držení těla

... aneb jak perfektně pochopit a porozumět důležitým základům lidského pohybového aparátu tak, aby byl pohyb opravdu funkční a efektivní tak, jak je potřeba

Tyto odborné semináře, zabývající se držením těla, jsou postaveny na základech funkční anatomie a biomechaniky ve 3D pohybu. Naše výuka o efektivním pohybu těla je vždy brána v souvislostech na základě všech soustav lidského těla s převahou opěrného a svalového aparátu - kosti - svaly - svalové smyčky - svalové řetězení – fascie. Nebudete se tedy v těchto seminářích učit izolované pohyby, ale zaměříme se hlavně na porozumění v širších souvislostech jednotlivých složek pohybového aparátu. Naučíte se především vzájemné vazby jednotlivých složek, které jsou propojené v jeden celek, tak, jak spolu fungují. Hodně času budeme věnovat i nejčastějším chronickým problémům pohybového aparátu dle specifikace semináře.


Nutris®
SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka