2010-květen-21-23 PRAHA - Pilates Matwork I. - modul 2

02. 05. 2010

pilates vzdělávací systém - Pilates Matwork I. - modul 2 - druhá část certifikace instruktora Pilates dle metodiky mezinárodní školy Pilates Institute® - určeno především instruktorům, kteří chtějí začít metodu Pilates vyučovat

 

Náplň modulu

Předpoklad pro absolvování modulu

 • nutnost absolvovat modul 1 v termínu 09.- 10. dubna 2010 či v jiném předcházejícím termínu

Termín modulu

 • 21.- 23. května 2010

Lektor modulu

Místo konání modulu

Cena modulu

 • 45000,- Kč

Cena modulu zahrnuje:

Zvýhodněná cena certifikace - modul 1 až 3

 • podrobné informace o celé certifikace Pilates instruktor - Pilates certifikaci Matwork I.
 • cena celkové certifikace Pilates certifikaci Matwork I. je zvýhodněná částkou 12.000 Kč
 • termíny celé certifikace Pilates instruktor: 09. - 11. duben 2009, 21. - 23. květen 2010, 26. - 27. červen 2010

Bližší informace a přihlášky

Ostatní informace

 • pokračování certifikace jako samostatný modul 3 - Pilates Institute® Matwork I.

Další pilates kurzy - aktuální termíny

 • pilates certifikace, pilates licence - ucelený vzdělávací program Pilates licence pro budoucí instruktory Pilates a osobní trenéry Pilates
 • pilates speciál - specializovaný odborný seminář Pilates určený pro odbornou veřejnost zaměřený na konkrétní témata v celkovém konceptu správného držení těla určený pro instruktory Pilates a osobní trenéry Pilates
 • pilates inspiration day - inspirace pro skupinové otevřené lekce a uzavřené kurzy Pilates určené pro odbornou veřejnost s různými pomůckami a zaměřením na vybrané skupiny s vadným držením těla a bolestivosti zad atd.
 • pilates na kongresech - ukázkové kongresové lekce Pilates pro odbornou i laickou veřejnost

Nutris®
SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka