certifikace matwork 3

Pilates Clinic Method - matwork 3
program personal trainer

Tuto certifikace pro vás připravujeme.
Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra