 • jak dokonale využít zásobník cviků pro aktivaci a posílení svalů v lordotických zakřivení páteře

doporučujeme znát

co s sebou

 • věci na cvičení
 • psací potřeby
 • svačinu
 • ručník

reference

"Zase další dílek do mé praxe. Celý den jsme byli nuceni pracovat aktivně a pořád se do problematiky lordotických křivek zapojovat. Což je mnohem účinnější než jen poslouchat. Díky tomu druhý den vím, že jsem schopen v praxi nabité poznatky aplikovat. Velmi přínosná je pro mě od Sylvie anatomie, kterou velmi dobře dokáže vysvětlit. Těším se na další setkání na jiném školení." David Bárta
Nutris®
SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka