SPI - speciál 3 - diagnostika

Úvodní diagnostika by měla být základem každého úspěšného cvičebního programu. Pokud trenér neví v jakém stavu je tělo jeho nového klienta, pak s ním nemůže úspěšně pracovat ani na nápravě držení těla a případných pohybových potíží, ani na zlepšení kondičních schopností. Aby byl klientův progres co nejefektivnější, je třeba znát jeho tělo - jak funguje, jaké jsou pohybové stereotypy, kde naopak tělo "strádá" apod.

Tento seminář je určen pro trenéry, kteří chtějí své klienty dopodrobna diagnostikovat sami a následně sami určit co nejefektivnější cvičební program. Chtějí se dopodrobna vyznat v těle svých klientů a opravdu efektivně s nimi pracovat.

Pozor: Absolvování semináře frekventanta neopravňuje ke stanovování diagnózy klientova zdravotního stavu.


naučíte se

jak efektivně vést úvodní pohovor s vaším klientem

  • vyšetřovat klienta ve statice i dynamice
  • a po absolvování budete schopni posoudit klientovo fungování pohybového aparátu a následně se zjištěnými postřehy pracovat v budoucím cvičebním plánu

doporučujeme znát

  • seminář je velmi pokročilý a u frekventantů se očekává vysoká znalost a 100% koncentrace v průběhu výuky
  • tento seminář je pouze pro absolventy uceleného programu S.P.I., SPI speciál 1 - ploténka a SPI speciál 2 - dech a diastáza nebo pro fyzioterapeuty, kteří mají absolvovány tyto kurzy: diagnostika, rotační principy, myofasciální řetězce 1, myofasciální řetězce 2, vývojová kineziologie 1 nebo program DNS.

co s sebou

  • věci na cvičení
  • psací potřeby
  • svačinu
  • ručník
  • sálovou obuv


Nutris®
SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka