2. úroveň

V seminářích 2.úrovně se již předpokládá, že frekventanti zvládají základní práci s pohybovým aparátem a ovládají základní funkční anatomii lidského těla. Zaměřujeme se na zásadní a v dnešní době velmi časté problémy s pohybovým aparátem. Pro pochopení dané problematiky se výuka v teorii a praxi více prohlubuje. Nabyté vědomosti lze ihned efektivně aplikovat na pomoc sobě či svým klientům.


Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra