2010-duben-09-11 PRAHA - Pilates Matwork I. - modul 1

30. 03. 2010

pilates vzdělávací systém - Pilates Matwork I. - modul 1 - první část certifikace instruktora Pilates dle metodiky mezinárodní školy Pilates Institute® - určeno především instruktorům, kteří chtějí začít metodu Pilates vyučovat

Náplň modulu

Termín modulu

  • 09. - 11. dubna 2010

Lektor modulu

Místo konání modulu

Cena modulu

  • 4500,- Kč

Cena modulu zahrnuje:

Zvýhodněná cena certifikace - modul 1 až 3

  • podrobné informace o celé certifikace Pilates instruktor - Pilates certifikaci Matwork I.
  • cena celkové certifikace Pilates certifikaci Matwork I. je zvýhodněná částkou 12.000 Kč
  • termíny celé certifikace Pilates instruktor: 09. - 11. duben 2009, 21. - 23. květen 2010, 26. - 27. červen 2010

Bližší informace a přihlášky

Ostatní informace

  • pokračování certifikace jako samostatný modul 2 - Pilates Institute® Matwork I.

Další pilates kurzy - aktuální termíny

  • pilates certifikace, pilates licence - ucelený vzdělávací program pilates licence pro budoucí lektory pilates
  • pilates speciál - specializovaný odborný seminář zaměřený na konkrétní témata v celkovém konceptu správného držení těla určený pro instruktory pilates a osobní trenéry pilates
  • pilates inspiration day - inspirace pro lekce pilates určené pro odbornou veřejnost s různými pomůckami a zaměřením na vybrané skupiny s vadným držením těla a bolestivosti zad atd.
  • pilates na kongresech - ukázkové kongresové lekce pilates pro odbornou i laickou veřejnost

Nutris®
SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka