seminář vývojová kineziologie 3

vývojová kineziologie 3: pozice 3.-6. měsíce - držení těla úroveň 2

Stabilizace šestiměsíčního mimina podle vývojové kineziologie je považována za druhý ze základních mezníků vývojové posturální motoriky člověka, která se využívá i pro odstranění akutní bolesti zad v oblasti rehabilitace a fyzioterapie, nyní ale i v oblasti zdravotního cvičení, pilates, jógy i fitness a kondičního cvičení. Pro integraci novodobé rehabilitační metody, která vychází hlavně ze systému DNS - dynamické neuromuskulární stabilizace dle Prof. PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D., v rámci přípravy na bipedální lokomoci je druhé tříměsíční období mimina jedno z nejdůležitějších. Protože správná lokomoce člověka se odehrává především v souhrách rotačních pohybů celého našeho těla, které se právě v tomto období začínají rozvíjet a učit. A to jak v kontralaterálním vzoru, tak v ipsilaterálním. A samozřejmě celý tento vývoj následně ovlivňuje pokračující růst a dospělost. To vše se naučíte díky komplexnímu výkladu integrovat do své specializace, ať už jste instruktor pilates, fitness trenér, instruktor jógy, nebo jakýkoliv cvičitel zdravotního cvičení.

Věděli jste, že...

... i do fitness, pilates a jógy se dají integrovat pozice z vývojové kineziologie

... autor programu: Daniel Müller

... školíme od roku 2020 a program stále zdokonalujeme

termíny kurzu

datum konání lektor místo konání cena
19. 01. 2025
09:00 - 17:30
Müller Daniel
Praha 5
3 015 Kč při platbě do 20. 12. 2024
3 285 Kč po 20. 12. 2024

kapacita bude upřesněnanaučíte se

 • podrobnou vývojovou kineziologii dítěte v období 3. - 6. měsíce věku
 • co je to sagitální stabilizace – globální vzor, funkce, význam, použitelnost v pohybu
 • základní nastavení v ipsilaterálním a kontralaterálním vzoru
 • modifikace nastavení pro pokročilé i specifické klienty
 • možnosti nastavení pro jednotlivé vady zakřivení páteře 
 • jak v této pozici snížit či zvýšit intenzitu cvičení u specifické klientely s různými vadami držení těla
 • metodickou práci – využití sagitální stabilizace při cvičení v dalším období dítěte
 • varianty zapojování pro příčné, šikmé a přímé svalové řetězce
 • základní nácvik pro otáčení z lehu na zádech
 • využívat pomůcky k dokonalejší aktivaci CORE a středu těla

doporučujeme znát

 • základy anatomie pohybového aparátu
 • nutné absolvování kurzů vývojová kineziologie 1vývojová kineziologie 2
 • v případě absence výše uvedených znalostí nemusí dojít k potřebnému pochopení učiva nebo cviků na tomto semináři

co s sebou

 • věci na cvičení
 • psací potřeby
 • svačinu
 • ručník

reference

,,Seminář VVK3, podobně jako mnoho předchozích seminářů, byl vynikající. Perfektní spojení teorie a praxe, preciznost obou komponent, důraz na detaily - jistě každý odhalí, že za vším je lektor Daniel  Müller. Důsledný nácvik 6-8 týdenní pozice nám připomněl, že žádné stadium vývoje nelze podcenit. Každý vývojový týden potřebujeme v učení pohybu a  tréninku vhodně  uplatnit. Pokud opomeneme - byť drobné nuance, výsledek bude jiný, méně kvalitní. Uvedené principy jsme si vyzkoušeli i v pozici tříměsíčného dítěte. Vyzkoušeli jsme i aplikace do životních a pracovních situací. Komparace pozice nepatrně nefyziologické opory a pozice správného nastavení nám dal opět jasný důkaz, že preciznost je nutná. Vše jsme zavnímali na sobě. Struktura, timing semináře, komunikace - vše  skvělé. Těším se na další pokračování. Děkuji za super den."
Dr. Sylvia Musilová
Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra