certifikace matwork 3

Pilates Clinic Method - matwork 3
program personal trainer

Tento kurz slouží především k seznámení budoucích osobních trenérů Pilates metody nejen se všemi 34 cviky Pilates cvičení v tradičním pojetí, ale také jejími možnými modifikacemi, variantami na podložce a variantami s pomůckami (BOSU® Balance Trainer, Fit Ball / Gym Ball, Over Ball / SBall, Foam Roller, Magic Circle atd.). Na základě novodobých moderních výzkumů lékařské rehabilitace a fyzioterapie celkový rozsah modifikací a variant skýtá až 2500 až 3000 možností cvičení funkčně - zdravotního cvičení Pilates, na které osvojenými principy z kurzu dosáhnete.
Program v rozsahu 80 vyučovacích hodin připravuje osobní trenéry Pilates na vedení individuálních lekcí Pilates, s návazností na již získané dovednosti a znalosti z předchozího bloku Pilates Matwork 2  rozšířený o další možnosti vadného držení těla - postury, vše na základě metodiky a didaktiky Pilates Clinic Method s nejnovějšími trendy posturální vývojové ontogeneze.

Průběh certifikace

 • kurz je rozdělen do čtyř modulů, které na sebe plynně navazují a tvoří tak ucelený komplex výuky pro budoucí osobní trenéry Pilates
 • mezi jednotlivými bloky je vždy samozřejmě prostor na samotné studium a procvičování probraného zásobníku cviků pilates, jejich modifikací a variant pro jednotlivou posturu a variant s pomůckami, kdy vše je nutností pro další pokračovaní v následném bloku 
 • mezi jednotlivými částmi je nutné taktéž vypracovat seminární práci na zvolené téma, která je velice důležitá pro osvojení a získávání dovedností pro výuku individuálního Pilates tréninku

Věděli jste, že...

když umíte principy cvičení, tak pak jste schopní modifikovat jakékoliv cviky

... školíme od roku 2010 a program stále zdokonalujeme

termíny kurzu

datum konání lektor místo konání cena
16. 03. 2024
07:00 - 19:30
17. 03. 2024
07:00 - 19:30
14. 06. 2024
14:00 - 18:30
15. 06. 2024
07:00 - 19:30
16. 06. 2024
07:00 - 19:30
20. 09. 2024
14:00 - 18:30
21. 09. 2024
07:00 - 19:30
22. 09. 2024
07:00 - 19:30
14. 12. 2024
07:00 - 19:30
15. 12. 2024
07:00 - 19:30
Müller Daniel
Praha 5

cena na splátky
34.854 Kč - do 4 pravidelných splátek, kdy první splátka musí být uhrazena před nástupem do kurzu, a následná splátka 30 dní před další částí kurzu

časová dotace
každý den je hlavní část 9 - 17.30 (výuka 7,5 hodin) + 4 hodiny navíc (2 lekce + rozbor), počítejte tedy s výukou 7 - 19.30, případně kratší - v závislosti na počtu účastníků

pátky začínájí v 9:30, soboty a nedele o 7:00

 naučíte se

 • a rozšíříte funkční anatomii při všech 34 cvicích a jejich modifikacích a variantách
 • svalové vady páteře a jejich analýzu spolu s Pilates diagnostikou
 • uvedení metodického postupu pro odstranění špatných pohybových stereotypů - základy diagnostiky klienta
 • techniky pokročilého zdravotního cvičení s využitím Pilates Clinic Method 
 • trénink metodiky a didaktiky vedení klientů v osobním  tréninku Pilates
 • tréninky pozorování klientů a techniky opravování ve všech pozicích a modifikacích Pilates cviků a jejich modifikací
 • metodiky vstupního pohovoru s klientem
 • techniku prodeje osobního tréninku
 • metodiku zdravotního hlediska pro jednotlivé skupiny klientů
 • detailní rozbor zapojení svalových skupin při pohybu
 • systém sestavení individuálního tréninku Pilates
 • metodické kroky pro odstranění špatného provedení cviků
 • cvičit s pomůckami BOSU® Balance Trainer, Fit Ball / Gym Ball, Over Ball / SBall, Foam Roller, Magic Circle a další 


Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra