2. úroveň

V seminářích 2. úrovně se již předpokládá, že frekventanti zvládají základní práci s pohybovým aparátem a ovládají základní funkční anatomii lidského těla podle moderních poznatků o fungování pohybového aparátu. Zaměřujeme se na zásadní a v dnešní době velmi časté problémy s pohybovým aparátem. Pro pochopení dané problematiky se výuka v teorii a praxi více prohlubuje. Nabyté vědomosti lze ihned efektivně aplikovat do cvičení svého i se svými klienty.


Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra