seminář wunda chair 1

pilates clinic method - wunda chair 1: program fundamental

Wunda chair je další z řady speciálních pilates pomůcek. Tato specifická, designová "židle" je upravena tak, aby splňovala požadavky pro provádění cviků, které znáte z pilates matwork 1 i 2. Díky pružinám, pedálům, rukojetím i pevné ploše nabízí tato pomůcka širokou škálu možností, jak efektivně tělo posilovat i protahovat. Díky své stabilitě je určena jak pro začátečníky, tak pro pokročilé cvičence, kterým poslouží jako skvělý doplněk pro zefektivnění celého cvičení. 

Další termín tohoto semináře plánujeme v příštím roce.

Věděli jste, že...

... tato "židle" byla původně výbavou obývacího pokoje J. H. Pilates, který ji při rozložení využíval ke cvičení

... autor programu: Daniel Müller

... školíme od roku 2016 a program stále zdokonalujeme


naučíte se

 • zásady cvičení na Wunda Chair
 • cviky v polohách vleže, vsedě, na boku
 • jak správně zapojit systém CORE při cvičení na Wunda Chair
 • integrovat cviky z Pilates Matwork 1 do cvičení na Wunda Chair
 • efektivně a správně nastavit Wunda Chair pro práci s pružinami jako variabilním odporem pro klienta ve všech pozicích vleže, vsedě, vestoje, vkleče
 • využití Wunda Chair v nastavení pro cviky sloužící k posílení hlubokého stabilizačního systému páteře v kombinaci s periferiemi
 • metodický a didaktický postup práce s pružinami pro aktivaci lopatek přes dolní fixátory a aktivaci zevních rotátorů kyčelního kloubu
 • techniky zdravotního cvičení Pilates Clinic Method na Wunda Chair
 • pracovat s širokým zásobníkem cviků modifikovaných i z Matworku pro jednotlivá zdravotní omezení klienta
 • jak správně pozorovat klienty a jak provést jejich opravy za pomoci nonverbální i verbální komunikace při cvičení na Wunda Chair
 • součástí programu je i praktické vedení části tréninkového programu osobního vedení klienta s následným rozborem nonverbální i verbální komunikace

doporučujeme znát

 • základy anatomie pohybového aparátu
 • znalosti z rekvalifikačního kurzu instruktor pilates
 • v případě absence výše uvedených znalostí nemusí dojít k potřebnému pochopení učiva nebo cviků na tomto semináři

co s sebou

 • věci na cvičení
 • psací potřeby
 • svačinu
 • ručník


Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra