seminář cadillac & springboard 1

pilates clinic method - cadillac & springboard 1: program fundamental

Cvičení na strojích pilates cadillac & springboard se stává, oproti cvičení na samotné podložce, preciznějším a cvičenec tak může dosáhnout zlepšení techniky a lépe pochopit hlavní principy jednotlivých pozic. Díky tzv. "spolupráci člověka a stroje" dochází k efektivnímu zapojení a posílení hluboce uložených svalů. To s sebou přináší mnohé benefity - formování postavy, ploché a funkční břišní svalstvo, lepší flexibilitu i stabilitu...

Další termín tohoto semináře plánujeme v příštím roce.

Věděli jste, že...

... Pilates Cadillac vznikl spojením pružin a nemocničního lůžka 

... autor programu: Daniel Müller

... školíme od roku 2014 a program stále zdokonalujeme


naučíte se

 • zásady cvičení na strojích Pilates Cadillac & Springboard
 • cviky v polohách vleže, vsedě, vestoje, vkleče
 • jak správně zapojit systém CORE při cvičení na těchto strojích
 • integrovat cviky z Pilates Matwork 1 a 2 do cvičení na těchto strojích
 • efektivně a správně nastavit Pilates Cadillac pro práci s pružinami jako variabilním odporem pro klienta ve všech pozicích vleže, vsedě, vestoje, vkleče
 • využití Cadillacu v nastavení pro cviky sloužící k posílení hlubokého stabilizačního systému páteře v kombinaci s periferiemi
 • metodický a didaktický postup práce s pružinami pro aktivaci lopatek přes dolní fixátory a aktivaci zevních rotátorů kyčelního kloubu
 • techniky zdravotního cvičení Pilates Clinic Method na Cadillacu
 • pracovat s širokým zásobníkem cviků modifikovaných i z Matworku pro jednotlivá zdravotní omezení klienta
 • jak správně pozorovat klienty a jak provést jejich opravy za pomoci nonverbální i verbální komunikace při cvičení na Cadillac
 • součástí programu je i praktické vedení části tréninkového programu osobního vedení klienta s následným rozborem nonverbální i verbální komunikace

doporučujeme znát

 • základy anatomie pohybového aparátu
 • znalosti z rekvalifikačního kurzu instruktor pilates
 • v případě absence výše uvedených znalostí nemusí dojít k potřebnému pochopení učiva nebo cviků na tomto semináři

co s sebou

 • věci na cvičení
 • psací potřeby
 • svačinu
 • ručník


Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra