seminář asistovaný funkční strečink

funkční strečink - asistovaný strečink

Asistovaný či vedený strečink je kurz, který je sestaven hlavně pro osobní trenéry, kteří mohou takto lépe dopomoci klientovi při jednotlivých protahovacích cvicích. Vedený funkční strečink je právě proto zacílen na práci jeden na jednoho, tedy individuální práci s klientem. Avšak znalosti a dovednosti nejsou určeny jen jim, protože i skupinový instruktor se může naučit dávat různými hmaty odbornou dopomoc klientům při jednotlivých protahovacích cvicích v určité modifikaci na skupinové lekci. Takováto asistence je výhodou pro klienta, protože mu pomůže lépe procítit jednotlivé protažení a následnou relaxaci svalových systémů a fascie. Díky dopomoci může klient dávat větší důraz na aktivaci CORE svalového systému, než dávat veškeré úsilí na protažení svalů a na zbytek správného držení těla již nemít kapacitu. Jen v kombinaci protahování svalů se správně nastaveným tělem je totiž strečink nejefektivnější – buduje se flexibilita a mobilita v kombinaci se správným držením těla. 

 

Věděli jste, že...

... při vedeném strečinku je k efektivnímu protažení nutná klientova spolupráce

... autoři programu: Daniel Müller, Zbyněk Petr

... školíme od roku 2008 a program stále zdokonalujeme


naučíte se

  • teorii vedeného neboli asistovaného strečinku
  • a osvojíte si základní zásobník cviků pro vedený strečink s použitím CORE – stretching systému
  • jak můžete jako osobní trenér či skupinový instruktor protahovat svého klienta tak, že on spolupracuje pouze aktivitou CORE a držením těla
  • nácvik praktického využití vedeného strečinku
  • jak je důležité, aby asistovaný / vedený strečink nebyl pouze pasivním protahováním, ale kombinací dopomoci trenéra s aktivním pohybem klienta

doporučujeme znát

co s sebou

  • věci na cvičení
  • psací potřeby
  • svačinu
  • ručník

reference

,,Perfektní! Vzhledem k lichému počtu účastníků jsem měl možnost pracovat v jednotlivých strečinkových pozicích přímo s lektorem, což byl - s ohledem na nutnost navedení klienta do přesných poloh - velký bonus v rámci tohoto školení. Díky moc Zbyňkovi a na poslední chvíli odhlášenému dobrodinci! ;) Zkvalitnění strečinku metodou přímého vedení klienta a nespočet nových poznatků o jednotlivých svalech a jejich vzájemném působení v různých posturách / pozicích. Děkuji!" Petr Prošek
Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra