pilates

Metoda pilates je jeden ze systémů cvičení, které propojují mysl, tělo a ducha. Systém pilates vymyslel na začátku minulého století Joseph Hubertus Pilates a impulsem vzniku konceptu byl trénink sportovců, především boxerů, později vojáků a policistů nebo tanečníků. Cílem bylo obnovit zdravé a správné držení těla a vytvořit nové pohybové návyky, které umožní volný pohyb bez nadměrného svalového napětí. A to platí dodnes. Ovšem některé postupy dnes již nepraktikujeme v podobě klasického pilates, protože potřeby dnešní klientely jsou odlišné, a tak jsme naše pojetí cvičení pilates obohatili o celou řadu nejnovějších trendů posturální ontogeneze z pohledu lékařské rehabilitace a fyzioterapie tak, aby současný klient i se zdravotním omezením měl díky cvičení Pilates Clinic Method zdravé držení těla bez bolesti zad a kloubů. 

Původní koncept cvičení pilates vytvořil Joseph Hubertus Pilates a položil tak základ jednomu z nejrozšířenějších cvičebních konceptů současnosti. Daniel Müller k tomuto základu přidal navíc to nejlepší z moderních rehabilitačních a zdravotních konceptů a vytvořil tak metodu Pilates Clinic Method, cvičení, které je uzpůsobeno potřebám a cílům moderního člověka.

Pilates Apparatus - Pilates stroje
Tyto semináře se ve své délce pohybují mezi jedním až třemi dny. Všechny jsou zaměřené na tzv. Pilates stroje, které vymyslel a originálně ve své cvičební praxi používal přímo Joseph Hubertus Pilates. Všechny cviky, které na těchto strojích učíme, vychází z originálního cvičení Pilates, jsou však modifikovány pro dnešní klientelu a svojí metodikou spojeny s nejrůznějšími rehabilitačními koncepty.


Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra