seminář jóga základy

yoga clinic method 1 - jóga základy

Jóga je staré a uvědomělé cvičení, které se praktikuje již od útlého věku. Na druhou stranu můžete s jógou začít i ve vyšším věku, avšak pozor na určitá rizika a zdravotní omezení při provádění některých ásan. Naše tělo nemusí být tak pružné, jak některé ásany požadují, a proto musíme dbát zvýšené opatrnosti a začít pozvolna a pravidelně. Jóga je cesta, kde se můžete pravidelným cvičením zlepšovat a zdokonalovat v jednotlivých ásanach a tím zvyšovat účinky jednotlivých ásan na své tělo. Základy jógy, se kterými začnete, jsou důležité na oné cestě poznání. Jen tak totiž můžete pochopit, jak tento cvičební styl funguje a jaký má smysl a účinky.

Tento seminář je součástí specializovaného rekvalifikačního kurzu instruktor jógy. Na semináři se proto scházejí frekventanti rekvalifikace a účastníci tohoto školení, což díky různým dovednostem frekventantů často vede k zajímavé diskusi ohledně probíraného tématu, což je výhodné pro všechny zúčastněné.

Věděli jste, že...

... jóga se dá cvičit tak, že zlepšujete své držení těla na základě špičkových rehabilitačních konceptů

... autoři programu: Daniel Müller, Ida Kršková, Lenka Vokřínková

... školíme od roku 2014 a program stále zdokonalujeme

termíny kurzu

datum konání lektor místo konání cena
26. 05. 2023 - 28. 05. 2023
09:30 - 18:00
Kršková Ida
Praha 5
5 153 Kč při platbě do 26. 04. 2023
5 423 Kč po 26. 04. 2023
26.5. 9:30 - 18:30 Kršková
27.5. 9:00 - 18:00 Kršková
28.5. 9:00 - 18:00 Kršková


naučíte se

 • něco málo z historie jógy a úvodu do jógových cvičení
 • správně používat dýchací techniky aneb základní pránajámu
 • správnou techniku ásan z pozdravu slunci spolu s dalšími ásanami navazujícími na pozdrav slunci
 • efektivně používat ásany ze širokého spektra zásobníku základních cviků ve stoje i na zemi
 • používat možné modifikace a varianty základních ásan pro lidi s omezením
 • používat základní jógové pomůcky jako dopomoc klientovi či sami sobě pro efektivnější zvládnutí ásan
 • základní asistenci v jednotlivých ásanách pro klienta

doporučujeme znát

co s sebou

 • věci na cvičení
 • psací potřeby
 • svačinu
 • ručník

videoCertifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra