certifikace matwork 2

Pilates Matwork 2 - intermediate & advanced

Tato rozšiřující certifikace slouží k prohloubení znalostí a dovedností v oblasti pilates. Zároveň rozvíjí dovednosti v individuální práci s klientem i v rámci skupinového tréninku. Díky tomuto ročnímu programu se můžete komplexně zdokonalit v oblasti, která vás baví.

průběh certifikace Pilates Matwork 2 - advanced and intermediate exercise

 • program je rozdělen do čtyř modulů (víkendů), které na sebe navazují a tvoří tak ucelený komplex výuky pro budoucí instruktory skupinového cvičení Pilates s pokročilou klientelou
 • jednotlivé moduly se dají studovat i samostatně nezávisle na certifikaci, avšak musí být studovány v daném pořadí
 • mezi jednotlivými moduly je vždy prostor na samotné studium a procvičování probraných pilates cviků, modifikací, variant pro jednotlivou posturu, které je nutností pro další pokračovaní v následném modulu
 • mezi moduly je nutné taktéž vypracovat seminární práci, která je velice důležitá pro osvojení a získávání dovedností pro výuku skupinového pilates tréninku u mírně pokročilé a pokročilé klientely

Na dané víkendy nemá přístup žádný další frekventant, takže celá certifikace je exkluzivní pouze pro frekventanty, kteří spolu začnou a následně i skončí. Celá „parta“ se může velmi stmelit, a získat tak nejen nové poznatky, ale i velmi blízké kolegy, se kterými může následně opravdu spolupracovat, radit se a přátelit.

Jsme si vědomi, že takovýto komplexní, dlouhotrvající, program může být pro někoho finančně náročnější, nicméně jsme přesvědčeni, že takováto rozšiřující certifikace opravdu stojí za to a může osobnímu trenérovi pomoct získat skvělé, ucelené zkušenosti v rámci teoretických i praktických dovedností. Ty mu následně pomohou v jeho praxi a v rozšíření svého trenérského portfolia. A investice se mu tak mnohonásobně vrátí. Proto nabízíme kromě přímé platby i možnost splátek.

Časová dotace:
Každý den je hlavní část 9 - 17.30 (výuka 7,5 hodin) + 4 hodiny navíc (2 lekce + rozbor). Každý den tedy počítejte s výukou 7 - 19.30, případně kratší - v závislosti na počtu účastníků.

termíny kurzu

datum konání lektor místo konání cena
24. 02. 2018 - 02. 12. 2018
07:00 - 19:30
Müller Daniel
Praha 5

všechny termíny
24. - 25. února 2018, 26. - 27. května 2018, 1. - 2. září 2018, 1. - 2. prosince 2018

změny termínů vyhrazeny do 31.12.2017

 

ceny
19.018 Kč do 24. prosince 2017
20.218 Kč do 24. ledna 2018
21.518 Kč od 25. ledna 2018

cena na splátky
23.272 Kč - do 4 pravidelných splátek, kdy první splátka musí být uhrazena před nástupem do kurzu, a následná splátka 30 dní před další částí kurzu


01. 12. 2018 - 02. 12. 2018
07:00 - 19:30
Müller Daniel
Praha 5 Kurz je obsazen
16. 02. 2019 - 24. 11. 2019
07:00 - 19:30
Müller Daniel
Praha 5
19 299 Kč při platbě do 18. 12. 2018
21 999 Kč po 18. 12. 2018

všechny termíny
16. - 17. února 2019, 8. - 9. června 2019, 31. srpna - 1. září 2019, 23. - 24. listopadu 2019

změny termínů vyhrazeny do 31.12.2018

 

cena na splátky
24 699 Kč - do 4 pravidelných splátek, kdy první splátka musí být uhrazena před nástupem do kurzu, a následná splátka 30 dní před další částí kurzu


08. 06. 2019 - 09. 06. 2019
07:00 - 19:30
Müller Daniel
Praha 5 Kurz je obsazen
31. 08. 2019 - 01. 09. 2019
07:00 - 19:30
Müller Daniel
Praha 5 Kurz je obsazen
23. 11. 2019 - 24. 11. 2019
07:00 - 19:30
Müller Daniel
Praha 5 Kurz je obsazen

naučíte se

 • funkční anatomii všech 34 cviků, jejich modifikací a variant pro středně pokročilé
 • metodické postupy pro odstranění špatných pohybových stereotypů - základy diagnostiky klienta
 • techniky zdravotního cvičení s využitím Pilates Institute® metody
 • metodiku a didaktiku vedení mírně pokročilých a pokročilých klientů v  tréninku Pilates
 • jak pozorovat klienty a následné techniky opravování ve všech pozicích a modifikacích Pilates Clinic Method
 • metodiku zdravotního cvičení pro jednotlivé skupiny obyvatelstva
 • více o zapojení jednotlivých svalových skupin při pohybu
 • MATWORK II (modul 4 až 7) slouží především k seznámení budoucích skupinových instruktorů Pilates metody nejen se všemi 34 cviky Pilates v tradičním pojetí, ale také jejími možnými modifikacemi
 • celkový rozsah modifikací a variant skýtá 500 - 1000 možností cvičení funkčně - zdravotního cvičení Pilates
 • program v rozsahu 80 - 100 vyučovacích hodin (dle počtu zájemců) připravuje instruktory skupinového cvičení Pilates na vedení lekcí s pokročilejšími klientelou s návazností na již získané dovednosti a znalosti z předchozího bloku Pilates Instruktor rozšířený o další zvláštnosti vadného držení těla - postury, vše na základě Pilates Institute® metodiky a didaktiky s nejnovějšími trendy posturální vývojové ontogeneze
 • součástí programu je i praktické vedení lekcí frekventantů programu a jejich následný rozbor

doporučujeme znát

 • nutnost pro absolvování je účast na prvním stupni - Pilates Instruktor - PILATES CLINIC METHOD MATWORK I

co s sebou

 • věci na cvičení
 • psací potřeby
 • svačinu
 • ručník


SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka