seminář spine corrector 1

pilates clinic method - spine corrector 1: program fundamental

Pilates spine corrector je výborná pomůcka pro skupinové lekce i individuální tréninky. Díky svému tvaru umožňuje maximální natažení páteře a celého těla. Je však důležité znát základní principy, jakým způsobem přenášet cviky z řady pilates na tuto pomůcku. Díky následnému spojení cviků pilates a spine correctoru si poté ve svých lekcích užijete nejen více zábavy, ale také efektivně posílíte celé vaše tělo.

Věděli jste, že...

... spine corrector je navržený tak, aby mimo jiné díky své "vlně" napomáhal svalům podél páteře k jejich maximálnímu natažení

... autor programu: Daniel Müller

... školíme od roku 2014 a program stále zdokonalujeme


naučíte se

 • zásady cvičení na Spine Correctoru
 • cviky v polohách vleže, vsedě, na boku
 • jak správně zapojit systém CORE při cvičení na Spine Correctoru
 • integrovat cviky z Pilates Clinic Method do cvičení na spine correctoru
 • efektivně a správně nastavit Spine Corrector pro práci s pružinami jako variabilním odporem pro klienta ve všech pozicích vleže, vsedě, vestoje, vkleče
 • využití Spine Correctoru v nastavení pro cviky sloužící k posílení hlubokého stabilizačního systému páteře v kombinaci s periferiemi
 • metodický a didaktický postup práce pro aktivaci lopatek přes dolní fixátory a aktivaci zevních rotátorů kyčelního kloubu
 • techniky zdravotního cvičení Pilates Clinic Method na Spine Correctoru
 • pracovat s širokým zásobníkem cviků modifikovaných i z Matworku pro jednotlivá zdravotní omezení klienta
 • jak správně pozorovat klienty a jak provést jejich opravy za pomoci nonverbální i verbální komunikace při cvičení na Spine Corrector
 • součástí programu je i praktické vedení části tréninkového programu osobního vedení klienta s následným rozborem nonverbální i verbální komunikace

doporučujeme znát

 • základy anatomie pohybového aparátu
 • znalosti z rekvalifikačního kurzu instruktor pilates
 • v případě absence výše uvedených znalostí nemusí dojít k potřebnému pochopení učiva nebo cviků na tomto semináři

co s sebou

 • věci na cvičení
 • psací potřeby
 • svačinu
 • ručník


Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra