Mgr. Zbyněk Petr

Mgr. Zbyněk Petr je celým tělem i duší sportovec. Výuce pohybu se věnuje již od roku 2000 a komerčně školí od roku 2005. U bývalého reprezentanta ve vodním pólu a absolventa Fakulty Tělesné Výchovy a Sportu na Univerzitě Karlově tomu snad ani nemůže být jinak.

Začal jako osobní trenér „na vlastní pěst", kdy se věnoval výuce plavání, cvičení ve fitness a outdoorovým aktivitám. Mimo to také působil jako odborný asistent na Univerzitě Karlově. Poté byl přijat do mezinárodního řetězce health klubů a od té doby šla jeho praxe v rámci fitness průmyslu rapidně nahoru. Působil nejen jako cvičitel osobních i skupinových lekcí, ale i na fitness manažerských pozicích u mezinárodního řetězce i v českých firmách. Vždy chtěl patřit ve své praxi mezi ty nejlepší a tak se pustil a stále pokračuje ve vzdělávání v kondičních i zdravotních a rehabilitačních oborech. Z každého oboru si na základě svých dlouholetých zkušeností "vybírá" to nejlepší, co perfektně funguje v praxi a to úspěšně spojuje dohromady a využívá při cvičení s klienty i při školení ostatních profesionálů z oboru. Jeho vášní ve výuce pohybu se stalo spojování kondičního tréninku se zdravotními aspekty. A tak jako první v ČR spolusestavil rekvalifikační kurz kondičního posilování na základech zdravotně správného cvičení a kvality pohybu a stal se hlavním lektorem a garantem tohoto kurzu. Dále je autorem a spoluautorem nejrůznějších odborných seminářů a odborných i odborně - populárních článků v oblasti zdravotního pohybu a kondice.

kontakt

další informace

certifikace

školení, která vedu

core cviky 01. 11. 2019
páteř - lordotické křivky 02. 11. 2019
balíček - kyfóza, lordóza 02. 11. 2019 - 03. 11. 2019
páteř - kyfotické křivky 03. 11. 2019
balíček - svaly, fascie strečink 15. 11. 2019 - 01. 12. 2019
závěs core 1 16. 11. 2019
balíček - závěs - core 1, body 1 16. 11. 2019 - 30. 11. 2019
základy cvičení v posilovně 17. 11. 2019 - 18. 11. 2019
dech a diastáza 29. 11. 2019
závěs body 1 30. 11. 2019
fasciální strečink 01. 12. 2019
základy sestavování kondičních tréninků 14. 12. 2019
core cviky 15. 02. 2020
3D fitness trénink 16. 02. 2020
diagnostika 08. 03. 2020
základy cvičení v posilovně 05. 04. 2020 - 06. 04. 2020
páteř - lordotické křivky 25. 04. 2020
balíček - kyfóza, lordóza 25. 04. 2020 - 26. 04. 2020
páteř - kyfotické křivky 26. 04. 2020
základy sestavování kondičních tréninků 16. 05. 2020
dech a diastáza 22. 05. 2020
balíček - svaly, fascie strečink 23. 05. 2020 - 24. 05. 2020
fasciální strečink 24. 05. 2020

Nutris®
SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka