seminář fitness pomůcky

základy cvičení s fitness pomůckami

Zajímá vás cvičení s nejběžnějšími fitness pomůckami na trhu, které vám pomohou vytvarovat dokonale vaše či klientovo tělo? Potřebujete svůj nebo trénink svých klientů obohatit o trénink funkční síly, zařadit více práce např. na balančních pomůckách, a tím tak zlepšit svalovou koordinaci nebo pracovat více s vlastní vahou těla? Tak přesně pro vás je určen seminář, na kterém se tyto základy jednotlivých fitness pomůcek probírají spolu s analýzou svalové práce hlubokého či povrchového systému. Pomůcky by totiž měly nejen samotné cvičení ztěžovat, ale i vytvořit skvělou dopomoc pro ještě lepší provedení cviků se správnou technikou, kdy nedochází ke vzniku či rozvoji svalových dysbalancí.

První den se naučíte základy fungování jednotlivých svalových skupin a jak je procvičovat, včetně častých chyb, kterých je třeba se vyvarovat. To vše se naučíte v rámci teorie a při základních cvikách s vlastní vahou a s jednoručními činkamy a kladkami.

Tento seminář je součástí specializovaného rekvalifikačního kurzu instruktor kondičního posilování. Na semináři se proto scházejí frekventanti vícedenního i jednodenního školení, což díky různým dovednostem frekventantů často vede k zajímavé diskusi ohledně probíraného tématu, což je výhodné pro všechny zúčastněné.

Tento seminář neopravňuje účastníka vést komerční skupinové lekce s těmito pomůckami bez odpovídající rekvalifikace.

Věděli jste, že...

... 

... autoři programu: Daniel Müller, Zbyněk Petr

... školíme od roku 2012 a program stále zdokonalujeme

termíny kurzu

datum konání lektor místo konání cena
11. 12. 2021 - 12. 12. 2021
09:00 - 18:00
Petr Zbyněk
Valenta Roman
Praha 5
4 911 Kč při platbě do 11. 11. 2021
5 131 Kč po 11. 11. 2021

naučíte se

 • jak efektivně kombinovat práci hlubokých a povrchních svalů s dostupnými pomůckami
 • základy, jak fungují jednotlivé svalové partie
 • základní cviky s vlastním tělem, jednoručními činkami a kladkami
 • základy používání Flowin® Friction Training – třecí podložka
 • základy používání BOSU® Balance Trainer – balanční úseč, kterou můžete použít oběma stranami jak pro cvičení rovnováhy, tak pro posilování i dopomoc
 • základy používání velkého míče – asi nejběžnější a nejznámější cvičební pomůcka na světě
 • základy používání závěsných systémů – bude vám lhostejné, zda budete v budoucnu cvičit s TRX®, Milokit®, RIP:60, gymnastickými kruhy aj., protože u nás se naučíte základy pro všechny! 

doporučujeme znát

co s sebou

 • věci na cvičení
 • psací potřeby
 • svačinu
 • ručník
 • sálovou obuv


Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra