Článek - Pilates jako moderní cesta rehabilitace

24. 01. 2018

Daniel Muller napsal článek pro laickou veřejnost o moderním způsobu Pilates jako prevence bolestivosti páteře, zad a kloubů - článek napsán pro časopis Regenerace.

V dnešní moderní společnosti se čím dál tím více začínají projevovat různé typy civilizačních onemocnění, které dříve nebyly tak časté. Je to díky hojně se vyskytujícímu sedavému zaměstnání nebo třeba kvůli tendenci jednoduše nesportovat.

Body and Mind

Všechny moderní cvičební systémy uznávají význam vzájemných vztahů mysli a duše – skupina tělesných cvičení pod jednotným názvem „BODY & MIND“. Do této skupiny cvičení bychom zařadili veškerou tělesnou aktivitu spojovanou s východní filozofií jako je „YOGA“, „TAI CHI“, „QIGONG“ atd., jejichž počátky můžeme nalézt již před mnoha tisíci lety, dřív než jakoukoli tělesnou aktivitu – cvičení v tak zvaném západním světě. Z novodobějších forem západního světa vycházející z východní filozofie můžeme vybrat a zařadit do skupiny „BODY MIND“ následné aktivity jako jsou „PILATES“, FELDENKRAIS METHOD“ nebo „ALEXANDERN TECHIQUE“. Tyto techniky jsou datovány do  minulého století, kdy se pomalu objevovala tendence spojení západního světa s některými prvky z východu. Spojením těchto dvou odlišných složek, vnímání duševního a fyzického stavu těla, pomalu přibližuje západnímu světu důležitost prvků východní filozofie, které vedou k větší harmonii těla a ducha.

Veškerá tělesná cvičení, určená k rozvoji zdravého a výkonného těla, posilují současně také duševní a emocionální pohodu. Na druhé straně účinné duševně relaxační a meditační techniky pomáhají zmírnit nežádoucí tělesné následky emočního stresu a deprese, kterým se v dnešní civilizované době nevyhneme. Řešením takto vznikající situace nebude jen záviset v následné relaxaci v podobě masáží či jiných forem pasivního odpočinku, nýbrž dle mého názoru v předcházení vzniku těchto stresových situací pro tělo. Z praxe již známe mnoho cvičení jako je rehabilitace a doporučené cvičení po vzniklých úrazových či jiných situací s bolestivostí daných svalových řetězců. Všechny tyto druhy tělesných aktivit jsou jako léčebné nikoliv preventivní, jako je tomu u skupiny tělesných aktivit „BODY & MIND“, která má právě onen preventivní charakter, který nám chybí.

Pilates

Cvičební systém Pilates Clinic Method, jako jedna z cest preventivního cvičení, nám může pomoci tuto mezeru vyplnit a lépe si uvědomit výhody duchovní a tělesné relaxace.

Joseph Hubertus Pilates, narozen v Německu, vyvinul systém cvičení, který vychází ze vztahu mysli a těla a je na něm vybudován. Pilates Institute®, cvičební systém vycházející z původního systému Pilates rozšířen o novodobé poznatky moderní medicíny a rehabilitace založené na vědeckých výzkumech australských a anglických lékařů a fyzioterapeutů je považován v západním světě jako jedna z cest preventivní rehabilitace s cílem obnovit zdravé držení těla a vytvořit nové pohybové návyky, které umožní volný pohyb bez nadměrného svalového napětí. Cviky posilují tělo od jeho středu „CORE“, jehož stabilita je základem pro harmonický a nenásilný pohyb končetin.  Cílem jeho cvičení je využití mysli k lepšímu pochopení vlastního těla a rozvíjet jeho potencionálu ve prospěch zdraví a celkové pohody jedince. Na rozdíl od mnoha jiných metod tělesného cvičení je pro Pilates Institute® přístup charakteristický důraz na přesnost pro provedení jednotlivých dílčích pohybů každého cviku a především na individualitu klienta. Nováčci se při nácviku Pilates Institute® metody často diví, že tak nepatrné detaily mohou mít tak výrazně prospěšný účinek na jejich tělo. Přesnost pohybu, vznik pohybu a další prvky pohybu jsou proto natolik podstatné, že tvoří několik zásad Pilates Institute® techniky. Jejich zvládnutí není tak jednoduché jak se na první pohled zdá, neboť dokonalá souhra všech následně uvedených pravidel trvá několik měsíců až let.


Komu je tedy metoda Pilates Clinic určena?

 • sportovci
 • lidé s chronickou bolestí zad
 • lidé s nadváhou
 • lidé s opakovaným napěťovým zraněním
 • lidé trpící stresem
 • lidé se zájmem o prevenci osteoporózy
 • lidé s vadným držením těla - skolióza, hyperlordóza, hyperkyfóza, aj.
 • lidé s výhřezem ploténky
 • ženám trpícím inkontinencí
 • ženám v období přípravy plánovaného rodičovství
 • ženám v období menopauzy a poté následně i po něm
 • umělci
 • tanečníci
 • ale i ostatní najdou v tomto typu cvičení pro sebe výhody
Autor: Daniel Müller

Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra