držení těla

Kurzy, zabývající se správným a zdravým držením těla, jsou postaveny na základech funkční anatomie pohybového aparátu, mapy bolesti a biomechaniky ve 3D pohybu. Naše výuka o efektivním pohybu těla je vždy brána v souvislostech na základě všech soustav lidského těla s převahou opěrného a svalového aparátu (kosti, vazy, šlachy, svaly, svalové smyčky, svalové řetězení, fascie a další měkká tkáň). Zaměřujeme se hlavně na porozumění v širších souvislostech jednotlivých složek pohybového aparátu, a především na jejich vzájemné vazby propojené v jeden celek. Praktická i teoretická výuka v sekci držení těla má vést především k odstranění bolesti zad a páteře a dalších jednotlivých částí těla u klientů pomocí aktivně vedených cvičení instruktorem či osobním trenérem.

teoretická část:

Teoretická výuka je nedílnou součástí všech jednotlivých kurzů specializujících se na držení těla. Znalosti anatomického a fyziologického modelu lidského těla nám objektivně mohou prokázat správnost a vhodnost například výběrů cviků u klientů s bolestí zad, zápěstí či při bolesti kyčelního kloubu s artrózou apod. Bez teoretických znalostí anatomických myofaciálních soustav to bohužel nejde. Proto vždy na teoretické znalosti zakládáme praktickou část výuky.

praktická část:

Praxe v podobě zásobníků cviků dle jednotlivých seminářů je vždy koncipována tak, aby přinesla co největší možnosti využití cvičení s klienty instruktorům, trenérům a dalším pohybovým specialistům. Jednotlivé cviky jsou důkladně rozebrány a zanalyzovány jak po stránce anatomické a fyziologické, tak i po stránce dokonalého aktivního navádění slovem – tzv. cueingem. U rozboru cviků vedoucí ke správnému držení těla bez bolesti často nechybí ani ukázka práce dopomocí dotyku trenéra či instruktora. Cviky se v jednotlivých seminářích zpravidla neopakují, neboť metodicky navazují na již probranou látku z doporučených předchozích seminářů. Proto je velice důležitá posloupnost výuky vámi zvoleného kurzu, abyste měli celkové souvislosti v problematice práce s držením těla klientů.  

komu jsou jednotlivé kurzy určeny:

  • fitness trenérům a kondičním trenérům zabývajícím se správným držením těla při cvičení
  • instruktorům skupinových lekcí různého zaměření (instruktorům pilates, instruktorům jógy, cvičitelům zdravotního cvičení) se specializací na správné držení těla
  • fyzioterapeutům
  • lékařům se zaměřením na rehabilitaci a neurologii
  • dalším terapeutům různých pohybových aktivit
  • široké veřejnosti – dle vhodnosti semináře

Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra