věděli jste, že...

... je několik druhů cvičení pilates a my jsme ke zdravotní "větvi" přidali ještě několik rehabilitačních konceptů

... autor programu: Daniel Müller

... školíme od roku 2007 a program stále zdokonalujeme

instruktor pilates

komu je kurz určen

Rekvalifikační kurz Instruktor Pilates, akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, je určen hlavně pro budoucí instruktory skupinových lekcí Pilates, kdy celá jejich práce bude zaměřena především na vedení lekcí skupinového charakteru. Dále je tento kurz určen pro instruktory Pilates, kteří se chtějí dále vzdělávat a zdokonalovat ve svém oboru. Chtějí změnit nebo vylepšit své instruktorské znalosti a dovednosti, a kteří chtějí s lidmi pracovat opravdu zdravě a funkčně.

Na základě ukončení kurzu a po řádném splnění zkoušek spolu s ostáními předepsanými náležitostmi je možné dostat na základě obdrženého osvědčení o rekvalifikaci živnostenský list. Takto úspěšný absolvent může pracovat jako instruktor skupinových lekcí Pilates se zaměřením na zdravotní stránku cvičení v jakémkoliv pohybovém studiu.

Po úspěšném absolvování bude každý moci pracovat jako skupinový instruktor a bude umět pracovat se všemi základními skupinami klientů (od mládeže po seniory, s lidmi s omezením krevního oběhu, s lidmi s bolestmi zad, s lidmi s nadváhou atd.). Pro svoji práci bude umět využívat především techniky Pilates a Pre-Pilates cvičebního charakteru spolu se základy správného držení těla. K pohybové aktivitě dokáže také poradit ohledně základů správné a zdravé výživy.

U nejnovějších akreditací pro rekvalifikační kurzy instruktor pilates je třeba pro získání závěrečného diplomu, který opravňuje frekventanta k získání živnostenského listu, absolvovat tzv. státní zkoušku. Tu pořádá autorizovaná osoba, kterých je několik po celé České republice. V naší Akademii máte skvělou možnost dělat zkoušky přímo u našich lektorů v řádném termínu kurzu a zároveň je taková zkouška zahrnuta v ceně kurzu - autorizovaná osoba IQ pohyb se svými zástupci autorizované osoby Danielem Müllerem a Zbyňkem Petrem patří mezi těch pár státních komisařů, kteří v České republice mohou zkoušet standardy cvičení pilates podle Národní soustavy kvalifikací. 

koncepce kurzu

Většinová klientela, která využívá služeb wellness, fitness center či Pilates center, má problémy s pohybovým aparátem. Tento kurz je koncipován a stále zdokonalován podle moderních poznatků z oblasti Pilates a fyzioterapie a připravuje profesionály, kteří s takovými lidmi budou umět pracovat. Dokáží jim sestavit a vést skupinovou lekci a tak zaujmout i klientelu, která individuální trénink nepreferuje, či je pro ni finančně nedostupný.

Obecné povědomí lidí o cvičení Pilates je takové, že cvičení Pilates je pro flexibilní a mladé ženy. Opak je však pravdou, cvičení Pilates bylo vymyšleno pro muže. My vám nabízíme vzdělávací program, který je hlavně o práci lidského těla s vlastní vahou a o cvičení s nejrůznějšími dopomocemi, kdy se toto cvičení stává opravdu funkční. Absolvent bude umět pracovat nejen s vlastní vahou těla v podobě jednotlivých Pilates pozic a jejich metodických řad nácviku v podobě Pre-Pilates, ale i s různými technikami dechu pro aktivaci bránice a nitrobřišního tlaku a v neposlední řadě na zlepšení správného držení těla. 

Lektoři celé rekvalifikace mají za sebou dlouholetou praxi v trenérském a instruktorském oboru, ale samozřejmě i s pedagogickými zkušenostmi výuky nejen pohybových aktivit. Světově známí a uznávaní pilates učitelé jako je Lolita San Miguel, Kathy Corey, Michael King jsou hlavními mentory hlavního školitele Daniela Müllera, který neustále zdokonaluje a konzultuje s nimi výuku metody pilates. Zároveň všichni lektoři využívají nabyté poznatky od světových odborníků z Velké Británie, Austrálie, Německa, Švédska, Švýcarska, Spojených států Amerických, Francie, Holandska a také z České republiky.

skupinový trénink v praxi

Skupinový trénink je služba a každá služba by vždy měla být taková, aby byli lidé spokojeni a rádi se vraceli zpět. Proto je také během kurzu kladen důraz na instruktorskou profesionalitu a kvalitu poskytovaných tělovýchovných služeb, kterou naši absolventi budou nabízet. Jen tak si totiž instruktor Pilates může vybudovat dlouhodobou klientelu a být ve své práci úspěšný. Klientela skupinových instruktorů pilates dnešní doby nejsou jen zdraví lidé, ale i lidé, kteří se chtějí cítit dobře a mají různá zdravotní omezení. Chtějí odstranit bolesti zad nebo kloubů. Chtějí se bavit pohybem či si zlepšit výkonnost nebo zhubnout. Instruktory, kteří chtějí s takovými lidmi pracovat, my vzděláváme. A jsme na ně patřičně hrdi.

varianty kurzu

V tabulce naleznete 3 varianty kurzu. Více informací o jednotlivých formách naleznete na úvodní stránce rekvalifikací a certifikací

  rekvalifikace   certifikace A      certifikace B      
teoretický základ ano     lze koupit samostatně
držení těla - axiální systém ano ano   lze koupit samostatně
držení těla - horní končetina ano ano   lze koupit samostatně
držení těla - dolní končetina ano ano   lze koupit samostatně
modul základy ano ano ano lze koupit samostatně
modul zásobník cviků ano ano ano lze koupit samostatně
modul vedení lekce ano ano ano lze koupit samostatně
státní zkouška ano ano ano  
cena od 17.561 Kč 16.481 Kč 14.951 Kč účastníkům přes úřad práce bude cena navýšena o 3 000,- Kč 
termíny klikni zde klikni zde klikni zde  

podmínky kurzu

  • kurz je možné absolvovat pouze v uvedené posloupnosti
  • absence u rekvalifikace je max. 2 vyučovací dny
  • neúčast lze akceptovat pouze ve dnech výuky 1. pomoc, profesionalita, základy výživy, vytrvalostní trénink a zvláštní skupiny. Nezúčastní-li se frekventant ostatních povinných výukových dnů, nebude mu povoleno pokračovat v tomto kurzu a přesun zbývající výuky do dalšího turnusu bude zpoplatněn 50% kurzovného.
  • v případě zájmu o téma je možná náhrada výuky za dny absence s dalším turnusem kurzu; zpoplatněno 990 Kč / den
  • dále si vyhrazujeme právo na 30dní pro opravu testů a záznamu z lekce či tréninku
  • prosíme zorganizujte si váš denní program tak, abyste na školení setrvali vždy až do úplného konce – je to v zájmu plynulého průběhu celého dne a především v zájmu vašich kolegů 

Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra