držení těla

Odborné semináře, zabývající se držením těla, jsou postaveny na základech funkční anatomie a biomechaniky ve 3D pohybu. Naše výuka o efektivním pohybu těla je vždy brána v souvislostech na základě všech soustav lidského těla s převahou opěrného a svalového aparátu (kosti, svaly, svalové smyčky, svalové řetězení, fascie). Zaměřujeme se hlavně na porozumění v širších souvislostech jednotlivých složek pohybového aparátu a především na jejich vzájemné vazby, které jsou propojené v jeden celek. 


Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra