2. úroveň

... aneb nebojte se jít do hloubky, co se problémů s držením těla týče a naučte s daným omezením efektivně pracovat

V těchto specializovaných seminářích se již předpokládá, že frekventanti zvládají základní práci s pohybovým aparátem a jsou obeznámeni se základní funkční anatomií lidského těla, ideálně ve formě komplexnosti a v propojení správného fungování celého pohybového aparátu. V seminářích se totiž budeme specializovat na zásadní, a v dnešní době velmi časté, problémy s pohybovým aparátem. Aby všichni lépe pochopili dané problémy, jdeme při školení více do hloubky (v teorii i praxi) a pracujeme na detailnějším rozboru daného segmentu tak, abyste mohli následně maximálně pomoci svým klientům.

 


Nutris®
SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka