seminář cadillac & springboard 1

pilates cadillac & springboard 1 (fundamental program)

Cvičení na strojích pilates cadillac & springboard se stává, oproti cvičení na samotné podložce, preciznějším a cvičenec tak může dosáhnout zlepšení techniky a lépe pochopit hlavní principy jednotlivých pozic. Díky tzv. "spolupráci člověka a stroje" dochází k efektivnímu zapojení a posílení hluboce uložených svalů. To s sebou přináší mnohé benefity - formování postavy, ploché a funkční břišní svalstvo, lepší flexibilitu i stabilitu...

Věděli jste, že...

... pilates cadillac vznikl spojením pružin a nemocničního lůžka? J.H.Pilates přirovnával cvičení s těmito pomůckami ke "spolupráci stroje a člověka" 

... autor programu: Daniel Müller


naučíte se

  • zásady cvičení na strojích pilates cadillac & springboard
  • cviky v polohách vleže, vsedě, vestoje, vkleče
  • jak správně zapojit systém CORE při cvičení na těchto strojích
  • integrovat cviky z pilates matwork 1 a 2 do cvičení na těchto strojích

doporučujeme znát

co s sebou

  • věci na cvičení
  • psací potřeby
  • svačinu
  • ručník


Nutris®
SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka