2010-08-28 PRAHA - Pilates Matwork I. - zkouška

28. 08. 2010

pilates vzdělávací systém - Pilates Matwork I. - zkouška - slouží absolventům komplexní certifikace Pilates Instruktor - Matwork I. k ověření všech získaných znalostí a dovedností

Nabídka opakování

Náplň

písemná část

  • test - 20 otázek, odpovědi psanou formou
  • popis vybraného cviku
  • popis class management

ústní část

  • popis cviku dle jednotlivých tažených otázek
  • teoretická otázka z probrané látky

Termín

  • 28. sprna 2010

Zkoušející

Místo konání

Bližší informace a přihlášky

Další pilates kurzy - aktuální termíny

  • pilates certifikace, pilates licence - ucelený vzdělávací program pilates licence pro budoucí lektory pilates
  • pilates speciál - specializovaný odborný seminář zaměřený na konkrétní témata v celkovém konceptu správného držení těla určený pro instruktory pilates a osobní trenéry pilates
  • pilates inspiration day - inspirace pro lekce pilates určené pro odbornou veřejnost s různými pomůckami a zaměřením na vybrané skupiny s vadným držením těla a bolestivosti zad atd.
  • pilates na kongresech - ukázkové kongresové lekce pilates pro odbornou i laickou veřejnost

Nutris®
SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka