základní jógové pozice zdravě

Yoga Clinic Method 1 - jógové pozice zdravě

Kurz "základní jógové pozice zdravě" je zaměřen na práci se základními ásanami, které jsou však upraveny na základě moderních rehabilitačních a fyzioterapeutických konceptů. Díky těmto konceptům se naučíte, jak tělo správně nastavit tak, aby cvičení bylo bezpečné a aby zároveň s protažením a uvolněním také aktivovalo hluboce uložené břišní i zádové svaly a zároveň podporovalo mobilitu a flexibilitu. Tento seminář je exkurzem do tradičního východního cvičení spojeného s moderními vědeckými poznatky a mnohaletou praxí Daniela Müllera na poli zdravého cvičení. Můžete tedy očekávat klasické jógové pozice ve spojení s perfektně vedeným pohybem zohledňující zdravotní rizika, což si samozřejmě vyzkoušíte i sami na sobě. Zároveň se dozvíte, jak navést do jednotlivých ásan dle tohoto principu, co také využije každý instruktor jógy, který aktivně cvičí s širokou veřejností.

Tento seminář je také součástí specializovaného rekvalifikačního kurzu instruktor jógy nebo kurzu jóga postura. Na semináři se proto scházejí frekventanti rekvalifikace a účastníci tohoto školení, což díky různým dovednostem frekventantů často vede k zajímavé diskusi ohledně probíraného tématu, což je výhodné pro všechny zúčastněné.

Podmínkou pro účast na kurzu je znalost jógových ásan dle rozsahu kurzu jóga základy.

Věděli jste, že...

u klasických jógových pozic je třeba dbát na spravné nastavení těla a rozsah pohybu? 

... autor programu: Daniel Müller

... školíme od roku 2018 a program stále zdokonalujeme

termíny kurzu

datum konání lektor místo konání cena
07. 12. 2024
09:00 - 18:00
08. 12. 2024
09:00 - 18:00
Müller Daniel
Praha 5
4 624 Kč při platbě do 07. 11. 2024
4 974 Kč po 07. 11. 2024

naučíte se

 • nastavení základních jógových pozic společně s aktivním držením těla
 • dávat dopomoc v jednotlivých základních jógových pozicích na základě zdravotního omezení klienta
 • vnímat důležitost rozsahu pohybu v jednotlivých základních pozicích dle možné mobility a flexibility
 • jakými způsoby se dá při jednotlivých pozicích využívat dýchání 
 • celkové rozšíření metodiky a didaktiky výuky pohybu jógy

doporučujeme znát

 • základy anatomie pohybového aparátu
 • znalosti z kurzů jóga základy, případně alespoň základy jógy z jiné vzdělávací školy  
 • v případě absence výše uvedených znalostí nemusí dojít k potřebnému pochopení učiva nebo cviků na tomto semináři

co s sebou

 • věci na cvičení
 • psací potřeby
 • svačinu
 • ručník


Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra