certifikace matwork 2

Pilates Clinic Method - Matwork 2: program intermediate & advanced

Tato rozšiřující certifikace slouží k prohloubení znalostí a dovedností v oblasti práce instruktora pilates. Zároveň rozvíjí dovednosti v individuální práci s klientem i v rámci skupinového tréninku. Díky tomuto ročnímu programu se můžete komplexně zdokonalit v oblasti, která vás baví.

průběh certifikace

 • program je rozdělen do čtyř částí, které na sebe navazují a tvoří tak ucelený komplex výuky pro budoucí instruktory skupinového cvičení pilates s pokročilou klientelou
 • jednotlivé části se dají studovat i samostatně nezávisle na certifikaci, avšak musí být studovány v daném pořadí
 • mezi jednotlivými částmi je vždy prostor na samotné studium a procvičování probraných pilates cviků, modifikací, variant pro jednotlivou posturu, které je nutností pro další pokračovaní v následné části
 • mezi částmi je nutné taktéž vypracovat seminární práci, která je velice důležitá pro osvojení a získávání dovedností pro výuku skupinového pilates tréninku u mírně pokročilé a pokročilé klientely

Na dané části nemá přístup žádný další frekventant, takže celá certifikace je exkluzivní pouze pro frekventanty, kteří spolu začnou a následně i skončí. Celá „parta“ se může velmi stmelit, a získat tak nejen nové poznatky, ale i velmi blízké kolegy, se kterými může následně opravdu spolupracovat, radit se a přátelit.

Jsme si vědomi, že takový komplexní, dlouhotrvající, program může být pro někoho finančně náročnější, nicméně jsme přesvědčeni, že takováto rozšiřující certifikace opravdu stojí za to a může instruktorovi pilates pomoct získat skvělé, ucelené zkušenosti v rámci teoretických i praktických dovedností. Ty mu následně pomohou v jeho praxi a v rozšíření svého portfolia. A investice se mu tak mnohonásobně vrátí. Proto nabízíme kromě přímé platby i možnost splátek.

Podmínkou pro účast na kurzu je znalost dle rozsahu rekvalifikace pilates instruktor (není nutná státní zkouška).

Věděli jste, že...

...jednotlivé pilates cviky mohou mít několik možností provedení a různých stupňů obtížnosti

... autor programu: Daniel Müller

... školíme od roku 2008 a program stále zdokonalujeme


naučíte se

 • funkční anatomii všech 34 cviků, jejich modifikací a variant pro středně pokročilé
 • metodické postupy pro odstranění špatných pohybových stereotypů - základy diagnostiky klienta
 • techniky zdravotního cvičení vycházející z kombinace Pilates Clinic Method a Pilates Institute® metody
 • metodiku a didaktiku vedení mírně pokročilých a pokročilých klientů v tréninku pilates
 • jak pozorovat klienty a následné techniky opravování ve všech pozicích a modifikacích Pilates Clinic Method
 • metodiku zdravotního cvičení pro jednotlivé skupiny obyvatelstva
 • více o zapojení jednotlivých svalových skupin při pohybu
 • celkový rozsah modifikací a variant skýtá 500 - 1000 možností cvičení funkčně-zdravotního cvičení pilates
 • program v rozsahu 80 - 100 vyučovacích hodin (dle počtu zájemců) připravuje instruktory skupinového cvičení pilates na vedení lekcí s pokročilejšími klientelou s návazností na již získané dovednosti a znalosti z předchozí rekvalifikace Pilates Instruktor rozšířený o další zvláštnosti vadného držení těla - postury, vše na základě metodiky a didaktiky Pilates Clinic Method s nejnovějšími trendy posturální vývojové ontogeneze
 • součástí programu je i praktické vedení lekcí frekventantů programu a jejich následný rozbor

co s sebou

 • věci na cvičení
 • psací potřeby
 • svačinu
 • ručník

videoCertifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra