certifikace matwork 2

Pilates Matwork 2 - intermediate & advanced

Tato rozšiřující certifikace slouží k prohloubení znalostí a dovedností v oblasti pilates. Zároveň rozvíjí dovednosti v individuální práci s klientem i v rámci skupinového tréninku. Díky tomuto ročnímu programu se můžete komplexně zdokonalit v oblasti, která vás baví.

průběh certifikace Pilates Matwork 2 - advanced and intermediate exercise

 • program je rozdělen do čtyř modulů (víkendů), které na sebe navazují a tvoří tak ucelený komplex výuky pro budoucí instruktory skupinového cvičení Pilates s pokročilou klientelou
 • jednotlivé moduly se dají studovat i samostatně nezávisle na certifikaci, avšak musí být studovány v daném pořadí
 • mezi jednotlivými moduly je vždy prostor na samotné studium a procvičování probraných pilates cviků, modifikací, variant pro jednotlivou posturu, které je nutností pro další pokračovaní v následném modulu
 • mezi moduly je nutné taktéž vypracovat seminární práci, která je velice důležitá pro osvojení a získávání dovedností pro výuku skupinového pilates tréninku u mírně pokročilé a pokročilé klientely

Na dané víkendy nemá přístup žádný další frekventant, takže celá certifikace je exkluzivní pouze pro frekventanty, kteří spolu začnou a následně i skončí. Celá „parta“ se může velmi stmelit, a získat tak nejen nové poznatky, ale i velmi blízké kolegy, se kterými může následně opravdu spolupracovat, radit se a přátelit.

Jsme si vědomi, že takovýto komplexní, dlouhotrvající, program může být pro někoho finančně náročnější, nicméně jsme přesvědčeni, že takováto rozšiřující certifikace opravdu stojí za to a může osobnímu trenérovi pomoct získat skvělé, ucelené zkušenosti v rámci teoretických i praktických dovedností. Ty mu následně pomohou v jeho praxi a v rozšíření svého trenérského portfolia. A investice se mu tak mnohonásobně vrátí. Proto nabízíme kromě přímé platby i možnost splátek.

Časová dotace:
Každý den je hlavní část 9 - 17.30 (výuka 7,5 hodin) + 4 hodiny navíc (2 lekce + rozbor). Každý den tedy počítejte s výukou 7 - 19.30, případně kratší - v závislosti na počtu účastníků.

termíny kurzu

datum konání lektor místo konání cena
16. 02. 2019 - 24. 11. 2019
07:00 - 19:30
Müller Daniel
Praha 5 Kurz je obsazen

všechny termíny
16. - 17. února 2019, 8. - 9. června 2019, 31. srpna - 1. září 2019, 23. - 24. listopadu 2019

změny termínů vyhrazeny do 31.12.2018

 

cena na splátky
24 699 Kč - do 4 pravidelných splátek, kdy první splátka musí být uhrazena před nástupem do kurzu, a následná splátka 30 dní před další částí kurzunaučíte se

 • funkční anatomii všech 34 cviků, jejich modifikací a variant pro středně pokročilé
 • metodické postupy pro odstranění špatných pohybových stereotypů - základy diagnostiky klienta
 • techniky zdravotního cvičení s využitím Pilates Institute® metody
 • metodiku a didaktiku vedení mírně pokročilých a pokročilých klientů v  tréninku Pilates
 • jak pozorovat klienty a následné techniky opravování ve všech pozicích a modifikacích Pilates Clinic Method
 • metodiku zdravotního cvičení pro jednotlivé skupiny obyvatelstva
 • více o zapojení jednotlivých svalových skupin při pohybu
 • MATWORK II (modul 4 až 7) slouží především k seznámení budoucích skupinových instruktorů Pilates metody nejen se všemi 34 cviky Pilates v tradičním pojetí, ale také jejími možnými modifikacemi
 • celkový rozsah modifikací a variant skýtá 500 - 1000 možností cvičení funkčně - zdravotního cvičení Pilates
 • program v rozsahu 80 - 100 vyučovacích hodin (dle počtu zájemců) připravuje instruktory skupinového cvičení Pilates na vedení lekcí s pokročilejšími klientelou s návazností na již získané dovednosti a znalosti z předchozího bloku Pilates Instruktor rozšířený o další zvláštnosti vadného držení těla - postury, vše na základě Pilates Institute® metodiky a didaktiky s nejnovějšími trendy posturální vývojové ontogeneze
 • součástí programu je i praktické vedení lekcí frekventantů programu a jejich následný rozbor

doporučujeme znát

 • nutnost pro absolvování je účast na prvním stupni - Pilates Instruktor - PILATES CLINIC METHOD MATWORK I

co s sebou

 • věci na cvičení
 • psací potřeby
 • svačinu
 • ručník


Nutris®
SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka