seminář reformer 2

pilates clinic method - reformer 2: program intermediate & advanced

Pilates Reformer je jedna z nejpopulárnějších pomůcek využívaných pro cvičení pilates. Tato pohyblivá plošina, ve spojení s pružinami, Vám umožňuje maximálně zefektivnit Váš trénink. Díky pružinám, které vytvářejí svůj odpor postupně, vaše svalstvo dostává potřebnou sílu a délku v tahu, což je pro Vaše tělo zcela ideální. Cvičení na reformeru má však mnoho dalších benefitů - posílení svalů CORE, zlepšení držení těla, správné dýchací návyky, lepší flexibilitu i stabilitu...

Další termín tohoto semináře plánujeme v příštím roce.

Věděli jste, že...

... za pomoci reformeru můžete zlepšit svoji techniku provádění cviků, a tak zvýšit efektivitu celého cvičení?

... autor programu: Daniel Müller

... školíme od roku 2015 a program stále zdokonalujeme


naučíte se

 • pokročilejší cviky v polohách vleže, vsedě, vestoje, vkleče
 • jak správně zapojit systém CORE při cvičení na reformeru
 • integrovat cviky z Pilates Matwork 1 a 2 do cvičení na reformeru
 • zopakujeme i zdokonalíme cviky a jejich modifikace z předchozí úrovně
 • efektivně a správně nastavit reformer pro pokročilejší práci s pružinami jako variabilním odporem pro klienta ve všech pozicích vleže, vsedě, vestoje, vkleče
 • správně a rychle pracovat s variabilitou možností Reformeru za účelem kýženého výsledku pro klienta
 • dokonalejší využití Reformeru pro nastavení pokročilejších cviků pro posílení hlubokého stabilizačního systému páteře v kombinaci s periferiemi
 • metodický a didaktický postup práce s pružinami při složitějších cvicích
 • pracovat s širokým zásobníkem cviků modifikovaných i z Matworku pro jednotlivá zdravotní omezení klienta
 • jak dokonaleji pozorovat s klienty a jak provést jejich opravy za pomoci nonverbální i verbální komunikace při cvičení na Reformeru
 • součástí programu je i praktické vedení části tréninkového programu osobního vedení klienta s následným rozborem nonverbální i verbální komunikace

doporučujeme znát

 • základy anatomie pohybového aparátu
 • znalosti z kurzu reformer 1
 • v případě absence výše uvedených znalostí nemusí dojít k potřebnému pochopení učiva nebo cviků na tomto semináři

co s sebou

 • věci na cvičení
 • psací potřeby
 • svačinu
 • ručník


Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra