Mgr. Zbyněk Petr

Mgr. Zbyněk Petr je celým tělem i duší sportovec. Výuce pohybu se věnuje již od roku 2000 a komerčně školí od roku 2005. U bývalého reprezentanta ve vodním pólu a absolventa Fakulty Tělesné Výchovy a Sportu na Univerzitě Karlově tomu snad ani nemůže být jinak.

Začal jako osobní trenér „na vlastní pěst“, kdy se věnoval výuce plavání, cvičení ve tness a outdoorovým aktivitám. Mimo to také působil jako odborný asistent na Univerzitě Karlově. Poté byl přijat do mezinárodního řetězce health klubů a od té doby šla jeho praxe rapidně nahoru. Působil nejen jako cvičitel, ale i na tness manažerských pozicích u mezinárodního řetězce i v českých firmách. Vždy chtěl být ve své praxi ten nejlepší a tak se pustil a stále pokračuje ve vzdělávání v kondičních i zdravotních oborech. Z každého oboru si na základě svých dlouholetých zkušeností vybírá to nejlepší a to úspěšně využívá v praxi. Jeho vášní ve výuce pohybu se stalo spojování kondičního tréninku se zdravotními aspekty. A tak jako první v ČR spolusestavil rekvali kační kurz kondičního posilování na základech zdravotně správného posilování a stal se hlavním lektorem a garantem tohoto kurzu. Dále je autorem a spoluautorem nejrůznějších odborných seminářů a odborných i odborně - populárních článků v oblasti zdravotního pohybu a kondice.

kontakt

další informace

certifikace

školení, která vedu

core cviky 19. 10. 2018
páteř - lordotické křivky 21. 10. 2018
balíček - kyfóza, lordóza 21. 10. 2018 - 02. 11. 2018
páteř - kyfotické křivky 02. 11. 2018
závěs core & body 2 09. 11. 2018
core cviky 10. 11. 2018
základy cvičení s fitness pomůckami 11. 11. 2018
základy cvičení v posilovně 12. 11. 2018
3D fitness trénink 23. 11. 2018
základy sestavování kondičních tréninků 24. 11. 2018
instruktor fitness I. stupeň 06. 12. 2018 - 13. 01. 2019
dech a diastáza 14. 12. 2018
svalový strečink 15. 12. 2018
balíček - svaly, fascie strečink 15. 12. 2018 - 16. 12. 2018
fasciální strečink 16. 12. 2018

SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka