seminář reformer 2

pilates clinic method - reformer 2: program intermediate & advanced

Pilates Reformer je jedna z nejpopulárnějších pomůcek využívaných pro cvičení pilates. Tato pohyblivá plošina, ve spojení s pružinami, umožňuje maximálně zefektivnit trénink pro střed těla, ale i celý pohybový systém. Díky pružinám, které vytvářejí svůj odpor postupně, svalstvo dostává potřebnou sílu a délku v tahu, což je pro tělo zcela ideální a stává se tak mnohem silnější, hlavně ve svých délkách, což je velmi důležité pro prevenci pohybových zranění. Cvičení na Pilates Reformeru má mnoho benefitů - posílení svalů CORE a středu těla, zlepšení držení těla, motivuje správné dýchací návyky, zlepšuje flexibilitu i stabilitu a potřebné kloubní rozsahy apod.

Kurz je určen pro absolventy Pilates Clinic Method IQ pohyb.

Věděli jste, že...

... za pomoci reformeru můžete zlepšit svoji techniku provádění cviků, a tak zvýšit efektivitu celého cvičení?

... autor programu: Daniel Müller

... školíme od roku 2015 a program stále zdokonalujeme

termíny kurzu

datum konání lektor místo konání cena
11. 10. 2024
10:00 - 18:30
12. 10. 2024
09:00 - 17:30
13. 10. 2024
09:00 - 17:30
Müller Daniel
Praha 5
17 404 Kč při platbě do 12. 08. 2024
18 474 Kč po 12. 08. 2024

Reformer 2

(kapacita účastníků kurzu omezena)naučíte se

 • pokročilejší cviky v polohách vleže, vsedě, vestoje, vkleče
 • jak správně zapojit systém CORE při cvičení na Reformeru
 • integrovat cviky z Pilates Matwork 1 a 2 do cvičení na Reformeru
 • zopakujeme i zdokonalíme cviky a jejich modifikace z předchozí úrovně
 • efektivně a správně nastavit reformer pro pokročilejší práci s pružinami jako variabilním odporem pro klienta ve všech pozicích vleže, vsedě, vestoje, vkleče
 • správně a rychle pracovat s variabilitou možností Reformeru za účelem kýženého výsledku
 • dokonalejší využití Reformeru pro nastavení pokročilejších cviků pro posílení hlubokého stabilizačního systému páteře v kombinaci s periferiemi
 • metodický a didaktický postup práce s pružinami při složitějších cvicích
 • pracovat s širokým zásobníkem cviků modifikovaných i z Matworku pro jednotlivá zdravotní omezení klienta
 • jak dokonaleji pozorovat s klienty a jak provést jejich opravy za pomoci nonverbální i verbální komunikace při cvičení na Reformeru
 • a zdokonalíte se v praktickém vedení tréninkového programu s následným rozborem nonverbální i verbální komunikace

doporučujeme znát

 • základy anatomie pohybového aparátu
 • znalosti z kurzu reformer 1
 • v případě absence výše uvedených znalostí nemusí dojít k potřebnému pochopení učiva nebo cviků na tomto semináři

co s sebou

 • věci na cvičení
 • psací potřeby
 • svačinu
 • ručník


Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra