věděli jste, že...

... technika posilování nemusí nutně vycházet jen z kulturistiky, ale třeba i z rehabilitace 

... autor programu: Daniel Müller, Zbyněk Petr

... školíme od roku 2008 a program stále zdokonalujeme

instruktor fitness

komu je kurz určen

Rekvalifikační kurz Instruktor fitness, akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, je určen hlavně pro budoucí osobní fitness trenéry, nebo trenéry, kteří se chtějí dále vzdělávat a zdokonalovat v oboru fitness. Chtějí změnit nebo vylepšit své trenérské znalosti a dovednosti a kteří chtějí s lidmi pracovat opravdu zdravě a funkčně.

Na základě ukončení kurzu a po řádném splnění zkoušek spolu s ostatními předepsanými náležitostmi je možné dostat na základě obdrženého osvědčení o rekvalifikaci živnostenský list. Takto úspěšný absolvent může pracovat jako osobní trenér ve fitness centru nebo jiném pohybovém studiu.

Po úspěšném absolvování bude každý moci pracovat jako osobní trenér se všemi základními skupinami klientů (od mládeže po seniory, s lidmi s omezením krevního oběhu, s lidmi s bolestmi zad, s lidmi s nadváhou atd.). Pro svoji práci bude umět využívat nejen stroje, kladky a činky, ale i základní fitness pomůcky, jako je velký míč, závěsný systém, třecí podložka FLOWIN® Friction Training a balanční podložka BOSU® Balance Trainer. K pohybové aktivitě dokáže také poradit ohledně základů správné a zdravé výživy.

koncepce kurzu

Způsob cvičení, který dříve vycházel z kulturistiky, se mění a proto i tento kurz je odlišný od ostatních „klasických“ fitness kurzů pro osobní trenéry. Kurz je koncipován a stále zdokonalován podle moderních poznatků z oblasti fitness a fyzioterapie. V čem je hlavní rozdíl? Důraz během celého kurzu je kladen na zvládnutí a pochopení pohybu - inteligentního pohybu. Co to ale znamená? Naučíme vás správně používat pohyb. V tréninku pak vést klienta tak, aby mu přinesl maximální užitek ve formě největšího procenta zapojení svalových vláken, zapojení správných (nejen těch přetížených) svalových jednotek do konkrétního pohybového vzorce s využitím správné stabilizace středu těla – tzv. CORE.

Inteligentní pohyb by neměl přetěžovat v žádném případě páteř či další nosné klouby. Měl by mít především pozitivní vliv na celkové fungování pohybového aparátu klienta. V propojení s klientovými cíly, které se mohou pohybovat od bolestí zad, přes hubnutí a zpevnění, až po nárůst svalové hmoty či sportovní výkonnosti, by měl správně funkční pohyb tvořit základ celé vaší práce vzájemného vztahu klienta a osobního trenéra. Díky správně vedenému pohybu při cvičení je totiž snížené riziko zranění a přetížení klienta a naopak se zvyšuje úspěšnost cvičení a tak rychlejší splnění klientových cílů.

Lektoři celé rekvalifikace mají za sebou dlouholetou praxi v trenérském a instruktorském oboru, ale samozřejmě i s pedagogickými zkušenostmi výuky nejen pohybových aktivit. Zároveň využívají nabyté poznatky od světových odborníků z Velké Británie, Austrálie, Německa, Švédska, Švýcarska, Spojených států Amerických, Francie, Holandska a také z České republiky.

osobní trénink v praxi

Osobní trénink je služba a každá služba by vždy měla být taková, aby byli lidé spokojeni a rádi se vraceli zpět. Proto je také během kurzu kladen důraz na trenérskou profesionalitu a kvalitu poskytovaných tělovýchovných služeb, kterou naši absolventi budou nabízet. Jen tak si totiž trenér může vybudovat dlouhodobou klientelu a být ve své práci úspěšný. Klientela osobních trenérů dnešní doby nejsou kulturisté, ale lidé, kteří se chtějí cítit dobře. Chtějí odstranit bolesti zad nebo kloubů. Chtějí se bavit pohybem či si zlepšit výkonnost a také zhubnout. Trenéry, kteří chtějí s takovými lidmi pracovat, my vzděláváme. A jsme na ně patřičně hrdi.

varianty kurzu

V tabulce naleznete 3 varianty kurzu. Více informací o jednotlivých formách naleznete na úvodní stránce rekvalifikací a certifikací.

  rekvalifikace   certifikace A      certifikace B      
teoretický základ ano     lze koupit samostatně
držení těla - axiální systém ano ano   lze koupit samostatně
držení těla - horní končetina ano ano   lze koupit samostatně
držení těla - dolní končetina ano ano   lze koupit samostatně
core cviky ano ano ano lze koupit samostatně
fitness pomůcky ano ano ano lze koupit samostatně
cvičení v posilovně ano ano ano lze koupit samostatně
praxe - pomůcky, posilovna ano ano ano  
sestavování kondičních tréninků ano ano ano lze koupit samostatně 
vedení lekce ano ano ano  
zkouška ano ano ano  
cena od 13.599 Kč 12.699 Kč 10.899 Kč  
termíny klikni zde klikni zde klikni zde
 

podmínky kurzu

  • kurz je možné absolvovat pouze v uvedené posloupnosti
  • absence u rekvalifikace je max. 2 vyučovací dny
  • neúčast nelze akceptovat ve dnech výuky anatomie, kineziologie, držení těla, typy a teorie kondičního tréninku, sestavení a vedení kondičního tréninku. Nezúčastní-li se frekventant této výuky, nebude mu povoleno pokračovat v tomto kurzu a přesun zbývající výuky do dalšího turnusu bude zpoplatněn 50% kurzovného
  • v případě zájmu o téma je možná náhrada výuky za dny absence s dalším turnusem kurzu - zpoplatněno 990 Kč / den
  • prosíme zorganizujte si váš denní program tak, abyste na školení setrvali vždy až do úplného konce – je to v zájmu plynulého průběhu celého dne a především v zájmu vašich kolegů

Nutris®
SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka